Prof. Dr. GÜRHAN GÜNAYDIN

İzmir

ÜROLOJİ

, Üroloji
30 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez

Adresler

Klinik Bilgisi UROCORE

Açık Adres

286/10 Sok. No: 7/14 - Bayraklı

Özgeçmiş

Hakkımda

1980 Yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun olan Dr. Gürhan Günaydın, Ege Üniversitesi Üroloji Anabilim dalında 1984 yılında Uzman Doktor, 1994 yılında Üroloji Doçenti ve 2000 Üroloji Profesörü ünvanlarını aldı. Ege Üniversitesinde 30 yıl hizmet verdikten sonra emekli olarak Özel Tınaztepe Hastanesinde 9 yıl çalıştı. Özel Tınaztepe Üniversitesinin Kurucu Rektörlüğü görevini üstlendi. 2020 yılında Özel Urocore Kliniğinin kuruluşunda yer aldı. Halen Urocore Üroloji Kliniğinde ürolojik kanserler, prostat hastalıkları ve erkek üreme sağlığı konularında hastalarına hizmet vermektedir. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1974 - 1980 Tıpta Uzmanlık Tıp Fakültesi (Üroloji) Ege Üniversitesi 1984 1. Akademik Ünvanlar Üniversite: Ankara Üniversitesi. Tıp Fakültesi 1974- 1980 Uzmanlık: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 1984 Yardımcı Doçent: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim dalı 1992-1994 Doçent: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim dalı 1994- 2000 Profesör: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 2000-2011 1.1. Yönetilen Doktora Tezleri – Benign prostat hiperplazisinin Medikal Tedavisinde Doksazosin ve Finasterid’in Kombine Kullanımı. Dr Özlem İlbey. 1998 – Prematür ejakulasyonda alfa blokör kullanılması. Dr. Musa Karabulut. 2002 – Transrektal prostat biyopsileri sonucunda premalign histolojik bulgular izlenen olguların izlemi. Dr. Fatih Ekren. 2007 2. Yayınlar 2.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaeleler Oktay Nazlı , Y.Ziya Ateşçi , Cengiz Girgin ,Gürhan Günaydın ,Özcan Erhan . Anunusual complication of intracavernous self- injection of papaverine .British Journal of Urology , 72 : 126 -127 , 1993 . (Özgün araştırma) (Atıf) Gürhan Günaydın ,Ceyhun Özyurt ,İzzet Koçak Zühre Badak , Ferhan Girgin. Anti-bacterial activity of the fluid contents of spermatoceles and epididymal cysts. British Journal of Urology , 75 : 68 -70 , 1995 . (Özgün araştırma) (Atıf) Nevbahar Turgan ,Bülent Semerci Sara Habif ,Erdal Apaydın , Biltan Ersöz , Gürhan Günaydın.Isocitrate dehydrogenase; a preliminary study on a new prognosticmarker for prostate cancer . International Proceedings Division , 4 MediterraneanCongress of Urology , 373 -377, 1995. (Özgün araştırma) Oktay Nazlı , Ceyhun Özyurt , Gürhan Günaydın ,İbrahim Cüreklibatır ,Necmettin Çıkılı , Atalay Gürsan , Orhan Yurtseven , Nurullah Mülazımoğlu , Özcan Erhan Epidemiological aspects of urinary lithiasis and results of stone analysis in the Aegean region of Turkey. Renal Stınes , Proceedings of the sixth Europeansymposium on urolithiasis . Pp: 65- 66 , 1996 . (Özgün araştırma) Oktay Nazlı , Ceyhun Özyurt , Gürhan Günaydın ,İbrahim Cüreklibatır ,Volkan Ülker . Ureteroscopic removal of distal ureteral stones a an outpatient procedure.-Renal Stones, Proceedings of the sixth European symposium on urolithiasis- P: 221 , 1996 . (Özgün araştırma) Suna Kıraç , Yusuf Duman , İbrahim Cüreklibatır , D. Yüksel , Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın , M.Taner. Detection of metastatic bone lesion in patients with prostat carcinoma : 99 Tc m- monoclonal antibody imaging . Nuclear Medicine Communications , 18: 968 – 973 , 1997. (Özgün araştırma) Oktay Nazlı , Çağ Çal , Ceyhun Özyurt , Gürhan Günaydın , İbrahim Cüreklibatır, Vedat Avcıeri , Özcan Erhan : Results of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in the pediatric age group . European Urology 33 : 333 – 336 , 1998 . (Özgün araştırma) Çağ Çal , Derya Keskin ,Mustafa Delibaş , Ceyhun Özyurt , Gürhan Günaydın, Orhan Yurtseven :Follow – up results of radical prostatectomy. Journal of the BalkanUnion of Oncology 5: 63-68, 2000. (Özgün araştırma) Çağ Çal , Rüçhan Uslu , Gürhan Günaydın , Ceyhun Özyurt , S.Bedii Omay :Doxazosin : A new cytotoxic agent for prostate cancer ? Br J Urol Int 85: 672-675, 2000. (Özgün araştırma) Derya Keskin , Çağ Çal , Mustafa Delibaş , Ceyhun Özyurt ,Gürhan Günaydın ,Oktay Nazlı , İbrahim Cüreklibatır :Intracavernosal adrenaline injection in priapism. International Journal of Impotence Research (Basım Aşamasında ). (Özgün araştırma) Kenan Aksu , Gökhan Keser , Gürhan Günaydın , Süreyya Özbek , Zafer Çolakoğlu,Gürbüz Gümüşdiş , Eker Doğanavşargil .Erectile dysfunction in Behçet’s Disease without neurological involvement : Two case reports. Rheumatology (Basım aşamasında). (Özgün araştırma) Simsir A, Kismali E, Mammadov R, Gunaydin G, Cal C. Is it possible to predict sepsis, the most serious complication in prostate biopsy? Urol Int. 2010;84(4):395-9. Simsir A, Cal C, Mammadov R, Cureklibatir İ, Gunaydin GCould serum testosteron level and BMI predict PSA relaps in prostate cancer patients undergoing radical surgery. Cancer Science and Therapy, 2011 Simsir A, Cal C, Mammadov R, Cureklıbatır I, Semercı B, Gunaydın G. Biochemical recurrence after radical prostatectomy: is the disease or the surgeon to blame? Int Braz J Urol. 2011 May-Jun;37(3):328-34. Simsir A, Sarsik B, Cureklibatir I, Sen S, Gunaydin G, Cal C. Prognostic factors for upper urinary tract urothelial carcinomas: stage, grade, and smoking status. Int Urol Nephrol. 2011 2.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Erdal Apaydın, Emin Özbek, Oktay Nazlı, Bülent Semerci, Gürhan Günaydın, Özcan Erhan, Necmettin Çıkılı. The use of Tamoxifene in the treatment of Peyronie’s disease: A preliminary study. 3rd mediterranean Congress of Urology. 30 Haziran-3 Temmuz 1993, İstanbul (Oral sunu) (Özet) İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, Çağ Çal, Özcan Erhan, Necmettin Çıkılı. The results of intravesical chemotherapy with Epirubicin and BCG for superficial bladder cancer. 3rd mediterranean Congress of Urology. 30 Haziran-3 Temmuz 1993, İstanbul (Oral sunu) (Özet) İbrahim Cüreklibatır, Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın, , Ceyhun Özyurt, Bülent Semerci, Necmettin Çıkılı, Özcan Erhan. Metabolic follow up in patients with continent sigmoid urinary diversion. 3rd mediterranean Congress of Urology. 30 Haziran-3 Temmuz 1993, İstanbul (Oral sunu) (Özet) Necmettin Çıkılı, Ceyhun Özyurt, Oktay Nazlı, Barış Altay, Gürhan Günaydın, Bülent Semerci, Özcan Erhan. The relation of the using any kind of contraseptive method with prostatitis. 3rd mediterranean Congress of Urology. 30 Haziran-3 Temmuz 1993, İstanbul (Oral sunu) (Özet) Necmettin Çıkılı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Barış Altay, Oktay Nazlı, Özcan Erhan. The effect of prostatitis to semen parameters in fertile and infertile men. 7. International Urological Symposion, 5-7th May 1994, Girne, North Cyprus. (Oral sunu) (Özet) Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, İzzet Koçak, Oktay Nazlı, Necmettin Çıkılı, Özcan Erhan. Distribution of etiologic factors in infertile men. 7. International Urological Symposion, 5-7th May 1994, Girne, North Cyprus. (Oral sunu) (Özet) Erdal Apaydın, Refik Killi, Bülent Semerci, Gürhan Günaydın , Barış Altay, Oktay Nazlı, Özcan Erhan, Atalay Gürsan, Necmettin Çıkılı. Sonourethrography in the evaluation of anterior urethral strictures: Prospective comperison of retrograde urethrography and cystoscopy in 55 patients. XIth Congress of European Association of Urology. Berlin, Almanya, 1994. (Poster)(Özet) Ceyhun Özyurt, Bülent Semerci, Çağ Çal, Yavuz Polat, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, Nurullah Mülazımoğlu. Use of malleable penile prosthesis in impotence. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Congress on Therapy in Andrology. 17-20 Mayıs 1995, İstanbul (Poster)(Özet) Bülent Semerci, Erdal Apaydın, Mehmet Dündar, Özlem İlbey, Necmettin Çıkılı, Gürhan Günaydın, Özcan Erhan. The effect of Clomiphene citrate in the treatment of oligospermic men. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Congress on Therapy in Andrology. 17-20 Mayıs 1995, İstanbul (Poster)(Özet) Bülent Semerci, Ayhan Verit, Özlem İlbey, Necmettin Çıkılı, İbrahim Cüreklibatır, Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın. The effect of varicocelectomyon sperm parameteres. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Congress on Therapy in Andrology. 17-20 Mayıs 1995, İstanbul (Poster)(Özet) Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Bülent Semerci, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Necmettin Çıkılı, Atalay Gürsan, Orhan Yurtseven, Nurullah Mülazımoğlu, Özcan Erhan. Epidemiological aspects of urinary lithiasis and result of stone analysis in Aegean region of Turkey. 6. European Symposium on Urolithiasis. 1995, Stokholm, İsveç. (Oral sunu)(Özet) Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Bülent Semerci, Volkan Ülker. Ureteroscopic removal of distal ureteral Stones as an outpatient procedure. . 6. European Symposium on Urolithiasis. 1995, Stokholm, İsveç. (Oral sunu)(Özet) İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Bülent Semerci, Özcan Erhan. Urodynamic evaluation of detubularized sigmoid neobladder. Continent Urinary Reconstruction. Second International Meeting. June 28-30, 1995, Mainz, Germany. (Poster)(Özet) Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Bülent Semerci, Ceyhun Özyurt, Özcan Erhan. Metabolic study and urinary infections in patient with orthotopic sigmoid neobladder. Continent Urinary Reconstruction. Second International Meeting. June 28-30, 1995, Mainz, Germany. (Poster)(Özet) Bülent Semerci, Mehmet Dündar, Erdal Apaydın, Çağ Çal, Necmettin Çıkılı, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın. Prognostic factors of superficial bladder cancer. 4th Mediterranean Congress of Urology, 6-10 Eylül 1995, Rodos, Yunanistan. (Poster)(Özet) Ceyhun Özyurt, Çağ Çal, Mehmet Dündar, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, Orhan Yurtseven, Nurullah Mülazımoğlu, Özcan Erhan. Neoadjuvant chemotherapy in the management of locally invasive bladder cancer. 4th Mediterranean Congress of Urology, 6-10 Eylül 1995, Rodos, Yunanistan. (Poster)(Özet) Ceyhun Özyurt, Vedat Avcıeri, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Volkan Ülker, Özcan Erhan. Adjuvant intravesical therapy with interferon alfa 2a for superficial bladder cancer. 4th Mediterranean Congress of Urology, 6-10 Eylül 1995, Rodos, Yunanistan. (Oral sunu)(Özet) Ceyhun Özyurt, Çağ Çal, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Bülent Semerci. Medical treatment of BPH with Finasteride. 4th Mediterranean Congress of Urology, 6-10 Eylül 1995, Rodos, Yunanistan. (Oral sunu)(Özet) Nevbahar Turgan, Bülent Semerci, Sara Habif, Erdal Apaydın, Biltan Ersöz, Gürhan Günaydın. Isocitrate dehydrogenase; a preliminary study on a new prognostic marker for prostatic cancer. 4th Mediterranean Congress of Urology, 6-10 Eylül 1995, Rodos, Yunanistan. (Oral sunu)(Özet) Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Çağ Çal, Nurullah Mülazımoğlu, Özcan Erhan. Results of extracorporeal shock wave lithotripsy in the pediatric age group. 13th World Congress on Endourology and SWL 11th Basic Research Symposium. 26Kasım-1Aaralık 1995, Jerusalem, İsrail. (Poster)(Özet) Ceyhun Özyurt, Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan. Outpatient ureteroscopic remeoval of distal ureteral stone. 13th World Congress on Endourology and SWL 11th Basic Research Symposium. 26Kasım-1Aaralık 1995, Jerusalem, İsrail. (Poster)(Özet) Bülent Semerci, Ceyhun Özyurt, Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın, Ayhan Verit, Özlem İlbey, Necmettin Çıkılı. The role of ESWL in the treatment of calculi with anomalous kidneys. 13th World Congress on Endourology and SWL 11th Basic Research Symposium. 26Kasım-1Aaralık 1995, Jerusalem, İsrail. (Poster)(Özet) Ceyhun Özyurt, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Çağ Çal, Vedat Avcıeri, Orhan Yurtseven. In situ extracorporeal shock wave lithotripsy of ureteral Stones in different localizations. 13th World Congress on Endourology and SWL 11th Basic Research Symposium. 26Kasım-1Aaralık 1995, Jerusalem, İsrail. (Poster)(Özet) Hamid Abdolzadeh, Çağ Çal, Mücteba Biparva, Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın. Combined use of amitriptyline and lidocaine fort he treatment of interstitial cystitis. XIIth Congress of The European Association of Urology, 1-4 Eylül 1996, Paris, Fransa . (Oral sunu)(Özet) Orhan Oyar, Refik Killi, Erkan Sevinç, Gürhan Günaydın, Gülşen Kandiloğlu. Urachus carcinoma: CT, gray scale and doppler US diagnosis. Euroson 96. The 9th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, October 1-4, 1996, Budapest, Hungary. (Poster)(Özet) Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Vedat Avcıeri, Çağ Çal, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan. Evaluation of differetnt aspects recurrence in stone free patients. 14th World Congress on Endourology and SWL, 12nd Basic Research Symposium. 11-14 Kasım 1996, Melbourne, Avustralya. (Poster)(Özet) Bülent Semerci, Özlem İlbey, Gürhan Günaydın, Ayhan Verit, Mustafa Korkut, Necmettin Çıkılı, Oktay Nazlı, Özcan Erhan. Fournier’s gangrene. 5th Mediterranean Congress of Urology, March 20-23, 1997, Barcelona, Spain. (Poster)(Özet) Çağ Çal, Derya Keskin, Vedat Avcıeri, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı. The treatment of Peronie’s disease with interferon alpha 2a: Early results. 2nd Meeting of the European Society for Impotence Research, October 1-4 1997, Madrid, İspanya. (Oral sunu)(Özet) Çağ Çal, Derya Keskin, Mustafa Delibaş, İlker Akar, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır. Comperison of two different orthotopic bladder substitution after radical cystectomy. 2nd Balkan Congress of Oncology, 10-14 Eylül 1998, Kuşadası. (Poster)(Özet) Derya Keskin, Çağ Çal, Mustafa Delibaş, Murat Bilgin, Oğuzhan Gündüz, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı. Follow up results of radical prostatectomy. . 2nd Balkan Congress of Oncology, 10-14 Eylül 1998, Kuşadası. (Oral sunu)(Özet) Oktay Nazlı, Çağ Çal, Mustafa Delibaş, Derya Keskin, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan. Extracorporeal shock wave lithotripsy in paediatric stone disease: results over 8 years. 10th European Society of Paediatric Urology, 15-17 Nisan 1999, İstanbul. (Oral sunu)(Özet) Mustafa Delibaş, Çağ Çal, Songül Bayram, Derya Keskin, Yüksel Gürüz, Gürhan Günaydın. Is ıi necessary investigate hydatid disease in simple renal cysts: preliminary results. 6th Mediterranean Urological Association, 6-9 Eylül 1999, Kahire, Mısır. (Poster)(Özet) Derya Keskin, Çağ Çal, Mustafa Delibaş, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı. Comparing the efficacy and safety of terazosin and doxazosin in the treatment of BPH. 6th Mediterranean Urological Association, 6-9 Eylül 1999, Kahire, Mısır. (Poster)(Özet) Ekren F, Aliyeva U, Tamsel S, Altintas R, Simsir A, Cüreklibatir İ, Cal C, Gunaydin G. Follow-up prostate biopsies of patients with diagnosis of high grade prostatic intraepithelial neoplasia and atypical small acina rproliferation: Predictors for prostate cancer. European Urology Supplements ,Annual meeting Abstract book,224,26-29 March, 2008, Annual EAU Congress,Milan, Italy 2.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Ders notu Üroloji Ders Notları (Ege Üniversitesi Basımevi. 1994, 2000) Üriner Sistem ve Erkek Genital Sistem Ders Notları (EÜ Tıp Fak Yayın Bürosu. 1996-1997) Hasta muayenesi ve kliniğe giriş (III. Baskı) (Ed: Gürbüz Gümüşdiş). Erkek genital sistem bakısı. Sf: 453-479. Ege Ün Tıp Fak. Yayını. 2004 Kitap – Kitap bölümü Üriner sistem anomalileri. “Temel İç Hastalıkları” (Editör: İlçin, Ünal, Biberoğlu, Akalın. Güneş Kitabevi. Sayfa: 911-914, 1996) isimli kitap içinde bir bölüm olarak. Prostat kanserinde tedavi. (Ed: Çağ Çal, İbrahim Cüreklibatır). Lokalize prostat kanserinin tedavisinde radikal prostatektomi (Özgür Erdoğan, Gürhan Günaydın). Sf: 87-107. Eylül 2003.Yelken Basım Üroonkoloji kitabı. (Ed: Haluk Özen, Levent Türkeri).(1. Basım). Adrenel tümörlerde epidemiyoloji ve semptomlar (Gürhan Günaydın, Serkan Demiryoğuran). Sf: 1227-1241. Hacettepe Ün Basın Yayın Tanıtım Koordinatörlüğü. 2007 Üroonkoloji açık cerrahi atlası. (Ed: N. Aydın Mungan). Transvers kolon kondüitleri (Raşit Altıntaş, Gürhan Günaydın). Sf: 237-243. Hacettepe Ün Hastaneleri basımevi. 2011 2.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Nurullah Mülazımoğlu ,Nihat Dayanıklı, Gürhan Günaydın ,Erdal Işık.Hidroselde; kültürel ,şimik ve histopatolojik çalışma. İzmir Devlet Hast. Mec. XIX (3) :343-345, 1981. (Özgün araştırma) Orhan Yurtseven, Özcan Erhan ,Hasan Nahit Toktay , Gürhan Günaydın, İbrahimCüreklibatır.Transvezikal prostatektomilerde hospitalizasyon süresi. Türk ÜrolojiDergisi , VIII (2): 81-84,1982. (Özgün araştırma) Özcan Erhan,Atalay Gürsan,Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın. Abakteriyel kronik prostatitlerde Ureaplasma urealyticum’un rolü. İzmir Devlet Hast. Mec., XXI (2): 262 – 265, 1983. (Özgün araştırma) Özcan Erhan ,Halit Turgut, Gürhan Günaydın . Suprapubik transvezikal prostatektomilerde postoperatif erken şifa (20 olgu dolayısiyle ). Ege Üniv. Tıp Fakültesi Dergisi, 22 (4 ): 1163-1167, 1980 .(Özgün araştırma) Özcan Erhan ,Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın ,Ertan Can, Ahmet Özden. Günümüzde erkekte impotans seksüel sorunu.İzmir Devlet Hast. Mec.,XXII (3): 505-510,1984 (Özgün araştırma) Özcan Erhan , Altınay Bilgiç , Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın . Ürinerenfeksiyonların sağıtımında Tobramycin’in yeri.Türk Üroloji Dergisi,10 (4):289- 292,1984. (Özgün araştırma) Salih Mollaosmanoğlu, Gürhan Günaydın , Süleyman Bilgin.Dermal greft ile tedavi edilen, fibröz plağa bağlı bir penil deviasyon. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXVII (4): 575-578, 1989 . ( Özgün araştırma) Gürhan Günaydın. Ductus deferens agenesisi .İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXVII(4) : 579-580 , 1989 . (Özgün araştırma) Süleyman Bilgen ,Oktay Nazlı, Gözen Gürel , Gürhan Günaydın ,Bülent Semerci. Erektil empotansta papaverin- kavernozografi uygulaması. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi ,XXVIII (3 ) : 305-311, 1990 (özgün araştırma) Gürhan Günaydın , Bülent Semerci , Gözen Gürel .Priapism’de spongio- cavernos şant. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi ,XXVIII (3 ) : 347-349, 1990. (Özgün araştırma) Oktay Nzalı , Gürhan Günaydın .Yüzeyel mesane tümörlerinin intravezikal kemoterapisi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi , XXVIII (3) : 378-383,1990. (Derleme) Gürhan Günaydın ,Neşe Ekinci, Ahmet Bölükbaşı , Orhan Aras. Adölesan renalhücreli karsinom (Olgu sunumu ). İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXVIII (4): 504-508 ,1990 .(Özgün araştırma) Hakan Üçok , Gürhan Günaydın ,Oktay Nazlı ,Gözen Gürel , Bülent Semerci. Empotansta intrakavernöz papaverin tedavisi.İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXIX(1): 17-21, 1991. (Özgün araştırma) Salih Mollaosmanoğlu ,Gürhan Günaydın .Hipospadias’ın iki aşamalı rekonstrüksiyonuİzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi ,XXIX (2) : 203-207,1991. (Özgün araştırma) Feridun Öğütcü ,Gözen Gürel ,Gürhan Günaydın , Bülent Semerci , B.Gümüş. Venöz empotansta derin dorsal ven ligasyonu .İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXIX (3): 318-323, 1991. (Özgün araştırma) Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın,Cengiz Girgin ,Necmettin Çıkılı ,Özcan Erhan. Testis tümörlerinin retrospektif analizi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp DergisiXXIX (4):475-477, 1991. ( Özgün araştırma) Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın ,Özcan Erhan ,Nurullah Mülazımoğlu ,OrhanYurtseven ,Atalay Gürsan, Necmettin Çıkılı ,İbrahim Cüreklibatır. Üriner sistem taşhastalıklarının retrospektif incelenmesi .Türk Üroloji Dergisi ,18(1): 27-29, 1992.(Özgün araştırma) Necmettin Çıkılı ,Oktay Nazlı , Gürhan Günaydın , Taner Kabasakal ,Yusuf Ziya Ateşçi ,Özcan Erhan . Yüzeyel mesane tümörlerinde intrakaviter Epirubicin uygulaması .Türk Üroloji Dergisi ,18 (1):55-56,1992. (Özgün araştırma) Necmettin Çıkılı , Oktay Nazlı ,Yusuf Ziya Ateşçi ,Gürhan Günaydın , OrhanYurtseven ,İbrahim Cüreklibatır .İleri evre mesane tümörlerinde son 5 yıldakliniğimizde yapılan sistektomiler. Türk Üroloji Dergisi,:283-284 , 1992. (Özgün araştırma) Oktay Nazlı, Refik Killi ,GürhanGünaydın , Orhan Yurtseven ;Erkan Sevinç. İnfertilitede transrektal ultrasonun yeri. Türk Üroloji Dergisi,18 (3) :317- 318 , 1992 .(Özgün araştırma) Gürhan Günaydın , İbrahim Cüreklibatır ,Ceyhun Özyurt ,Oktay Nazlı ,M.AliÖzinel, Bülent Semerci. Kadın hastalarda komplikasyonsuz alt üriner sistem infeksiyonlarında Sultamisilin’in etkinlği .İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of İnfection), 7 (1-2): 73-75 ,1993 (Özgün araştırma) Gürhan Günaydın , Ceyhun Özyurt ,Oktay Nazlı ,Bülent Semerci, İbrahimCüreklibatır . ESWL öncesi profilaktik seftriakson kullnımı .Alsancak Dev.Hast:TıpDergisi , 3:6-7 ,1993 . (Özgün araştırma) İbrahim Cüreklibatır, Oktay Nazlı ,Zeki Gülerçe ,Gürhan Günaydın , NecmettinÇıkılı, Özcan Erhan .Detübülarize sigmoid mesanenin fonksiyonel ve ürodinamiközellikleri. Üroloji Bülteni, 4 (2) :98-102, 1993. (Özgün araştırma) Necmettin Çıkılı ,Gürhan Günaydın ,Oktay Nazlı , İbrahim Cüreklibatır ,ÖzcanErhan ,Barış Altay :İleal loop uygulama sonuçları. Üroloji Bülteni, 4 (3) :165-167 ,1993 . (Özgün araştırma) Necmettin Çıkılı , Ceyhun Özyurt , Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın , İbrahimCüreklibatır ,Özcan Erhan .Radikal retropubik prostatektomi : İlk deneyimlerimiz. Üroloji Bülteni , 4(4) : 222 – 226, 1993. (Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt ,Gürhan Günaydın ,Çağ Çal ,Oktay Nazlı ,İbrahim Cüreklibatır: malleabl penil protez uygulanan hastalar ve partnerlerinde doyum .Üroloji Bülteni5: 26-28 ,1994 .(Özgün araştırma) Gürhan Günaydın , Ceyhun Özyurt ,İbrahim Cüreklibatır , Oktay Nazlı , Çağ Çal, Özcan Erhan , Necmettin Çıkılı :Yüzeyel mesane tümörlerinde Epirubicin ve BCG ileintravezikal kemoterapi sonuçları. Üroloji bülteni 5: 87-90 , 1994 (Özgün araştırma) Gürhan Günaydın , Ceyhun Özyurt , Oktay Nazlı ,İbrahim Cüreklibatır ,Özcan Erhan, Necmettin Çıkılı , Orhan Yurtseven .Ksantogranülomatöz piyelonefrit .ÜrolojiBülteni , 5(2) : 102- 104, 1994. (Özgün araştırma) Çağ Çal ,Ceyhun Özyurt , Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı , Özcan Erhan :Hormonrefrakter prostat kanserinde tedavi seçenekleri . Üroloji Bülteni 6: 11-17 , 1995. (Derleme) M.Bülent Semerci , Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı , Vedat Avcıeri ,NecmettinÇıkılı ,İbrahim Cüreklibatır .Onbir yıllık inmemiş testis olgularımızın gözden geçirilmesi .Alsancak Devlet Hast.Tıp Dergisi , 3: 9-12 ,1994 .(Özgünaraştırma) Necmettin Çıkılı ,Ceyhun Özyurt ,Gürhan Günaydın ,Oktay Nazlı ,Bülent Semerci, Özcan Erhan .The Relation of prostatitis with contraseptive methods. MedicalJournal of Ege University , 5 (1-2 ) : 41-43 , 1995. (Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt ,,Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı , Nevra Elmas. Reel cell carcinoma with bilateral adrenal metastases .Medical Journal of Ege University,5(1-2) : 65-66 . 1995. (Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt , Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın ,Yıldız Erhan , Özcan Erhan. Vaginal fibroma .Medical Journal of Ege University,5 (1-2): 67-69 , 1995 .(Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt , Vedat Avcıeri ,İbrahim Cüreklibatır , Çağ Çal , Bülent Semerci, Gürhan Günaydın ,Oktay Nazlı :Stamey mesane boynu süspansiyonu uygulananolguların postoperatif geç dönem izlem sonuçları . Üroloji Bülteni 6: 101-104 ,1995 . (Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt , Çağ Çal , Oktay Nazlı , Gürhan Günaydın , Necmettin Çıkılı, İbrahim Cüreklibatır , Özcan Erhan :Mesane kanseri nedeniyle sistoprostatektomiuygulanan hastalarda rastlantısal prostat kanseri görülme sıklığı .Ege ÜniversitesiTıp Fakültesi Dergisi 34: 241-243 , 1995. (Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt , Çağ Çal , Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı , İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan :Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intravezikal BCG ted protokolunun karşılaştırılması .Üroloji Bülteni 6: 217-221 ,1995 :(Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt ,Vedat Avcıeri ,Oktay Nazlı ,İbrahim Cüreklibatır ,GürhanGünaydın , Özcan Erhan .Yüzeyel mesane kanserinde İnterferon alfa 2 a ile adjuvan intravezikal tedavi .Türk Üroloji Dergisi , 22: 1-4 , 1996 .(Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt ,Mehmet Dündar ,Oktay Nazlı ,İbrahim Cüreklibatır ,Gürhan Günaydın , Orhan Yurtseven .Transuretral prostat rezeksiyonu (TURP ) ve transuretral prostat insizyonu (TUIP ) sonuçlarının karşılaştırılması .Türk ÜrolojiDergisi ,22: 31-36 , 1996 . (Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt , Çağ Çal , Mehmet Dündar ,İbrahim Cüreklibatır , Gürhan Günaydın ,Oktay Nazlı , Orhan Yurtseven , Nurullah Mülazımoğlu , Özcan Erhan:İnvazif mesane kanserinde neoadjuvan M -VAC ( Metotreksat , vinblastin, doksorubisin ,sisplatin) tedavisi .Üroloji Bülteni 7: 76-80 , 1996. (Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt , Çağ Çal , Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı , İbrahim Cüreklibatır, Hamit Abdolzadeh : BPH’ nin tıbbi tedavisinde Finasterid kulanımı :Türk Üroloji Dergisi 22 : 113 -119 , 1996 .(Özgün araştırma) Ceyhun Özyurt ,Mehmet Dündar ,Gürhan Güneydın ,İbrahim Cüreklibatır , Oktay Nazlı .Prımary ureteral malignancy in a bilateral duplex system .Medical Journal ofEge University ,6 (1-2 ) : 23-24 , 1996 .(Özgün araştırma) İzzet Koçak , Ceyhun Özyurt ,Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı , Özcan Erhan , Sait Şen . Histopathological effects of ionic and non -ionic contrast media on rabbitkidney . Medical Journal of Ege Unıversity , 6 (3-4): 81- 86 , 1996.(Özgün araştırma) Çağ Çal , Derya Keskin ,Mustafa Delibaş , Ceyhun Özyurt , Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı , İbrahim Cüreklibatır :Kronik iritafit işeme yakınması olan kadınlarda tanı. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 4 (4 ): 127- 130 , 1998 .(Özgün araştırma) Çağ Çal ,Derya Keskin , Taner Akalın , Gürhan Günaydın , Refik Killi ,GülşenKandiloğlu :Bellini duct carsinoma of kidney : A case report. Medical Journal of EgeUnıversity 8 (3-4 ): 95-96 , 1998 (Özgün araştırma) Çağ Çal ,Derya Keskin , Ceyhun Özyurt ,Vedat Avcıeri ,Gürhan Günaydın , OktayNazlı :İnterstisyel sistit tedavisinde lidokain ve amitriptilin’in birlikte kullanımı. Türk Üroloji Dergisi 24 (3 ): 301-305 , 1998 : (Özgün araştırma) Derya Keskin , Çağ Çal ,Mustafa Delibaş ,Ceyhun Özyurt ,Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı : Peyronie Hastalığının tedavisinde yeni bir seçenek : Interferon- 2 aÜroloji Bülteni , 11: 5-10 . 2000. (Özgün araştırma) Gürhan Günaydın, Çağ Çal, Mustafa Delibaş, Derya Keskin, Mine Hekimgil, İbrahim Cüreklibatır. Tanısal biyopsi ve radikal prostatektomi materyellerinde belirlenen Gleason skorlarının uyumu. Ege Tıp Dergisi, 39(2): 1-5. 2000. İmmün Süpresyon Ve Üriner Sistem EnfeksiyonlarıAdnan ŞİMŞİR, Serkan DEMİRYOĞURAN, Gürhan GÜNAYDINTurkiye Klinikleri Üroloji Dergisi,1-2;161-167, 2004 Geriyatrik yaş grubunda obstruktif üropatiAdnan Şimşir, Gürhan GünaydınTürk Geriatri Dergisi, 14(sp 4); 133-7. 2011Buscke-Löwenstein Tümörü(Dev kondiloma akuminata): Cerrahi eksizyon ile tedaviŞimşir A, Bilkay U, Demiray Ö, Günaydın G, Ege Tıp Dergisi, 50(3): 201-203,2011 Buscke-Löwenstein Tümörü(Dev kondiloma akuminata): Cerrahi eksizyon ile tedavi Şimşir A, Bilkay U, Demiray Ö, Günaydın G Ege Tıp Dergisi, 50(3): 201-203,2011 E Bozdemir, B Barutcuoğlu, F Ekren, C Kabaroğlu, G Günaydın, S Habif, Ç Çal, O Bayındır. Prostat Kanseri Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü [Prostate Cancer Evaluation: Role of Inflammatory Markers and Fibrin Degradation Products] 2.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Orhan Yurtseven , Gürhan Günaydın , Ertan Can . Bilateral ductus deferans agenezisi .7.Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Mayıs 1983 ,Mersin (Oral sunu) (Özet) Özcan Erhan , Atalay Gürsan ,Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı . 20 yılda kliniğimizdesaptanan vezikogenital fistül olgularının toplu değerlendirilmesi ve operasyonsonuçları.7. Ulusal Üroloji Kongresi , 16-19 Mayıs 1983 , Mersin (Oral sunu) (Özet) Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın , Özcan Erhan , Nurullah Mülazımoğlu ,Orhan Yurtseven , Atalay Gürsan , Necmettin Çıkılı ,İbrahim Cüreklibatır . Üriner sistem taşhastalığının retrospektif incelenmesi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi , 14-18 Ekim 1991, Side (Oral sunu) (Özet) (Yurtiçi , No :17) Atalay Gürsan , Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın , Yücel Tuzcuoğlu , Alper Öztin. ESWL öncesi profilaktik Seftriakson (Rocephin ) kullanımı . 11 Ulusal ÜrolojiKongresi , 14- 18 Ekim 1991, Side (Poster) (Özet) Necmettin Çıkılı , Oktay Nazlı , Gürhan Günaydın ,Taner Kabasakal , Y.Ziya Ateşçi, Özcan Erhan ,İntrakaviter Epirubicine uygulaması .11 . Ulusal Üroloji Kongresi, 14-18 Ekim 1991, Side (Oral sunu ) (Özet) (Yurtiçi , No : 27) Necmettin Çıkılı , Oktay Nazlı , Cengiz Girgin , Gürhan Günaydın , Orhan Yurtsevenİbrahim Cüreklibatır . İleri evre mesane tümörlerinde son 5 yılda kliniğimizdeyapılan sistektomiler. 11 .Ulusal Üroloji Kongresi , 14-18 Ekim 1991, Side (Oral sunu) (Özet) (Yurtiçi , No: 19) Oktay Nazlı , Refik Killi , Gürhan Günaydın , Orhan Yurtseven , Erkan Sevinçİnfertilitede transrektal ultrasonun yeri. 1991 . 11 . Ulusal Üroloji Kongresi , 14-18Ekim, Side (Oral sunu) (Özet ) (Yurtiçi, No : 20) İbrahim Cüreklibatır ,Oktay Nazlı , Gürhan Günaydın , Taner Kabasakal, NurullahMülazımoğlu , Özcan Erhan . Yapay sigmoid mesane olgularının kontrol biyopsileri.Ulusal Üroloji Kongresi , 14-18 Ekim 1991 , Side (Oral sunu) (Özet) Gürhan Günaydın ,Necmettin Çıkılı , Oktay Nazlı , Volkan Ülker , Özcan Erhan, İbrahim Cüreklibatır . Yaşlılarda impotans sorunu . 1 . Ege Geriatri Kongresi , 27-29Nisan 1992 , İzmir. (Oral sunu ) (Özet) Necmettin Çıkılı , Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın , İbrahim Cüreklibatır ,Özcan Erhan .Yaşlılık proçesi olarak BPH ‘nin güncel tedavisi . 1.Ege Geriatri Kongresi, 27-29 Nisan 1992, İzmir. (Oral sunu) (Özet) Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Necmettin Çıkılı, AtalayGürsan , Orhan Yurtseven , Nurullah Mülazımoğlu , Özcan Erhan . Pediatrik yaş grubuESWL sonuçları . I:Pediatrik Üroloji Toplantısı, 1-2 Mayıs 1992, Bursa. (Oral sunu) (Özet) Gürhan Günaydın ,Emin Özbek, Oktay Nazlı , Orhan Yurtseven , Atalay Gürsan, Nurullah Mülazımoğlu. Dokuz yıllık inmemiş testis olgularımızın gözden geçirilmesi I. Pediatrik Üroloji toplantısı , 1- 2 Mayıs 1992 , Bursa . (Oral sunu) (Özet) Necmettin Çıkılı, Gürhan Günaydın , Oktay Nazlı , Bülent Semerci ,İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan .Onbir yıllık hipospadi olgularımızın gözden geçirilmesi. I. Pediatrik Üroloji toplantısı, 1- 2 Mayıs 1992 , Bursa . (Oral sunu) (Özet) Necmettin Çıkılı, Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın , Bülent Semerci , İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan .Üreter taşlarının tedavisinde üreteroskopi :189 olguluk çalışma .İkinci Ulusal Litotripsi Simpozyumu , 7-10 Mayıs 1992 , Ankara (Oral sunu) (Özet) Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın, İbrahim Cüreklibatır, Necmettin Çıkılı , AtalayGürsan,Orhan Yurtseven, Nurullah Mülazımoğlu, Özcan Erhan. Ege Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı ESWL sonuçları. İkinci Ulusal Litotripsi Simpozyumu, 7-10 Mayıs 1992, Ankara . (Oral sunu) (Özet) Oktay Nazlı,Gürhan Günaydın , Atalay Gürsan , Özcan Erhan , NurullahMülazımoğlu.Sefoperazonun ESWL ‘de profilaktik kullanımı.7.Türk Antibiyotik veKemoterapi Kongresi, 1992, Antalya (Oral sunu) (Özet) Oktay Nazlı ,Gürhan Günaydın, Bülent Semerci,Atalay Gürsan, Özcan Erhan, Nurullah Mülazzımoğlu. Norfloxacin’in üriner infeksiyonlard uygulanması. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1992, Antalya. (Oral sunu) (Özet) Gürhan Günaydın, Oktay nalı, İbrahim Cüreklibatır, Necmettin Çıkılı, Orhan Yurtseven. Üriner operasyonlarda perioperatif Pefloxacin kullanımı. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi, 1992, Antalya. (Oral sunu) (Özet) İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, Orhan Yurtseven, Necmettin Çırıklı. Üriner infeksiyonlarda Aztreonam kullanımı. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1992, Antalya. (Oral sunu) (Özet) İbrahim Cüreklibatır:Kliniğimizde izlenen üretral striktürlü hastaların gözden geçirilmesi.12. Ulusal Üroloj, Kongresi, 1992, Nevşehir. (Oral sunu) (Özet) İbrahim Cüreklibatır, Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın, Necmettin Çıkılı, Özcan Erhan. Tübülerize ve detübülerize sigmoid mesane sonuçları. 12 . Ulusal Üroloji Kongresi, 1992, Nevşehir. (Oral sunu) (Özet) Necmettin Çıkılı, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, ;İbrahim Cüretlibatır, Özcan Erhan, Barış Altay. İleal loop uygulama sonuçları. 12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992, Nevşehir.(Oral sunu) (Özet) (Yurtiçi, No:24) Ceyhun Özyurt, Mehmet Dündar, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Orhan Yurtseven,Gürhan Günaydın. Transüretral prostat rezeksiyonu ve transüretral prostat insizyonu sonuçlarının karşılaştırılması. 13 . Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya. (Oral sunu) (Özet) (Yurtiçi, No:38) Oktay Nazlı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Bülent Semerci, Volkan Ülker, Necmettin Çıkılı. Üreterorenoskopi uygulamaları. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya. (Oral sunu) (Özet) Vedat Avcıeri , ceyhın Özyurt, İbrahim Cüreklibatır, Çağ Çal, Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı: Stamey uygulanan olguların postopretif geç dönem izlem sonuçları. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 2/5 Kasım 1994, Antalya . (Oral sunu) (Özet) (Yurtiçi No: 34) Çağ Çal , Vedat Avcıeri , Ceyhun Özyuırt , Oktay Nazlı , Gürhan Günaydın, Necmettin Çıkılı, İbrahim Cüriklibatır, Özcan Erhan: Mesane kanseri nedeniylesistoprostatektomi uygulanan hastalarda rastllantısal prostat kanseri görülme sıklığı. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-5 Kasım 1994 , Antalya (Oral sunu) (Özet) (Yurtiçi No: 35) Çağ Çal, Ceyhun Özyurt , Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı, İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan:Yüzeyel mesane tümörlerinde iki değişik intravizikal BCG tedavi protokolününkarşıklaştırılması. 13. Ulusal Üroloj, Kongresi, 2-5 Kasım 1994, Antalya, (Oral sunu) (Özet) (Yurtiçi No: 36) Yusuf Duman, S. Kıraç, A. Yüksel, İbrahim Çüretlibatır, Arzu Sayıner, Oktay Nazlı, Gürhan Günaydın. Kemik iliği metastazlarının radyonüklid yöntemler ile tanısı: Antigranülosit antikorçalışması.IX. Ulusal Nüklüer Tıp kongresi 26-29 Nisan 1995 , Pamukkale (Oral sunu) (Özet)(Yutdışı No:6) Oktay Nazlı,Çağ Çal, Ceyhun Özyurt ,Gürhan Günaydın ,İbrahim Cüreklibatır, Özcan Erhan :Pediatrik taş hastalığında ESWL tedavisi. II.Ulusal Endoüroloji veESWL Kongresi (Ulusal Katılımlı ), 17 -20 Nisan 1996, Adana – Mersin. (Oralsunu) (özet) Bülent Semerci, Barış Altay, Özlem İlbey, A.Keskinoğlu, Erdal Apaydın ,CeyhunÖzyurt , Gürhan Günaydın. Yüzeyel ve invaziv metastatik mesane tümörlerindehuman lökosit antijeninin (HLA) önemi. 14.Ulusal Üroloji Kongresi , 20-23 Ekim1996, Marmaris . (Poster) (Özet) Çağ Çal , Derya Ksekin, Mustafa Delibaş, Oğuzhan Gündüz; Gürhan Günaydın, Oktay Nazlı: Prostatizmin değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemleriningerekliliği. 15.Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya.(Poster) (Özet) Çağ Çal ,Rüçhan Uslu , U.Ali Şanlı , Ceyhun Özyurt ,Gürhan Günaydın, S.BediiOmay,Erdem Göker : İlaca rezistan prostat kanseri hücre hatlarında doksazosin vekemoterapötik ajnların sinerjistik sitotoksisiteleri. 13.Ulusal Kanser Kongresi,27Nisan-1 Mayıs 1999, Belek ,Antalya. (Oral sunu) (Özet) (Yurtdışı, No:9) Şimşir A, Özdemir U, Çal Ç, Nazlı O, Günaydın G, Özyurt CAntiinkontinans cerrahi uygulanan olguların fizik bakı ve ürodinamik yöntemlerle geç dönem izlem sonuçlarıTürk üroloji dergisi kongre özet kitabı 5-10 Ekim 2002 17. Ulusal Üroloji Kongresi,Antalya Şimşir A, Cüreklibatır İ, Şen S, Delibaş M, Çal Ç, Özyurt C, Günaydın G, Nazlı OÜst üriner toplayıcı sistemi karsinomlarındaprognoz ve rekürrense etki eden faktörlerTürk üroloji dergisi kongre özet kitabı5-10 Ekim 2002, 17. Ulusal Üroloji Kongresi Antalya, 2-7 Ekim 200418. Ulusal Üroloji KongresiAntalya Laparoskopikadrenalektomi: etkin ve güvenli bir yöntem mi?Serkan Demiryoğuran, Adnan Şimşir, Gürhan Günaydın, Çağ Çal6.Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı, 1-4 aralık 20056.Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul Osmangazide yaşayan erkeklerde prostat kanseri prevalansıÇağ Çal, Çeber Esin, Dallı Dilek, Şimşir Adnan, Gürhan Günaydın, Aydemir GülsünTürk üroloji dergisikongre özel sayısı11910-15 haziran 2006 19.Ulusal Üroloji Kongresi,Antalya Adnan Şimşir, Çağ Çal, RashadMammadov, Oktay Nazlı, Necmettin Çıkılı, İbrahim Cüreklibatır, Başak Doğanavşargil, Retropubik radikal prostatektomide cerrahi sınır pozitifliği: teknik bir hata mı?Uroonkoloji kurs kitapçığı8628 Kasım-2 aralık 2007 8.Uroonkoloji Kursu,Ankara Adnan Şimşir, RashadMammadov, Sait Şen, Gürhan Günaydın, Çağ Çal Üst üriner sistem ürotelialkarsinomuna analitik bakışTürk üroloji dergisi kongre özel sayısı 443 1-6 Kasım 2008 20.Ulusal üroloji kongresi,Antalya Adnan Şimşir, Çağ Çal,RashadMammadov, İbrahim Cüreklibatır, Gürhan Günaydın Radikal cerrahi uygulanan prostat kanseri hastlarında serum testosteron düzeyi vücut kitle indeksi PSA nüksünü öngörebilir mi?Türk üroloji dergisi kongre özel sayısı3091-6 Kasım 200820.Ulusal üroloji kongresi, Antalya Adnan Şimşir, RashadMammadov, Çağ Çal, Sait Şen, İbrahim Cüreklibatır, Bülent Semerci, Gürhan Günaydın Retropubik radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nüks: Hastalık mı cerrah mı suçlu?Türk üroloji dergisi kongre özel sayısı 305-3061-6 Kasım 200820.Ulusal üroloji kongresi Antalya 3. Diğer Yayınlar Birçok radyo ve TV kanalında (Yurtiçi, yurtdışı) Ürolojinin tüm ilgi alanlarında, özellikle de Üroonkoloji ve Erkek İnfertilitesi konusunda yapılan konuşma ve söyleşiler. 4. İdari Görevler 1997-1999 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı. 1998-2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği. 5. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler İzmir Tabip Odasi Ürolojik Cerrahi Derneği Üroonkoloji Derneği Endoüroloji Derneği Pediatrik Üroloji Derneği Türk Androloji Derneği European Association of Urology Societe International d’Urologie 6. Ödüller XIII. Ulusal Kanser Kongresi (27 Nisan-1 Mayıs 1999, Belek Antalya). Sözel sunum ödülü. İlaca rezistan prostat kanseri hücre hatlarında doksazosin ve kemoterapötik ajanların sinerjistik sitotoksisiteleri. Çağ Çal, Rüçhan Uslu, Ulus A Şanlı, Ceyhun Özyurt, Gürhan Günaydın, Serdar B Omay, Erdem Göker.

...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Böbrek Hastalıkları

  • Prostat Hastalıkları

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe ,

İngilizce

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör
AVİCENNA ATAŞEHİR
Klinik Bilgisi
UROCORE

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

286/10 Sok. No: 7/14 - Bayraklı

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Görüşme

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.