Hasta Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. TANIMLAR VE TARAFLAR

1.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı: Genel merkezi “ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. KULUÇKA MRK. B1BLOK NO: 151/1D İÇ KAPI NO: 101 ESENLER / İSTANBUL” adresinde bulunan, Bulut Klinik Teknoloji Anonim Şirketi. Bundan böyle “Bulut Klinik" olarak anılacaktır.

1.2 Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: https://www.bulutklinik.com

1.3 Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Site üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir.

1.4 Profesyonel: Doktor, diş doktoru, psikolog, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, terapist ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka meslekleri yürüten kullanıcılardır.

1.5 Kuruluş: Tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşlardır.

1.6 Sahip: Kuruluşla ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan Kullanıcıya verilen statüdür.

1.7 Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Profesyonel ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.

1.8 Hesap: Kullanıcı veya Profesyonellerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site kullanıcısıdır.

1.9 Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alışverişi ve görüntülü görüşme yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek vardır.

1.10 Aracı Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

1.11 Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

Madde 2. TANI HİZMETLERİ

2.1 Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan Hizmet’ler, bir Profesyonel’den yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetten faklıdır. Bulutklinik.com'da hizmet veren Profesyoneller sizleri şahsen muayene ederek fiziki durumunuzu değerlendirebilme imkanına sahip değillerdir.

2.2 Değerlendirmelerini sizden gelen bilgiler üzerinden yaparlar. Bu nedenle fiziki muayene esnasında görebilecekleri ve onların tanı ve düşüncelerini etkileyebilecek bazı kritik noktaları değerlendiremeyebilirler. Hizmet Sağlayıcı üzerinde hizmet veren Profesyoneller bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve durumu tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için sizlerle sürekli irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

2.3 Hizmet Sağlayıcı’nın online hizmetleri yerel doktorunuzla yapacağınız yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir.

2.4 Hizmet Sağlayıcı fizik muayenenin önemini vurgular ve tavsiye eder. Hizmet Sağlayıcı'nın hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinizde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olursunuz.

2.5 Hizmet Sağlayıcı'nın hizmetlerinden yararlanarak uzaktan istişare ile tıbbi görüş aldığınızda aşağıdaki koşulları bilerek kabul etmiş olursunuz.

2.6 Alınacak tıbbi tanı sınırlıdır ve tarafınımıza iletilen iletilen bilgi ve veriler doğrultusunda geçerlidir.

2.7 Uzaktan istişare ile alınan tıbbi görüş bir hekim ile yüz yüze gerçekleştirilecek muayenenin alternatifi değildir.

2.8 Veri Yöneticisi üyesi hekimler fiziki muayene ile elde edilebilecek önemli bilgilere sahip değillerdir.

2.9 Fiziki muayene yapmamış olması Profesyonel’in sağlık durumunuzla ilgili teşhis kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.

2.10 Hizmet Sağlayıcı 'nın servislerinden yararlanırken yukarıdaki risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve riskleri kabul ettiğinizi ayrıca Hizmet Sağlayıcı 'nın sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini onaylamış olursunuz.

2.11 Hizmet Sağlayıcı üyelik hesabınızda bulunan ve tarafınızca doldurulmuş olan formlardaki ve Profesyonel’lerin isteği üzerine tarafımıza ulaştırılan her türlü bilginin güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. Profesyonel’ler her türlü değerlendirmelerini bu bilgilerin güncelliği esasına göre yapmaktadırlar.

Madde 3. PROFESYONEL’LERİN PROFİLLERİ

3.1 Profesyonel’e ait profilin oluşturulabilmesi için o Profesyonel hakkında en azından temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

3.2 Profesyonel hakkındaki temel bilgiler adı, soyadı mesleki unvanı.

3.3 Her Profesyonel’in sadece bir adet profili bulunmaktadır. Birkaç Profesyonel’in ortak bir profil açmasına izin verilmemektedir. Mükerrer profiller silinecektir.

3.4 Profesyonel, kendi profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.

3.5 Profesyonel tarafından oluşturulan veya teyit edilen profil, "Teyit edilmiş profil" olarak işaretlenecektir.

3.6 Teyit edilmiş profile sahip Profesyonel şu işlemleri gerçekleştirebilir:

3.6.1 Hakkındaki bilgileri düzenleyebilir,

3.6.2 Kendine ait resmi bir fotoğrafını ekleyebilir, başkalarına ait veya özel hayatındaki fotoğraflarını ekleyemez,

3.6.3 Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve hâlihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

3.6.4 Profesyonel profillerinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin erişimine açıktır.

Madde 4. TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKALAR

Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde yer alan, kullanılan bütün bilgi, resim, kodlar, metinler, grafikler, isimler, ikonlar, videolar, logolar, Hizmet Sağlayıcı markası ve diğer markalar, www.bulutklinik.com alan adı, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dâhil tüm içerik ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi Veri Yöneticisi’dur ve Türkiye ve uluslararası telif hakları ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Bunlardan herhangi biri tamamen veya kısmen veya yüksek çağrışım ve benzerlikle Veri Yöneticisi’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayımlanamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısımı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Veri Yöneticisi’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal hakları saklıdır.

Madde 5. SORUMLULUK SINIRLARI

5.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2 Kullanıcı veya Profesyonel, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.

5.3 Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler, materyaller ve ayrıca hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

5.4 Hizmet Sağlayıcı, Site vasıtası ile herhangi bir Profesyonel tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

5.5 Hizmet Sağlayıcının ücret karşılığı tedarik edilen mal ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili sorumlulukları, ücretli hizmetlerle ilgili kanun maddeleri tarafından belirlenmektedir.

5.6 Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

5.7 Belirli bir Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip'e ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı , Profesyonel veya Sahip'e karşı sorumlu tutulamaz.

Madde 6. ONLINE RANDEVU VE GÖRÜŞME

6.1 İşlemlerinin tamamlanabilmesi için üye ücretler bölümünden seçilen ilgili ödeme tutarını kredi kartı vb. ile tamamlamalıdır. Ödemesi yapılan online randevu için Profesyonel’ler belirlenen saatte randevu yapan üyeyi beklemektedir. Randevu alan tarafından randevu 1(bir) gün (24 saat) öncesine kadar yalnız sistem üzerinden iptal edile bilinir. İptal edilen randevu için randevu alan dilerse farklı bir Profesyonel, farklı bir gün ve saatte kendisine verilen promosyon koduyla yeni bir randevu gerçekleştirebilir yada randevu işlemini tamamen iptal ederek ödemesini ödediği ödeme türüne göre geri alabilir. Randevu saatine 24 saatten az bir süre kala randevular iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz. Online görüşmeler, Profesyonel’in belirlediği süre kadardır, satın alınan süre görüşme sırasında çeşitli sebeplerle kesildiğinde, kalan süre üyeye promosyon olarak iade edilecek ve üye dilediği zaman kalan süresini, sadece görüşmede kesinti yaşadığı Profesyonel ile kullanabilecektir.

6.2 Rapor danışmaları rapor yollandıktan sonra iptal edilemez.

Madde 7. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAF MAHKEMELERİ

7.1 İşbu kullanım koşullarında yer almayan hususlarda Türk Hukuku’nun ilgili mevzuatları geçerlidir. Veri Yöneticisi hizmetler ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul merkez mahkemeleri yetkilidir.

Madde 8. GÜVENLİK

8.1 Aracı Hizmet Sağlayıcı yazılımda en gelişmiş güvenlik sistemleri kullanılmıştır. Her türlü teknolojik yenilik yakından takip edilmekte ve hızla uygulanmaktadır. Mevcut hiçbir sistem kendisine yöneltilecek kasıtlı saldırılara veya istem dışı bilgi paylaşımlarına (bize ulaştırmış olduğunuz size ait bilgiler) karşı yüzde yüz güvenli değildir.

8.2 Aracı Hizmet Sağlayıcı sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8.3 Aracı Hizmeti Sağlayıcı’nın hizmetlerinden yararlanırken; herhangi bir izinsiz açıklama, oluşabilecek kasıtlı bir saldırı, hata, gecikme, arıza, veri tabanımızda bulunan ve tarafımıza ulaştırılmış olan bilgilere ilişkin yolsuzluğa dair risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve kesinlikle sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Madde 9. GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Kişisel verilerinize ilişkin; veri sorumlusu ve varsa temsilcilerine, hangi amaçla işleneceğine, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğine, veri toplama yöntem ve sebeplerine ve diğer hususlara Site’de bulunan Hasta Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.