SağlıkNet Nedir ?

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın temel fonksiyonlarından biri olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS), dönüşüm projesi kapsamında uygulamaya konulan reformların en önemli aşamalarındandır. Bu sebeple BulutKlinik'te SağlıkNet çalışmalarını tamamladık. Nedir bu SağlıkNet?

  22-11-2018

Sağlık.NET Hakkında

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bileşenlerinden biri olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS), dönüşüm projesi kapsamında uygulamaya koyduğumuz reformların en önemli aşamalarından biridir. Bu programda ulusal çapta uygulama sahası bulacak, standardizasyona önem veren ve karar sürecinde etkili olacak bir yapıyı hedefledik.

USBS tüm vatandaşları kapsayan, her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, bireyin doğumundan önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim omurgasında paylaşılması ve tele-tıp uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte kullanılmasını temel alan elektronik kayıt sistemidir. Bu sistem ayrıca sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşların insan gücü, taşınır, taşınmaz, idari ve mali verilerini de kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz e-Sağlık projeleri ile sağlık hizmeti veren kurumlarda hizmet kalitesini artırmayı hedefledik. e-Sağlık projelerinin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:


Sağlık.NET, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Tele-Tıp, Ulusal Sağlık Veri Standartları (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sözlüğü (SKRS) ve internet üzerinden sunulan çok sayıda servis, Türkiye’deki e-sağlık uygulamalarının temel bileşenlerini oluşturmaktadır.

Sağlık.NET sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.

Sağlık.NET sağlık sektöründe sorunların ve önceliklerin belirlenmesinde, önlemlerin alınmasında, sektör kaynaklarının, çalışma ve yatırımların planlanmasında, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesinde aldığı rolün yanı sıra bilimsel araştırma ve çalışmalarda kullanılmak üzere yeterli düzeyde veri toplayacak ve işleyecek bir fonksiyon üstlenmiştir.

Sağlık.NET’in altyapısının temel özellikleri şunlardır:

Sağlık.NET 2 şifremi nereden alabilirim?

Aile Hekimleri Sağlık.NET 2 şifrelerini bağlı oldukları Halk Sağlığı il admininden alabilir veya sıfırlatabilirler.

Firmalar Sağlık.NET 2 şifre ve kullanıcı adlarını [email protected] adresinden alabilirler.

Kaynak : e-saglik.gov.tr

 

 

Tüm bu saydığımız özellikler ve çok daha fazlası için Bulutklinik'i hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın

Yusuf Güleç

Bulut Klinik

Destek Merkezi
İletişim

Bulut Klinik Teknoloji A.Ş.