Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.

Adresler

ESENGÜL KELEŞ
Klinik Bilgisi

ESENGÜL KELEŞ

Açık Adres

Cevizli Bulut Plaza Tansel Cad. 12/16 - Maltepe

İmkanlar
Wi-Fi Wi-Fi
Kredi Kartı Kredi Kartı
Otopark Otopark
Çocuk Oyun Alanı Çocuk Oyun Alanı
İkram İkram

Özgeçmiş

Doktor Bul
Doktor Bilgisi
Dr. Öğr. Üyesi ESENGÜL KELEŞ
Hakkımda
Dr.Esengül Keleş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olarak, çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinde ihtisas yaptı. 22 Seneyi aşkın bir süre kamu ve özel sektörde çeşitli sağlık kuruluşlarında Yrd. Doç. Dr olarak görev yaptı. Bilimsel yayınlara ilave olarak birçok seminer, konferans katılımları ve bu katılımlarda sözel bildirileri ve poster sunumları vardır. Uzm. Dr. Esengül Keleş muayenehanesinde hizmet vermektedir. Uzmanlık Tezi: Akut bronşiolitli infantlarda nebulize salbutamolun etkinliği. 2001 Yurt dışı yayınlar: 1. Esengül Keleş, F. Turan. Evaluation of cord blood irisin levels in term newborns with small gestational age and appropriate gestationaş age. Springer Plus. 2016 Alıntılanma: 1 2. Esengül Keleş, A. Gebeşçe, M. Demirdöven, H. Yazgan. The effects of inhaled beta adrenergic agonists in transient tachypnea of the newborn. Global pediatric. 2016 Alıntılanma: 2 3. Esengül Keleş, A. Gebeşçe,H. Yazgan, A. Tonbul., B. Baştürk. Transient Tahypnea of the newborn may be the first presentation of Atopic March. The Open Access Journal of Science and Technology . vol 2 . 2014. 101-104. Alıntılanma sayısı: 1 4. Esengül Keleş, H. Yazgan, A. Gebeşçe,E. Pakır. The type of anesthesia used during cesarian section is related to the transient tachypnea of the newborn. ISRN Pediatrics. Volume 2013. Alıntılanma: 11 5. Esengül Keleş, H.Yazgan, A. Gebeşçe, G. Demirdöven, E. Bağlam, M. Demirdöven, H. Çaşkurlu. Two year neonatal outcome following early midtrimester pprom with a prolonged period of oligohydramnios. Case Study and Case Report. 2013. 79-84. 6. H. Yazgan, Esengül Keleş, A. Gebeşçe. Blood groups and rotavirus gastroenteritis. The Pediatrics. 2013 Alıntılanma: 10 7. A. Gebeşçe, M. Korkmaz, Esengül Keleş, F. Korkmaz, K. Mahmutyazıcıoğlu, H. Yazgan. Importance of the ultrasonography in diagnosis of ileal duplication cyst. Hindawi Publishing Corporation Gastroenterology Research and Practice. 2013. Alıntılanma: 10 8.A. Gebeşçe, M. Korkmaz, F. Korkmaz, Esengül Keleş, H. Yazgan, M. Demirdöven , F. Turan. Iatrogenic perforation of the stomach in the preterm infant. Case Study and Case Report. 2013 90-94. 9. Esengül Keleş, A. Gebeşçe, H. Yazgan. Congenital toxoplazmosis presenting with anemia: a case report. Case Study and Case Report. 2012. 113-116. 10. Esengül Keleş, H. Yazgan, A. Gebeşçe. To evaluate serum eosinophil cationic protein and total ıgE concomitantly may predict the persistence of wheezing in young children. ISRN Pediatrics. 2012. Alıntılanma: 2 11.H. Yazgan, Esengül Keleş, Z. Yazgan, A. Gebeşçe. C- reactive protein and procalcitonin during febril attacks in PFABA syndrome .International Journal of Otorhinolaryngology. 2012. 1145-1147. Alıntılanma: 24 12. B. Karadağ, Ö. Ceran, G. Güven, Esengül Dursun, İ. Özahi ve ark. Efficacy of salbutamol and ipratropium bromide in the management of acute bronchiolitis-a clinical trial. Respiration . 2008. 283-287. Alıntılanma: 24 13. E. A tay, M. Akın, E, Yüzkollar, Z. Atay, Esengül Dursun, Ö. Ceran. Neonatal purpura fulminans associated with early onset gram-negative enterobacter septicemia: a case report. International Pediatrics. 2003. 14. A. Bozaykut, E. Atay, İ. Özahi, M. Akın. Esengül Dursun. Acute infantile haemorrhagic oedema associated with hepatitis A. Annals of Tropical Paediatrics. 2002. 59-61. Ulusal Yayınlar: 1. A. Gebeşçe, Esengül Keleş, H. Uslu. Retinopathy of prematurity: incidence, risk factors, and evaluation of screening criteria. Turkish Journal of Medical Sciences. 2016 Alıntılanma: 3 2. A. Gebeşçe, H. Uslu, Esengül Keleş, M. Demirdöven, A. Tonbul, B. Baştürk, H. Yazgan. Evaluation of very low birth weight infants in the neonatal intensive care unit of a university hospital. Dicle Tıp Dergisi. 2015. 137-142. 3. H. Yazgan,Z. Yazgan, Esengül Keleş, A. Gebeşçe, M. Demirdöven. Our results for five years of rotavirus vaccination. Gaziantep Tıp Dergisi. 2013. 86-87. Alıntılanma: 1 4. Esengül Keleş, H. Yazgan, A. Gebeşçe. Toplumdan kazanılmış pnömoni tedavisi sırasında gelişen hemofagositik sendrom: olgu sunumu. Haseki Tıp Bültenii. 2013. 5. A. Gebeşçe, Esengül Keleş, H. Yazgan, İ Akdemir. Umbilikal ven kateterizasyondan sonra preterm bebekte perikardial efüzyon . Skarya Tıp Dergisi. 2013 6. Esengül Keleş, A. Gebeşçe, H. Yazgan. Yenidoğan nöbetlerinde levatirastamin kullanımı. Epilepsi.2012. 30-32. 7. M. Korkmaz, H. Yazgan, K. Budan, F. Korkmaz, Esengül Keleş, A. Gebeşçe ve ark. Çocukluk çağı invaginasyon olgularında pnömatik redüksiyon sonuçları. Gaziantep Tıp Dergisi. 2012. 56-60. Alıntılanma: 1 8. H. Yazgan, Esengül Keleş, A. Gebeşçe, M. Demirdöven, L. Uzun. Yenidoğan İşitme Taramasında Dört Yıllık Sonuçlarımız. Van Tıp Dergisi. 2012. 112 115. Alıntılanma: 3 9. M. Kalkan, H. Yazgan,M. Demirdöven, Esengül Keleş, A. Gebeşçe,C. Şahin. Urological assessment of cases of an undescended testis, pre-diagnosed by pediatricians. Turkish Journal of Urology. 2012. 88-90. 10. H. Yazgan, Esengül Keleş, A. Gebeşçe, M. Demirdöven, B. Baştürk, Ö. Etlik. Our four-years results of developmental hip dysplasia screening program in newborns. Türkiye Klinikleri Journal f Pediatri. 2012. 7-10. 11. H. Yazgan, A. Yıldırım, Esengül Keleş, A. Gebeşçe, M. Demirdöven, B. Baştürk, S. Genç. Doğumsal göz hastalıklarının erken tanısında kırmızı yansıma testinin ( Brückner) etkinliğinin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi Dergisi. 2012. 12. H. Yazgan, Esengül Dursun. Akut bronşiolitli infantlarda nebulize salbutamolun etkinliği. Dicle Tıp Dergisi. 2001. Katılınan Kurs programları: 1. Kardiyo Pulmoner Resusitasyon Eğitim Programı 2008 2. Çocuk Acil Kursu 2012 3. Pediatrik Endokrinoloji Kursu 2013 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 2013 5. Neonatal Resusitasyon Programı 2014 6. Eğiticilerin Eğitimi 2015 Katılınan Kongreler: 1. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi 1999 2. 4. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 2000 3. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi 2000 4. 9. Pediatri Günleri 2001 5. III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2006 6. 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri 2013 7. International Diabetes Symposium 2014 8. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2015 9. 52. Türk Pediatri Kongresi 2016 10. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 2016 11. 12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2016 12. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi 2016 Sözlü Bildiriler: 1. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 2016 Uyku ile ilişkili solunum bozukluğu olan pediatrik olgularda pediatrik uyku anketi ve sabah ilk idrarda ürokortin seviyesinin değerlendirilmesi. 2. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi/ Türk pediatri arşivi 2016 Yenidoğanın geçici takipnesi ve atopik yürüyüş 3. Türk Toraks derneği 5. Yıllık kongresi 2002 Akut brobşiolitte bronkodilatörlerin karşılaştırılması 4. European Respiration Journal. 2000 Clinical problems and management of childhood respiratory infections. Poster Sunumları: 1. M. Kalkan, H. Yazgan, M. D emirdöven, Esengül Keleş, A. Gebeşçe, C. Şahin. Urological assessment of cases of an undescended testis, pre-diagnosed by pediatricians. 22. Ulusal Üroloji Kongresi 2012 2. Ö. Özdemir, H. Yazgan, M. Demirdöven, Esengül Keleş. Rotavirus infection rate after two types of rotavirus vaccination observed in a private research training hospital in anatolian part of Istanbul, Turkey. Journal Allergy Clin Immunol. 2010 3. A. Bozaykut, E.Atay, İ. Özahi, Esengül Dursun, L. Seren. Konjenital nefrotik sendromlu bir vakada klebsiella sepsisi. 23. Pediatri günleri ve 3. Pediatri hemşireliği günleri. 2001 4. L. Karadeniz, F. Yıldız, N. Erbil, Esengül Dursun, A. Say. Bakteriyel menenjit tanısıyla takip edilen olguların retrospektif değerlendirilmesi. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi. 2000 5. M. İnalhan, N. Sarper, T. Sabuncu, S. Değirmenci, Esengül Dursun, S. İnan. Toplumdan edinilmiş pnömonilerde tedaviye yaklaşım. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 1999 Editore Mektup: 1. Esengül Keleş. Utility of the pediatric sleep questionnaire and urocortin level in urine as screening tools in pediatric patiens with suspected obstructive sleep apnea syndrome. Iranian journal of punlic healt. 2016. 828-829. 2. M. Demirdöven, Esengül Keleş, A. Gebeşçe, H. Yazgan, M. Kaya, A. Tonbul. Anaphylactic shock due to cow’s milk allergy in the neonatal period. . Breastfeeding Medicine. 2015. Alıntılanma: 2 3. H. Yazgan, Z. Yazgan, Esengül Keleş, A. Gebeşçe. The effect of family members on breatfeeding practices among Turkish mothers. Breastfeeding Medicine. 2013. Alıntılanma: 3 4. H. Yazgan, Esengül Keleş, A. Gebeşçe, M. Demirdöven. Blood groups and rotavirus gastroenteritis. The Pediatric Infectious Disease Journal. 2013.
...daha fazla
Tedavi edilen hastalıklar
 • Alerjik Astim
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Çocuklarda Yüksek Ateş
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Kulak İltihabı
 • Mide Bağırsak Enfeksiyonları
 • Orta Kulak İltihabı
 • Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)
 • Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
 • Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Viral Enfeksiyonlar
 • Yeme Bozuklukları
...daha fazla
Bilinen Diller
Türkçe, İngilizce

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor
0 Görüş

Yüz Yüze Randevu

Online Görüşme

Klinik Bilgisi
ESENGÜL KELEŞ
Cevizli Bulut Plaza Tansel Cad. 12/16 - Maltepe
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.
Online Konsültasyon.
Tümünü Gör
Randevu İşlemi
Yüz Yüze Randevu
Online Görüşme
Klinik Bilgisi
ESENGÜL KELEŞ
Cevizli Bulut Plaza Tansel Cad. 12/16 - Maltepe
Online Konsültasyon.
Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.
Online Konsültasyon.
Talep Et
Talep Et