Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.

Bebeğimin Sarılığı Neden Uzar? Uzamış Sarılık Tehlikeli midir?

Yenidoğan bebeklerde bazı nedenlerden dolayı kandaki yüksek bilirubin seviyesi sarılığa neden olur. Gerekli tedavilerle 1-2 haftada geçebilen bu durum, doğru tedavi edilmezse veya fark edilmezse 12 haftaya kadar uzayabilir. Ebeveynleri endişelendiren bu duruma uzamış sarılık denir. Peki, uzamış sarılık tehlikeli midir? Cevaplar yazımızda.

Sarılık Nedir?

Sarılık erişkinlerde kandaki sarılık seviyesi 2 mg/dl’i geçince, yeni doğan bebeklerde ise 6 mg/dl’i geçince gözle görülür şekilde belirgin olur. Yeni doğan bebeklerin belli bir kısmında sarılık görülür.

Uzamış Sarılık Nedir?

Zamanında doğan bebeklerde 15. günde; erken doğmuş (37. gebelik haftası ve öncesinde) bebeklerde ise 21. günde serum total bilirübin değeri 10 mg/dl üzerinde olan hiperbilirubinemi olması halinde uzamış sarılık varlığı kabul edilir.

Uzamış Sarılık Tehlikeli midir?

Bilirubin yüksekliği direkt ya da indirekt olabilir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde %15-40 oranında sarılık uzayabilir. Uzamış sarılığın en önemli nedeni anne sütüdür. Bu sebebi öngörebilmek için diğer olası etkenler değerlendirilmelidir. Uzayan sarılık durumunda direkt bilirubin seviyesinin yüksekliğinin bulunması için yapılacak tetkikler, tanı ve tedavi için oldukça önemlidir.

Direkt Sarılık Karaciğer Yetmezliğine Sebep Olabilir

Bebeklerde uzamış direkt bilirübin yüksekliği hepatit ve biliyer atrezi gibi karaciğer kaynaklı sebeplerle; beyaz renkli ve macun kıvamında kaka yapma, çay rengi idrar, dalak ve karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi, ödem, varis kanaması ve son olarak beyin etkilenmesiyle ortaya çıkar.

Erken dönemde ilaçlarla desteklense de, son dönemde karaciğer yetmezliğinin tek tedavisi karaciğer naklidir. Bebeklerde karaciğer naklinin en sık sebebi safra yollarının gelişmemesine bağlı ortaya çıkan sarılıktır. İlk zamanlarda bebekler, sarılık, beyaz renkte ve macun kıvamında kaka dışında gayet sağlıklı görünür. Erken tanı konulup cerrahi girişim yapılmazsa en geç bir yılda safra birikimine bağlı siroz gelişir ve karaciğer yetmezliğine neden olur.

Uzamış Sarılık Nedenleri Nelerdir?

 • Anne sütü sarılığı
 • Hemolitik hastalıklar
 • Hipotroidizm
 • Crigler Najjar sendromu
 • Pilor stenozu
 • Damar dışında kan birikimi
 • Safra birikimi ile ilgili hastalıklar
 • Sebebi bilinmeyen hepatit ve bu şikayetleri taklit eden haller
 • Viral hepatit ve enfeksiyonla ile alakalı farklı sebepler
 • Metabolik hastalıklar
 • Toksik ve ilaçlarla ilgili etkenler

Anne Sütü Sarılığı Nedir?

Uzamış sarılığın en sık nedeni, anne sütüdür. Doğumdan sonraki ilk hafta geç anne sütüsarılığı başlayarak ikinci haftasında en yüksek seviyelere gelebilir. Sarılığın şiddetine göre 2-3 haftada da veya 12-13 hafta da kaybolabilir.

Anne Sütü Sarılığının Belirtileri Nelerdir?

 • Önce yüz, sonra da ayaklara doğru ilerleyerek tüm vücudun sararması,
 • Bebeğinin cildinde temas edilen yerin sararması,
 • Halsizlik, uyku hali ve bebeğin gözlerini açamaması gibi haller anne sütü sarılığının belirtileridir.

Bu belirtilerle doktora başvurulduğunda, bebekteki sarılığın neden kaynaklandığını, hangi evrede olduğunu ve ne şekilde seyrettiğini hekim tespit edecektir.

Uzamış Sarılık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uzamış sarılıkta tedavi için, öncelikle nedenin bulunması gerekir. Çoğunlukla bunun belirlenmesi mümkün olmayabilir. Ancak sarılık ayrımında ilk yapılacak olan bebeğin sarılık sebebinin direkt veya indirekt sarılıktan hangisinin olduğunun bulunmasıdır. Bebeklerde muayene sırasında herhangi bir etkeni düşündürecek bir belirti bulunmazsa, bazı testlerin yapılması önerilir. 

1.aşama testler

 • Serum Total ve direkt bilirubin, serum
 • Kan grubu
 • Tam kan sayımı
 • Tam idrar tahlili ve idrar kültürü
 • Tiroit fonksiyon testleri
 • İdrarda redüktan madde tespiti

2.aşama testler

 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Ter testi
 • İdrarda ve kanda amino asit düzeyleri

Sonuçta sebep tespit edilecek olursa tedavi buna göre yapılmalıdır. Herhangi bir neden saptanamazsa, uzamış sarılığın sebebinin anne sütünden kaynaklı olduğu düşünülmelidir.