Prof. Dr. GÖKHAN ÖNÇAĞ

İzmir
Ağız Koruyucusu, Çene Darlıkları Tedavisi, Damon Sistemi Ve Kapaklı Braketler, Diş Bakımında Lazer Tedavisi, Erken Ortodontik Tedavi, Estetik Diş Teli Tedavisi, Hareketli Ortodontik Tedavi, Invisalign Tedavisi, Kanal Tedavisi, Myofonksiyonel Tedavi, Ortognatik Cerrahi (Cerrahi Ortodonti), Sabit Ortodontik Tedavi, Şeffaf Plak Tedavisi (Telsiz Tedavi)
0 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez

Adresler

Açık Adres

1387 Sok. No: 6/1 - Konak

İmkanlar

Wi-Fi Wi-Fi
Kredi Kartı Kredi Kartı
Otopark Otopark
Çocuk Oyun Alanı Çocuk Oyun Alanı
İkram İkram

Özgeçmiş

Hakkımda

Doktora Konusu : Sınıf II Div 1 Anomalisinde Bionator Kullanılmasıyla Dil ve Hyoid Kemiğinde Meydana Gelen Değişiklikler Doçentlik Ünvanı : Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D. 13.03.2006 Profesörlük Ünvanı : Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D. 30.11.2011 Görevi : Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D. Öğretim Üyesi İdari Görevleri : 2006-2009 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2009 Yabancı Dil : İngilizce Mesleki Üyelik : İzmir Diş Hekimleri Odası Medeni Durumu : Evli, İki Çocuk Sahibi A- MAKALELER 1- SCI (Science Citation Index ) ve Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan makaleler. 1.1- Oncag G, Tuncer A.V, Tosun Y.Ş. Acidic Soft Drinks Effects on the Shear Bond and Strenght of Orthodontic Brackets and Scanning Elektron Microscopy Evaluation of the Enamel. Angle Orthodontist, 75( 2): 243-249, 20051.2- Doğan S, Oncag G,Akın Y. Craniofacial development in children with unilateral cleftt lip and palate. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , 44: 28-33, 20051.3- Oncag G, Seçkin O,Dinçer B, Arıkan F. Osteointegrated implants with pendulum springs for maxillary molar distalization: A cephalometric study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial orthopedics, 131 (1): 16-25, 20071.4- Akyalçın S, Doğan S, Dinçer B, Ertan Erdinç A.M, Oncag G. Bolton tooth size Discrepancies in skeletal Class 1 individuals presenting with different dental angle classifications. Angle Orthodontist, Vol 76, No 4,20053. SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Olgu Sunuları 3.1 Oncag G, Ertan Erdinç A.M, Cal Ebru. Multidisciplinary treatment approach of morquio syndrome (Mucopolysaccharidosis type IVA). Angle Orthodontist, Vol 76, No 2,20063.2-Oncag G, Akyalçın S, Arıkan F. The effectiveness of a single osteointegrated implant combined with pendulum springs form olar distalization. American Journal of Orthodontics and Dentofacial orthopedics,February 2007, 277-2845. SCI Dışındaki Uluslararası İdekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler 5.1 Oncag G, Sabah M.E, Doğan S, Saraçoğlu A, Özpınar B. Evaluation of the articulation following orthodontic treatment utilizing SAM II articulator and T-Scan occlusal analyser before and after occlusal adjustment.The journal of medical sciences, vol (2) No 3,115-118, 2002. 9. SCI ve Uluslar arası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli - dergilerde yayınlanan makaleler 9.1- Önçağ G, Sürücü R. Sınıf II Div 1 Anomalisinde bionator uygulamasıyla dil ve hyoid kemiğinde meydana gelen değişiklikler. Türk Ortodonti Dergisi, . 9.2- Seçkin Ö, Hazar S, Önçağ G. Sınıf II Div 1 Anomalilerinde Bionator ve Doppel plaklarının etkisi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol . 9.3- Dinçer B, Ertan Erdinç A.M, Önçağ G.,Doğan S. Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III anomalilerde Hyoid kemiğinin konumunun incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi, 13 (2) 108-1152000. 9.4- Tuncer A.V, Önçağ G, Tosun Y.Ş. Asitli içeceklerin metal braketlerde sıyırma kuvveti direnci üzerine etkisinin incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi , 2000. 9.5- Önçağ G, Tosun Y.Ş, Tuncer A.V. Yeni ve yeniden kazanılmış metal braketlerin çekme ve sıyırma kuvvetlerine olan direncinin karşılaştırılması. Türk Ortodonti Dergisi 14 (1) 44-50, 2001. 9.6- Önçağ G, Tuncer A.V. İnvitro ve invivo olarak braketlenmiş dişlerde asitli içeceklerin mineye etkilerinin SEM ile değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi 15(1) 22-27, 2002. 9.7- Sabah M, Önçağ G. Spee eğrisinin derinliğinin angle sınıflandırılması ve dik yön gelişimine bağlı değişimi. Türk Ortodonti Dergisi , 2002. 9.8- Doğan S, Önçağ G, Akın Y. Unilateral dudak damak yarıklı çocuklarda kraniyofasiyal gelişimin değerlendirilmesi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol 30, 29-37, 20099.9- Bulut H, Önçağ G, Işıksal E. Altın braketlerde ortodontik tellerin farklı açılarda meydana getirdiği deneysel sürtünme değerlerinin çelik braketlerle karşılaştırılması. Türk Ortodonti Dergisi, Vol 23, 136-150, 20109.10- Öğüt F, Önçağ G, Doğan S, Engin E.Z, Kılıç M.A. Ulilateral dudak damak yarıklı çocuklarda konuşmanın spektrografik ölçümleri ve odyolojik bulgular. Türk Ortodonti Dergisi, Vol 21, 127-136, 20089.11- Işıksal E, Yetkiner E, Doğan S, Önçağ G. Artiküler eminens yüksekliği ile kondil hareketlerinin ilişkisi. Türk Ortodonti Dergisi, Vol 21, 108-117, 20089.12- Önçağ G, Bulut H, Işıksal E. Paslanmaz çelik braket kullanan hastaların tükrük, serum ve idrarlarındaki nikel ve krom seviyeleri. Bilimsel, Nisan, 2-5, 20069.13- Bulut H, Önçağ G. Köşeli ark tellerinin iki farklı tipteki Lingual brakette meydana getirdiği deneysel sürtünme kuvvetlerinin karşılaştırması. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol (30), 11-20,20099.14- Önçağ G, Doğan S, Aras I, Topçu O, Işıksal E. Türk toplumunda Ortodontist, dişhekimliği öğrencisi ve diğer toplum bireyleri arasındaki ortodontik düzensizliklerin algılanma farklılıkları. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol (30), 105-114, 20099.15- Önçağ G, Kardeşler A, Doğan S. Klinik kron boyunun vertikal büyüme yönü üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, 9.16- Önçağ G, Salihoğlu İ, Doğan S. Ortodontik Düzensizlerde Büyüme Paterninin Bolton Oranı ve Ark Genişliği Üzerine Etkisi. 9.17- Dindaroğlu F, Önçağ G, Doğan S, Ölmez S, Ertürk Ö. Düşük enerji seviyeli lazer uygulamasının hızlı üst çene genişletmesi sonrası mid palatal suturda kemik rejenerasyonu üzerine etkisi. Türk Ortodonti Dergisi 9.18- Dindaroğlu F, Önçağ G, Doğan S. Hızlı üst çene genişletmesi esnasında ağrı algılanmasının değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi 9.19- Önçağ G, Mutlu E, Yetkiner E. Türkiye’deki ortodonti uzmanlarının sabit aparey kullanımı: Anket çalışması, Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 9.20- Topçu YO, Önçağ G, Işıksal E, Ünlü F, Paşalı Ç. Labial ve lingual ortodontik tedavinin periodontal parametrelere olan etkisinin karşılaştırılması. Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 10- SCI ve Uluslararası idekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan derleme 10.1- Önçağ G. Ortodontide mini vida uygulamalarında temel kavramlar. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, (Basılmak üzere yayına kabul edildi). 11- SCI ve Uluslararası idekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan olgu sunuları 11.1- Önçağ G, Önçağ Ö. 48 XXYY karyotipine sahip bir olgunun orotdontik açıdan değerlendirilmesi. Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, Vol (20), 125-128, 19911.2- Önçağ G, Doğan S, Arıkan F, Vardar S, Dündar M. Periodontal lezyonlu bireylerde multidisipliner tedavi yaklaşımları. Bilimsel Dergisi 11.3- Peynirci O, Önçağ G. Palatal gömük kanin sürdürülmesinde Kilroy Spring kullanımı ve uzun süreli takibi. Türk Ortodonti Dergisi C-BİLDİRİLER 19- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildirile 19.1- Oncag G, Sürücü R. Changes in the position of the tonque and hyoid bone in the treatment of class II Division 1 malocclusions with the bionator. Congress of Europen Orthodontic Society, Graz, 71, PP 219,1999. 19.2- Oncag G, Dogan S. Craniofacial development in unilateral cleft lip and palate children. 4. Congress of the Balkan Stomatological society, İstanbul, 271, PP 219, 1999. 19.3- Arıkan F, Oncag G. Combination therapy for gingival hyperplasy. 7. Congress of the Balkan stomatological society, Kuşadası,274, PP253, 200219.4- Ertan Erdinç A.M, Oncag G, Cal E, Işıksal E. Multidisciplinary treatment approach of Morquio syndrome (mucopoly saccharidosis type IVA). 82. Congress of the European Orthodontics, sayfa 133, Abstract no CP5-59, Vienna,4-8 Temmuz 200619.5- Önçağ G, Öğüt F, Doğan S. Spectrographic speech measurements and audiologic findings in unilateral cleft lip and palate. 82. Congress of the European Orthodontics, sayfa 95, Abstract no SP5-68, Vienna, 4-8, Temmuz 200619.6- Dindaroglu F, Oncag G, Olmez S, Dogan S, Ertürk O. Effect of low level laser therapy on bone regeneration of the midpalatal suture after rapid maxilllary expantion. 87. Congress of the Europen Orthodontic Society, sayfa 106,SP 072, 19-23 Haziran 201119.7- Salihoglu I, Kardeşler A, Oncag G, Dogan G. Evaluation of the relationship between growth pattern, dental characteristics and malocclusions. 87. Congress of the Europen Orthodontic Society, sayfa 137, SP 154, 19-23 Haziran 201119.8- Topcu YO, Pasalı C, Oncag G, Unlu F, Işıksal E. Evaluation of periodontal status during treatment with self ligating lingual and labial appliances. 87. Congress of the Europen Orthodontic Society, sayfa 286, SP 566, 19-23 Haziran 201121- Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri 21.1- Sürücü R, Önçağ G. Sınıf II Div 1 anomalisinde Bionator uygulamasıyla dil ve hyoid kemiğinde meydana gelen değişiklikler. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, sayfa 64, Antalya, 1994. 21.2- Doğan S, Önçağ G. Dik yön boyutu artmış iskeletsel sınıf III olgularda ortognatik cerrahi tedavi sonrası dudak konumundaki değişliklerin sefalometrik olarak değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, sayfa 99, İstanbul, 1998. 21.3- Tuncer AV, Önçağ G. İnvitro ve invivo olarak braketlenmiş dişlerde asitli içeceklerin mineye etkilerinin SEM ile değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 80-81, İstanbul 2000. 21.4- Dinçer B, Ertan Erdinç AM., Önçağ G, Doğan S. Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III anomalilerinde hyoid kemiğinin konumunun incelenmesi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 61-62, İstanbul, 2000. 21.5- Önçağ G, Dinçer B. Seçkin Ö, Arıkan F. Osteoentegre implant destekli molar distalizasyon apareyi ile konvansiyonel pendulum apareyinin karşılaştırılması. 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 57, Antalya, 21.6- Akyalçın S, Doğan S, Dinçer B,Ertan Erdinç AM, Önçağ G. Çenelerarası diş boyut uyumsuzlukları dental maloklüzyonlarla ilişkili mi? Ege Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, İzmir. 22- Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiriler 22.1- Önçağ G, Doğan S, Sabah M, Özpınar B, Saraçoğlu A. Ortodontik tedavi sonucundaki artikülasyonun mine redüksiyonu öncesi ve sonrası SAM II artikülatörü ve T-Scan oklüzör cihazı ile değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, sayfa 60, İstanbul, 1998. 22.2- Seçkin Ö, Önçağ G. Sınıf II Div 1 anomalisinde bionator ve doppel plaklarının etkisi. 6. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi, sayfa 92, İstanbul, 199822.3- Tosun YŞ, Önçağ G. Yeniden kazanılmış ve yeni metal braketlerin çekme ve sıyırma kuvvetlerine olan direncinin karşılaştırılması. 6. Uluslararası Türk ortodnti derneği kongresi, sayfa 97, İstanbul, 199822.4- Önçağ G, Önçağ Ö. 48 XXYY karyotipine sahip bir olgunun ortodontik açıdan değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Türk ortodonti derneği kongresi,sayfa 98, İstanbul 199822.5- Peynirci AO, Önçağ G, Sürücü R. Gömük üst kanin dişin sürdürülme yöntemlerinden biri: Kilroy Spring 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, sayfa 129, P61, 12-13 Kasım 200722.6- Işıksal E, Aras I, Topçu YO, Doğan S, Önçağ G. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Ortodontik tedavi gereksiniminin değerlendirilmesi. 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, sayfa 142, P74, 12-13 Kasım 200722.7- Aras I, Önçağ G, Topçu O, Doğan S, Işıksal E. Toplumumuzda ortodontik düzensizliklerin algılanması. 11. Türk Ortodonti Derneği sempozyumu, 18-20 Ekim 2009,Antaky E- Yapılan atıflar 31- SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar * Oncag G, Akyalcın S, Arıkan F The effectiveness of a single osteointegrated implant combined with pendulum springs form molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 131 (2): 277-284, 20031.1- Oh YH, Park HS, Kwon TG Treatment effects of microimplant-aided sliding mechanics on distal rettration of posterior teeth. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,139 (4):470-481, 201131.2- Chung KR, Kim SH, Chaffee MP, Nelson G Molar distalization wirh a partially integrated mini-implant to correct unilateral Class II malocclusion. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,138 (6): 810-819, 201031.3- Kyung SH, Lee JY, Shin JW, Hong C, Dietz V, Gianelly AA Distalization of the entire maxillary arch in an adult. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,135 (4):123-132, 2009 * Oncag G, Seckin O, Dincer B, Arıkan F Osteointegrated implants with pendulum springs for maxillary molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,131 (1): 16-26, 200731.4- Toy E, Enacar A The effects of the pendulum distalising appliance and cervical headgear on the dentofacial sutructures. Australian orthodontic journal, 27 (1): 10-16, 201131.5- Fudalej P, Antoszewska J Are orthodontic distalizars reinforced with the temporary skeletal anchorage devices effective? Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,139 (6): 722-729, 201131.6- Chung KR, Kim SH, Chaffee MP, Nelson G Molar distalization with a partially integrated mini-implant to correct unilateral Class II malocclusion. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,138 (6): 810-819, 201031.7- Oberti G, Villegas C, Ealo M, Palacio JC, Baccetti T Maxillary molar distalization with the dual-force distalizer supprted by mini- implants: A clinical study. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,135 (3): 282.e1, 200931.8- Yamanda K, Kuroda S, Deguchi T, Takano-Yamamoto T, Yamashiro T Distal movement of maxillary molars using miniscrew anchorage in the buccal interradicular region. Angle orthodontist, 79 (1). 78-84, 200931.9- Kinzinger GSM, Eren M, Diedrich PR Treatment effects of intraoral appliances with conventional anchorage designs for non-compliance maxillary molar distalization. A Literature review. Europoen journal of orthodontics, 30(6): 558-571, 200831.10- Özsoy ÖP, Kırcelli BH, Özçırpıcı AA, Pektaş ZÖ, Uçkan S Pendulum appliances with two anchorage desings: Convantional anchorage vs bone anchorage. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 133 (3). 339.e9-339.e17, 2008 * Akyalcın S, Dogan S, Dincer B, Erdinc AM, Oncag G Bolton tooth size discrepancies in skeletal class I individuals presenting with different dental angle classifications. Angle Orthodontist, 76 (4): 637-643, 200631.11- Johe RS, Steinhart T, Sado N, Greenberg B, Jing S Intermaxillary tooth-size discrepancies in different sexes, malocclusion groups, and ethnicities. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,138 (5): 599-607, 201031.12- Wedrychowska-szulc B, Janiszewska-Olszowska J, Stepien P Overall and anterior Boltan ratio in Class I, II, and III orthodontic patients. Europan journal of orthodontics, 32 (3): 313-318, 201031.13- Strujic M, Anic-Milosevic S, Mestrovic S, Slaj M Tooth size discrepancy in orthodontic patients among different malocclusion groups. Europan journal of orthodontics,31 (6): 584-589,200931.14- Endo T, Uchikura K, Shundo I, Sakaeda K, Shimooka S Threshold for clinically significant tooth-size discrepancy. Angle Orthodontist, 79 (4): 740-746, 200931.15- Endo T Abe R, Kuroki H; Oka K, Shimooka S Tooth size discrepancies among different malocclusions in a Japanese orthodontic population. Angle Orthodontist,78 (6):994-999, 200831.16- Al-Omari IK, Al-Bitar ZB, Hamdan AM Tooth size discrepancies among Jourdanian schoolchildren. Europan journal of orthodontics, 30 (5):527-531, 200831.17- Endo T, Shundo I, Abe R, Ishida K, Yoshino S, Shimooka S Applicability of Bolton’s tooth size ratios to a Japanese orthodontic population. Odontology, 95 (1): 57-60, 2007 *Oncag G, Erdinc AM, Cal E Multidiciplinary treatment approach of Morquio syndrome (mucopolysaccharidosis type IVA). Angle Orthodontist,76 (2): 335-340,200631.18- Tomatsu S, Montano AM, Oikawa H, Rowan DJ, Smith M, Barrera L, Chien Y, Thacker MM, Mackenzie WG, Suziki Y, Orii T Mucopolysaccharidosis type IVA (Morquio a disease):Clinical review and current treatment: A special review. Current pharmaceutical biotechnology, 12 (6): 931-945, 201131.19- Pihlajanniemi TL, Pirttiniemi P, Uusimaa J, Majamaa K Craniofacial morphology in children of mothers with the m.3243>G mutation in mitochondrial ancephalomyopathy, lactic acidosis, stroke-like episodes (MELAS) syndrome.Cleft palate craniofacial journal, 47 (3): 234-240, 201031.20- Turra GS, Schwartz IVD Evaluation of orofacial motricity inpatiens with mucopolysaccharidosis: a cross-sectional study. Journal de pediatria, 85 (3): 254-260, 2009 * Dogan S, Oncag G, Akın Y Craniofacial development in children with unilateral cleft lip and palate. British journal of oral &maxillofacial surgery, 44 (1): 28-33, 200631.21- Ebin LE, Zam NMC, Othman SA Cephalometric analysis of Malay children with and witout unilateral cleft lip and palate. Australian orthodontic journal, 26 (2): 165-170, 201031.22- Rullo R, Laino G, Cataneo M, Mazzarella N, Festa VM, Gombos F The effect of delaire cheilorhinoplasty on midfacial growth in patints with unilateral cleft lip and palate. Europan journal of orthodontics,31 (1): 64-67, 200931.23- Kim SM, Lee YJ, Lee SS, Kim YS, Lee SK, Kim IB, Chi JG Abnormal maxillary trapezoid pattern in human fetal cleft lip and palate. Cleft palate craniofacial journal,45 (2): 131-140, 2008 *Oncag G, Tuncer AV, Tosun YS Acidic soft drinks effects on the strenght of orthodontic brackets and scanning electron microscopy evaluation of the enemal. Angle Orthodontist, 75 (2): 243- 249, 200531.24- Johannsson A, Johannsson AK, Omar R, Carlsson GE Rehabilition of the worn dentition. Journal of Oral Rehabilitation, 35 (7): 548- 566,200831.25- Ulusoy Ç, Müjdeci A, Gökay O The effect of hebal teas on the shear bond strenght of orthodontic brackets. Europen journal of orthodontics, 31 (4): 385-389, 200931.26- Navarro R, Vicente A, Ortiz AJ, Bravo LA The effects of two soft drinks on bond strength, bracket microleakage, and adhesive remnant on intact and sealed enamel. Europen journal of orthodontics,33(1): 60-65, 201131.27- Parenti SI, Guicciardi S, Melandri C, Sprio S, Lafratta E, Tampieri A, Bonetti GA Effect of soft drinks on the physical and chemical features of nickel-titanium-based orthodontic wires. Acta Odontologica Scandinavica, Posted online onApril 15, 2011. (doi: ) 31.28- Schneidera E, Ruf S Upper bonded retainers Survival and failure rates. Angle Orthodontist, online June 9, 2011.( doi: ) 32- SCI Dışındaki Uluslararsı indekslerce Taranan Dergilerde Yapılan Atıflar * Oncag G, Seckin O, Dincer B, Arıkan F Osteointegrated implants with pendulum springs for maxillary molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,131 (1): 16-26, 200732.1- Allesio LE Jr Avaliaçao Longitudinal da estabilidade do tartemanto da ma oclusao de classe II com o aparelho pendulum seguido pelo aparelho fixo. Bauru, 171p, 200932.2- El H, Kan H, Adiloğlu İ, Aktaş G Ortodontic treatment of relapse using the preinserted endosseous dental implants. Cumhuriyet Dent J, 14 (1): 119-124, 201132.3- I Karlsson Distal movement of maxillary molars. Studies of efficiency and timing of treatment. Licentiate Thesis, 1-73p, 2008 * Oncag G, Akyalcın S, Arıkan F The effectiveness of a single osteointegrated implant combined with pendulum springs form molar distalization. Amercan Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 131 (2): 277-284, 200732.4- Allesio LE Jr Avaliaçao Longitudinal da estabilidade do tartemanto da ma oclusao de classe II com o aparelho pendulum seguido pelo aparelho fixo. Bauru, 171p, 200932.5- Köbel C Untersuchung der Gaumenknochenverformung des Schweins (Sus scrofa domesticus) nach einer Belastung durch Onplants. Dissertation, Poliklinik für Kieferorthopädie, Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde, 2010 *Oncag G, Tuncer A.V, Tosun Y.Ş. Acidic Soft Drinks Effects on the Shear Bond and Strenght of Orthodontic Brackets and Scanning Elektron Microscopy Evaluation of the Enamel. Angle Orthodontist, 75( 2),243-249, 200532.6- Cavalcanti AL, Oliveira PS, Evangelista APA, Vieira FF, Garcia AFG , Cavalcanti CL pH and Total Soluble Solid Content in Concentrated and Diluted in Natura Tropical Fruit Juices. Acta Stomatol Croat. 42(3):229-234,200832.7- Szustakiewicz B, Djerbi N, Gondy A, Derki2 M, Salana AD, Pindi G, Rakotomalala H, Sergent O, Swead M, Tronet J Comportement en milieu buccal. Orthod Fr. 80 (1): 99-135, 200932.8- Dolatshahi SH, Malakootian M, Akbari H Acidity Rate and Fluoride Content of Consumed Beverages in Kerman/Iran. Journal of Research in Health Sciences, 9 (2): 41-47, 200932.9- Chandna A, Ahuja C, Pradhan KL Effect of Aerated Soft Drinks on Etched, and Etched and Sealed Enamel - An SEM Study . Journal of The Indian Dental Association, 5(4):453- 457,201132.10- Jamilian A, Saghiri MA, Ghasemi M, Ghasemian A, Borna N, Kamali Z The effects of two mouth rinses on shear bond strength of orthodontic brackets - An In-vitro study.Virtual Journal of orthodontics, June On-line: 1-7,2011 * Akyalcın S, Dogan S, Dincer B, Erdinc AM, Oncag G Bolton tooth size discrepancies in skeletal class I individuals presenting with different dental angle classifications. Angle Orthodontist, 76 (4): 637-643, 232.11- Lopatienė K, Dumbravaitė A Boltono indeksas. Stominfo, Nr. 02:8-12, 200932.12- Douglas EF Contemporary diagnosis of anterior interarch tooth size discrepancy. Dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, Oct 200932.13- Esperanza CM, Zaldívar CR, Cedrón RP, Varona MJB Análisis del índice anterior de Bolton relación con algunas variables oclusales. AMC v.14 n.6 Camagüey nov.-dic. 201032.14- De-Marchi LM, Ramos AL Frequência da discrepância dental de Bolton em pacientes ortodônticos adultos. Odonto, 18(35):24-29,201032.15- Jóias RP, Scanavini MA Factors related to Bolton's anterior ratio in Brazilians with natural normal occlusion. Braz J Oral Sci. 10 (1); 69-73,201132.16- Marson LCG, Avoglio JLV Asimetria antero-posterior primerios molares permanentes. Rev.Virt. Odont. 2(1);13-18,2007 *Oncag G, Erdinc AM, Cal E Multidiciplinary treatment approach of Morquio syndrome (mucopolysaccharidosis type IVA). Angle Orthodontist,76 (2): 335-340,200632.17- Turra GS, Schwartz IVD Avaliação da motricidade orofacial em pacientes com mucopolissacaridose: um estudo transversal. J. Pediatr. (Rio J.) 85 (3), doi: - May/June 2009 F. Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri 39. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri 39.1- Dt. Furkan Dindaroğlu Mini implantların ortodontik tedavilerde ankraj olarak kullanılması.Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, 2008. 39.2- Dt. Emel Gökmen Hastaların ortodontik tedaviye yaklaşımları ve tedaviden beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 20039.3- Dt. Nazan Kara Lingual ortodontide braketleme teknikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 2039.4- Dt. Ekin Görkem Uysal Ortognatik cerrahi ve intermaksiller fiksasyon teknikleri.Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 200939.5- Dt Ceren Taner Distraksiyon osteogenezi ve mandibuler ilerletme. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 201039.6- Dt. Seval Songül Sezer Ortodontide board sertifikasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 20 , 39.7- Dt İpek Ceylan Ortodontik tedaviye etki eden sistemik hastalıklar. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 201139.8- Ebru Üçdemir Mini vida kullanılarak yapılan kanin distalizasyonu ve keser retraksiyon yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti A.D, İzmir 2011. G. Bilimsel Toplantı Düzenleme 51. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Kongre Düzenleme Kurulu/Bilim Kurulu Üyeliği 51.1- 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi Organizasyon Komitesi, 200851.2- 5. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları14. Uluslararası Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi, Organizasyon Komitesi,2008
...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Sınıf 2 Malokluzyonlar

 • Ayrık Dişler

 • Çarpık Diş

 • Çene Darlığı

 • Derin Kapanış

 • Diş Çapraşıklığı

 • Doğumsal Diş Eksiklikleri

 • Dudak Damak Yarıkları

 • Ön Açık Kapanış

 • Seyrek Dişler

 • Sınıf 1 Malokluzyonlar

 • Sınıf 2 Malokluzyonlar

 • Sınıf 3 Malokluzyonlar

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe ,

İngilizce

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör
AVİCENNA ATAŞEHİR
Klinik Bilgisi
PROF DR GÖKHAN ÖNÇAĞ ORTODONTİ KLİNİĞİ

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

1387 Sok. No: 6/1 - Konak

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Görüşme

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.