Prof. Dr. LEYLA ZER

İstanbul

GENEL CERRAHİ

, Genel Cerrahi , Meme Cerrahisi (Meme Kanser Cerrahisi)
Online Görüşmeye Uygun
20 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez

Adresler

Klinik Bilgisi DR LEYLA ZER

Açık Adres

Küçükbakkalköy, Liberty Plaza, Sarı Lale Sokak, Ataşehir/İstanbul, Türkiye

Özgeçmiş

Uzman Bilgisi
Prof. Dr. LEYLA ZER

Hakkımda

Avrupa’da (ALMANYA VE iTALYA'DA) Seneloji (Meme Bilimi) üzerine Yüksek Lisans yapmıştır ve yurt dışında da geçerli sertifika sahibidir.
Prof.Dr.Leyla Zer  MUAYENEHANESİNDE  ve  Florence Nightingale Ataşehir  HastaneSİNDE HASTA GÖRMEKTEDİR.
Öğrenim Durumu;
Lise : Mithatpaşa Kız Lisesi, Samsun 1980-1983
Üniversite :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983-1989

Tıpta Uzmanlık :İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı- 1992-1995
Tıpta Uzmanlık -Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Genel Cerrahi 1995-2000
Genel Cerrahi doçentliği-Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi-19.06.2012

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
1. Sıçanlarda erken preoperatif 5-Fluororasil kullanımının kolon anastomozu üzerine etkisi, 2000
Tez Danışmanı: Op. Dr. Sırrı Özkan
2. N.Hypoglossus ile a. Occipitalis ilişkisi, 1995
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rezzan Gürün

Görev Yerleri ;

Pratisyen Hekimlik-Okmeydanı SSK Hastanesi Acil Servis 1989-1992
Tıpta Uzmanlık - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı -Anatomi uzman1ığı-1992-1995
Tıpta Uzmanlık Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Klinikleri, Cerrahi uzman1ığı-1995-2000

Anatomi Öğretim Görevlisi ve Cerrahi ders okutmanı - Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000-2002 Genel Cerrahi Uzmanı
Yalova Devlet Hastanesi - - 2002-2006
Sultanbeyli Devlet Hastanesi - Genel Cerrahi Uzmanı - 2006- 2008
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Genel Cerrahi Uzmanı -2008

Senoloji eğitimi Düsseldorf, 1st international course of the European Academy of Senology. 2014
Observer Vivantes Hospital, Meme Kliniği, Berlin 2014
Observer European Institute of Oncology, Meme Kliniği, Milano 2015

Yönetilen Doktora tezleri /Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:
1- Ersöz E. "Meme kanserli hastalarda ileri görüntüleme yöntemi olan meme magnetik
rezonans’ın evreleme ve meme koruyucu cerrahi karardaki etkisi", Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011.
2-Demir T. "En az beş yılını doldurmuş immunsupresif tedavi alan renal transplantasyonlu
hastalarda malignite taraması" Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015.
Projelerde Yaptığı Görevler:
İdari Görevler:
Satın alma komisyon üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Servis kalite sorumlusu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
İstanbul Tabip Odası
Türk Cerrahi Derneği
Türk senoloji derneği
European Academy of Senology üyeliği

Breast Competence Club üyeliği
Ödüller :
1. Erken posttransplant renal osteopatide risk faktörleri ve vitamin D reseptör gen polimorfizmlerinin kemik mineral yoğunluğunu üzerine etkisi (2010). Eskişehir organ nakli vakfı özel ödülü.

Ozel L, Ata P, Ozel MS, Toros AB, Kara M, Unal E, Canbakan M, Erdogrul G, Aktas GE, Titiz MI,

Diğer Başarı Sertifikaları:

Cerrahi Yeterlilik Sınavı:

• Türk Cerrahi Yeterlilik belgesi, 14.02.2002

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Ozel L, Talu M, User Y, Aydın N, Marur T." Coexistence of a Meckel's diverticulum and a urachal remnant". Clin Anat.18(8):609-12, 2005.
A2. Toros SZ, Toros AB, Yüksel OD, Ozel L, Akkaynak C, Naiboglu B. Association of "laryngopharyngeal manifestations and gastroesophageal reflux". Eur Arch Otorhinolaryngol. 266(3):403-9, 2009.
A3. Ozel L, Ozel MS, Toros AB, Kara M, Ozkan KS, Tellioglu G, Krand O, Koyuturk M, Berber I. Effect of early preoperative 5-fluorouracil on the integrity of colonic anastomoses in rats ”, World J Gastroenterol. 15 (33): 4156-62 ,2009.
A4. Kara M, Tellioglu G, Krand O, Fersahoğlu T, Berber I, Erdoğdu E, Ozel L, Titiz I. Predictors of hypocalcemia occuring after total/near total thyroidectomy. Surgery Today. 39 (9):752-57, 2009.
A5. Toros SZ, Toros AB, Ozel L, Çatal BE, Kınış V, Zorlu A, Habeşoğlu TE, Naiboğlu B, Egeli E. Investigation of gastric pepsinogen in middle ear fluid of children with glue ear. Acta Otolaryngol. 130(11):1220-24, 2010.
A6. Toros SZ, Ozel, L, M.. Yekrek M, AB Toros, Naiboglu B, Kara M, Erdoğdu E, Egeli E, Titiz MI. Does thyroid gland examination by palpation alter serum hormone levels? Laryngoscope. 120(7):1322-25, 2010.
A7. Kara M, Tellioglu G, Bugan U, Krand O, Berber I, Seymen P, Eren PA, Ozel L, Titiz MI. Evaluation of intraoperative parathormon measurement for predicting successive surgery in patients undergoing subtotal/total parathyroidectomy due to secondary hyperparathyroidism. Laryngoscope. 120(8):1538–44, 2010.

A8. Ozel MS, Ozel L, Toros SZ, Marur T, Yıldırım Z, Erdoğdu E, Kara M, Titiz MI. Denervation point for neuromuscular blockade on lateral pectoral nerves: a cadaver study. Surg Radiol Anat. 33:105-8, 2011.
A9. Toros AB, Toros SZ, Ozel L, Ersoz F, Saglam M, Sametoglu F. Comparative outcomes of antireflux treatment for laryngopharyngeal reflux symptoms and upper abdominal symptoms in patients with endoscopic esophagitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 268(5):703-8, 2011.
A10.Toros AB, Toros SZ, Aker F, Ersoz F, Derin A, Kesici B, Ozel L. Histopathological changes of rat kidney with exposure to chronic thinner inhalation. Ren Fail.;33(1):15-8, 2011.

A11. Ozel L, Ata P, Ozel MS, Toros AB, Kara M, Unal E, Canbakan M, Erdogrul G, Aktas G E, Titiz MI. Risk Factors for Osteoporosis After Renal Transplantation and Effect of VDR Bsm I Polymorphism. Transplant Proc.43(3):858-62, 2011.

A12. Toros SZ, Toros AB, Kaya KS, Deveci I, Ozel L, Naiboğlu B, Habeşoğlu T, Egeli E.
A study to detect Helicobacter pylori in adenotonsillar tissue. Ear Nose Throat J. 90(4): 32-5, 2011.
A13. Ozel L, Krand O, Ozel M.S, Toros AB, Sağıroğlu J, Kara M, Erdoğdu E, Yiğit B, Çavdar F, Titiz M I. Elective and Emergency Surgery in Chronic Hemodialysis Patients. Renal Failure. 33(7):672-6, 2011.

A14. Unal A, Sayharman SE, Ozel L, Unal E, Aka N, Titiz I, Kose G. Acute abdomen in pregnancy requiring surgical management: a 20-case series. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 159(1):87-90, 2011.
A15. Ozel L, Unal A, Unal E, Kara M, Erdoğdu E, Krand O, Güneş P, Karagül H, Demiral S, Izzet Titiz M. Granulomatous mastitis: is it an autoimmune disease? Diagnostic and therapeutic dilem mas. Surg Today. 42(8):729-33, 2012.
A16. Ozel L, Toros SZ, Unal E, Kara M, Eren PA, Canbakan M, Kucuk M, Titiz I. Ramsay Hunt syndrome with atypical progress in a renal transplant recipient: a case report. Exp Clin Transplant. 9(6):413-6, 2011.

DOÇENTLİK SONRASI ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A17. Ozel L, Sagiroglu J, Unal A, Unal E, Gunes P, Baskent E, Aka N, Titiz MI, Tufekci EC. Abdominal wall endometriosis in the cesarean section surgical scar: a potential pitfall. J Obstet Gynaecol Res. 38(3): 526-30, 2012.
A18. Ozel L, Marur T, Unal E, Kara M, Erdoğdu E, Demir T, Berber I, Gurkan A, Kiliçoğlu G, Bakal N, Titiz MI. Avoiding abdominal flank bulge after lumbotomy incision: cadaveric study and ultrasonographic investigation. Transplant Proc. 44(6):1618-22, 2012.
A19. Ata P, Canbakan M, Kara M, Ozel L, Unal E, Titiz Mİ. Serum flow cytometric c1q binding antibody analysis of renal recipients with low levels of sensitization. Transplant Proc.;44(6):1652-5, 2012.
A20. Kara M, Demir F, Ata P, Ozel L, Gumrukcu G, Unal E, Canbakan M, Gucun M, Esadoglu V, Ozdemir E, Cemel H, Titiz MI. The impact of c4d staining as a humoral injury marker. Transplant Proc. 2012 Jul;44(6):1694-6.
A21. Ata P, Cetinkaya F, Ozgezer T, Ozel L, Tulunay A, Eksioglu E, Titiz MI. Flow Cytometric Detection of Anti-AB Antibody Titers in Blood Group O Recipients of Blood Group A2 Donor Kidneys. Transplant Proc. 44(6):1706-9, 2012.
A22. Ata P, Kara M, Özdemir E, Canbakan M, Gökçe AM, Bayraktar FA, Şahin G, Ozel L, Titiz MI. Monitoring of CD3(+) T-cell count in patients receiving antithymocyte globulin induction after cadaveric renal transplantation. Transplant Proc. 45(3): .

A23. Gökçe AM, Ozel L, Ibişoğlu S, Ata P, Sahin G, Gücün M, Kara VM, Ozdemir E, Titiz MI. A Rare Reason of Ileus in Renal Transplant Patients With Peritoneal Dialysis History: Encapsulated Peritoneal Sclerosis.
Exp Clin Transplant. 2014 Oct 21.

A24.Gökçe AM.,Fındık H, Ata P,Gümrükçü G, Ozel L, Gündoğdu K, Yazıcıoğlu B, Titiz MI, Relationship of Urothelial Gene Expressions in Urine Deprived Bladders of renal recipients With Posttransplant Urinary Infections. Transplant Proc. 2015 hun; 47(5): 1331-5.
A25. Gökçe AM. KayaC, Kara VM, Ozel L, Ruhi C, Titiz MI. Effects of Urethral Stricture on Allografts in Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1336-9.
A26. DemirT, Ozel L.,Gökçe AM, Ata P, Kara M, Eriş C, Özdemir E, Titiz MI. Cancer Screening of Renal Transplant Patients Undergoing Long-Term Immunosuppressive Therapy. Transplant Proc.2015 Jun:47(5):1413
A27. Tekeşin K, Bayrak S, Esatoğlu V, Özdemir E, Ozel L, Kara VM. D Dimer and Carcinoembryonic Antigen Levels : Useful Indicators for Predicting the Tumor Stage and Postoperative Survival. Gastroenterol res Pract. 2016;
A28. Ozel L,Kara VM, sunamak O, Karagüllü H, sağıroğlu J, İlhan O, Aker F. skin –Areola Nipple Sparing, and Subcutaneous Mastectomy and Immediate Implant-Based Breast reconstruction Using a Titanium- Coated Polypropylene Mesh. J Breast Health (2013). 2015 Jul1;11(3):141-143.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Özkan S, User Y, Tilki M, Talu M, Kılıç G, Ozel L. Rare cases of upper gastrointestinal bleeding–case report. Tenth Annıversary of Eurosurgery&Turkısh surgical congress 2000, 20-24 June 2000.

B2. Kara M, Tellioglu G, Seymen P, Cavdar F, Ozel L, Krand O, Berber I, Canbakan Titiz M.I. Laparoscopic revision of peritoneal dialysis catheters developed mechanical outflow obstructiın. The 9th European Peritoneal Dialysis Meeting, Strasbourg. 2009.
B3. Kara M, Tellioglu G, Bugan U, Krand O, Berber I, Seymen P,. Eren PA, Ozel L, Titiz M.I. Evaluation of intraoperative parathormon measurment for predicting successive surgery in patients undergoing subtotal/total parathyroidectomy due to secondary hyperparathyroidism. XLVII ERA-EDTA Congress, Munich, Germany - June 25-28, 2010.
B4. Ata P, Canbakan M, Ozel L, Kara M, Krand O, Unal E, Demiralp E, Titiz MI, 25. European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Praque, Early posttransplant clinical status of desensitized live-donor kidney recipients sensitized with pregnancy and blood transfusions, May 4-7, 2011.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


D1. L. Özel, R Gürün, Aİ Soyluoğlu. N. Hypoglossus ile A.occipitalis arasındaki anatomik ve klinik ilişki. Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, 12(1,2,3,):71-77,1995.

D2. L. Özel, M. Yıldırım, R. Gürün. Karotis bifurkasyonundan çıkan A. Occipitalis olgusu. Morfoloji Dergisi, 3(1):47-49,1995.

D3. L. Özel, SZ Toros, A.B.Toros. Tiroit Anatomisi ve Tiroit Cerrahisinin Anatomik Komplikasyonları. Sendrom, 2002.
D4. P. Güneş, D. Benek, Ş. Akaya, E. Ünal, M. Erkan, L. Özel. Meme başı akıntı sitolojisinin tanı değeri, Diagnostic value of nipple discharge cytology. Meme hastalıkları Dergisi, 13(3):68-73, 2006.

D5. G.Işıtmangil, M. Kara, L. Özel, G.Tellioğlu, A.Karasu, B.Yiğit, İ.Berber, Mİ .Titiz. Böbrek nakli öncesi lenfosit Cros-Match test sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi: Mikrolenfositotoksisite yöntemi. Haydarpaşa Numune Tıp Fakültesi Dergisi, 48(3),139-141, 2008.
D6. L. Özel, M. Kara, O. Krand, E. Erdogdu, I. Berber, P.A. Eren, MI. Titiz. Komplet duplike safra kesesi: Olgu sunumu. Türk HPB Dergisi, 4, 160-162, 2008.
D7. L. Özel, O. Krand, M. Kara, I. Berber, E. Erdoğdu, N. Aksoy, A. Muhammedoğlu, P. Güneş. Abdominal duvar endometriozisi. İstanbul Tıp Fak Dergisi, 72(4): 134-136, 2009.

D8. A.Ünal, E. Ünal, SE. Sayharman, L. Özel, E. Ersöz, Mİ. Titiz , G. Köse. Genç kadınlarda oral kontraseptif kullanımı ve obstetrik anamnezin meme kanseri gelişimi ile ilişkisi: 34 olguluk seri. Meme hastalıkları dergisi, 16(2), 2009.

D9. L. Özel, M. Kara, G. Tellioğlu, İ. Berber, G. Işıtmangil, F. Çavdar, U. Buğan, O. Krand, E. Erdoğdu, M.İzzet Titiz. Büyük safra kesesi taşı olgusu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıp Dergisi, 49 (1),69-70, 2009.

D10. M. Kara, J. Sağıroğlu, Ü. Sekmen, G. Tellioğlu, L. Özel, P.Seymen, İ. Titiz. Mekanik Çıkış Obstruksiyonu Gelişmiş Periton Diyaliz Kateterlerinin Laparoskopik Yöntem Kullanılarak Revizyonu. Ulusal Cerrahi Dergisi, 26(3):136-140, 2010.

D11. AB. Toros, F. Ersöz, L. Özel, B. Kesici, A. Derin, B. Yaşar. Kısmi Mide Rezeksiyonlularda Helicobacter Pylori'nin Önemi". Türkiye Klinikleri J Gastroenterohepatoloji ,18(1) : 14-19, 2011.

D12. L. Özel, AB. Toros, F. Ersöz, S. Özkara, P. Güneş. "Laksatiflerin kötü kullanımı

Melanozis Koli’ye yol açabilir mi? Olgu sunumu". İstanbul Tıp dergisi, 11(4), 171-174,

2010.

D13. L. Özel, SZ. Toros, İ. Berber, M. Kara, E. Erdoğdu, O. Krand, P. Güneş, N.Aksoy, M.

İ. Titiz."Bethesda raporlama sistemine göre tiroid nodüllerinde sitopatolojik ve histopatolojik

uyumsuzluk". Endokrinolojide Diyalog, 4 (4): 156-161, 2011.

D14. A. B. Toros, B. Yaşar, L. Özel, G. Kılıç. ‘’ Histopathological changes in the rat liver exposed to chronic thinner inhalation’’. Akademik gastroenteroloji dergisi12(3) : 95-99, 2013.
D15. L. Özel, S. Atalay, A.M. Gökçe, T. Demir, Migration of an intrauterine device to the sigmoid colon. Rahim içi aracın sigmoid kolona migrasyonu. Cerrahi Sanatlar Dergisi, Journal of Surgical Arts, Vol 8, No:2, 2015.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. A. Şarlak, M.Yıldırım, L. Özel. "Nervus Cutaneus Femoris Lateralis’in uyluk ön bölgesine ulaşım özellikleri", II.Ulusal Anatomi Kongresi, Kongre özet kitabı,Adana, 1993.

E2. H. Özdemir, P. Özkan, L. Özel , S. Özoğuz, M. Esen, AC. Yıldız."Granülomatöz mastit ", 17. Türk Radyoloji Kongresi,Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, 2000.

E3. L. Özel, M.Talu, Y. User, N. Aydın."Akut appendisit tanısı ile opere edilen Meckel divertikülüt perforasyonu ve fibröz bant şeklinde urakus artığı olgusu, " VI. National Congress of Anatomy", Bildiri özet kitabı, 269, Eylül Edirne, 2001.

E4. L.Özel, T.Marur, S. Demirci, E.Arısan, F.Vural. Nervus laryngeus inferior’un Berry ligamenti ile ilişkisi, "VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri özet kitabı, 206,Eylül Edirne, 2001.
E5. L. Özel, M.Sefa Özel, S. Özkan,M.Koyutürk. " Sıçanlarda erken preoperatif 5-Fluorourasil kullanımının kolon anastomozu üzerine etkisi", 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 18-20 Kasım Ankara, 2005.

E6. P.Ata Eren, L.Özel, M.I. Titiz."Canlı donörden nakilde faktör V Leiden mutasyon varlığının graft survisine etkisi",Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi,Bildiri özet kitabı,1-4 Mayıs, Girne-KKTC, 2008.
E7. M. Kara, NE .Bulut, M. Kayahan, O. Kırand, İ. Berber, L. Özel, M.İ.Titiz. "Künt batın travmalarında gelişen diafragma rüptürlerinin retrospektif değerlendirilmesi, Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı , Antalya, 2008.

E8. M. Kara, U.Bugan, O.Krand, İ.Berber, G.Tellioğlu,L. Özel, M.Yıldar,M.İ.Titiz."Medikal tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroidide cerrahi yeterliliğin intraoperatif ölçülen parathormon düzeti ile değerlendirilmesi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı, Antalya, 2008.

E9. M Yıldar, M. Kara, O. Krand, F. Çavdar, L. Özel, M.İ. Titiz. "Soliter çekum divertikülü: Nadir bir olgu", Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı , Antalya, 2008.

E10. L. Özel, M. Kara, O. Krand, E. Erdoğdu, M. Yıldar, M. Fersahoğlu, M.İ. Titiz."Kolelithiazis nedeniyle kolesistektomi yapılan komplet duplike safra kesesi olgusu" Ulusal Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet kitabı, Antalya, 2008.

E11. M. Kara, M. Tilki, O. Krand, T. Çakır, İ. Berber, L. Özel, FE. Bahadır, Mİ. Titiz."Karaciğer kist hidatik ameliyatlarından sonra gelişen safra fistüllerinde ERCP’nin yeri,
Ulusal Cerrahi Kongresi, Özet kitabı , Antalya, 2008.

E12. G. Işıtmangil, M. Kara, S.Gülle, M. Canbakan, H. Tozkır, L. Özel, B. Yiğit, İ. Berber, Mİ.Titiz. "İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tecrübesi: Renal Transplant Alıcılarında anti-HLA Antikor Düzeylerinin İzlenmesi", Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 6. kongresi,Bildiri Özet Kitabı, Erzurum, 2008.

E13. P.Ata Eren, S. Gülle, G. Gümrükçü, T. Özgezer, M. Kara, L. Özel, M.İ.Titiz. "Transplantasyon sonrası graft fonksiyon düzensizlikleri olan hastalarda trombofili mutasyonlarının graft fonksiyonlarına etkisi", Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 6. kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Erzurum, 2008.

E14. L. Özel, SZ. Toros, M. Kara, İ. Berber, E. Erdoğdu, O. Krand, M. Küçük, G. Tellioğlu,G. Işıtmangil, M.İ.Titiz." Renal Transplantasyonlu bir olguda atipik seyirli Ramsay Hunt Sendromu", Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 6. kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Erzurum, 2008.

E15. G. Tellioğlu, , M. Kara, M. Küçük, P. Eren, G. Erdoğrul, M. Canbakan, L. Özel, İ. Berber, B. Yiğit, M.İ.Titiz. Renal Transplantasyonda Plazmaferez Sonuçları, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri özet Kitabı, 2009.

E16. P. Eren G. Tellioğlu, M. Kara, M. Canbakan, L. Özel, B.Yiğit, İ. Berber, M.İ.Titiz. Renal Transplantasyon Hastalarında Trombofili ve Greft Fonksiyonuna Etkileri, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri özet Kitabı, 2009.

E17. G. Tellioğlu, EB. Uprak, M. Kara, P. Eren, M. Canbakan, L. Özel, İ. Berber, B.Yiğit, M.İ.Titiz. Renal Transplant Alıcılarında Kültürle İspatlanan Bakteriyel Enfeksiyonların Analizi: Antibakteriyel Direnç ve Sonuç, 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri özet Kitabı, 2009.

E18. P.Ata, M. Kara, L. Özel, M. Canbakan, E.Ünal, E. Demiralp, M.İ. Titiz. Pretransplant yüksek Akım Sitometrik PRA Düzeyleri ve Çapraz Karşılaştırma pozitifliği olan Hastaların Desensitizasyon sonrası renal transplantasyon sonuçları, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi , Bildiri özet Kitabı, 2010.

E19. L. Özel, B. Yiğit, F. Çavdar, P. Ata, M. Kara, E. Ünal, J. Sağıroğlu,G. Erdoğrul, E. Erdoğru, O. Krand, M.İ. Titiz. Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Elektif ve Acil Cerrahi Sonuçlarımiz, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Bildiri Kitabı, p.31, 2010.
E20. L. Özel, P. Ata, B. Yiğit, MS. Özel, AB. Toros, M. Kara, G. Erdoğrul, E. Ünal, M. Canbakan, GE. Aktaş, M.İ. Titiz, Erken Post-Transplant Renal Osteopatide Risk Faktörleri ve Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Bildiri Kitabı,p.24, 2010.
E21. E. Ersöz, L. Özel, H. Karagüllü, A. Ünal, E. Ünal, Meme Kanserli Hastalarda ileri Görüntüleme Yöntemi olan Meme Magnetik Rezonansın Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi karardaki etkisi, Uluslararası katılımlı 2ci Karadeniz Meme Kongresi, 2011.

E22. L.Özel, A. Ünal,M. Kara, P. Güneş, H. Karagüllü, E. Ünal, Granulomatous mastitis is an autoimmune disease? Diagnostic and therapeutic dilemma, Uluslararası katılımlı 2ci Karadeniz Meme Kongresi, 2011.

E23. M. Kara, E. Özdemir, L. Özel, İ. Berber, S. Demiral, F. Demircan, M.İ Titiz, “ Önkol adele içine ve cilt altına yapılan paratiroid ototransplantasyonların sonuçlarının karşılaştırılması”, 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı,113, Antalya 2011.
E24. M. Kara, E. Özdemir, L. Özel, İ. Berber, S. Demiral, F. Demircan, M.İ Titiz, “Sekonder hiperparatiroidi nedeniyle ameliyat edilen hastalarda preoperatif ultrason ve sintigrafinin yeri ve önemi”, 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı 130, Antalya 2011.

E25. M. Kara, E. Özdemir, L. Özel, İ. Berber, S. Demiral, F. Demircan, M.İ Titiz, “Sekonder hiperparatiroidi nedeniyle yapılan paratiroidektominin yeterliliğini intraoperatif parathormon monitorizasyonu ile değerlendirmek”, 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı,131, Antalya, 2011.

E26. M. Kara, F. Demircan, E. Özdemir, S. Demiral, H. Cemel, L. Özel, E. Ünal, M.İ. Titiz. ″Cerrahi riski yüksek akut kolesistitli hastalarda çift lümenli kateter kullanılarak yapılan perkütan kolesistostomi sonuçlarımız", 8. Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi, Antalya, 2011.

E27. M. Kara, F. Demircan, P. Ata, G. Gümrükçü, E. Ünal, L. Özel, M. Canbakan, M. Gücün, E. Özdemir, H. Cemel, M. İ. Titiz. ″Humoral hasarın markeri olarak C4D boyamasının greft sürvisi üzerine etkisi", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.

E28. L. Özel, T. Marur, E. Ünal, M. Kara, T. Demir, İ. Berber, A. Gürkan, G. Kılıçoğlu, N.

Bakal, M. İ. Titiz."Lumbotomi insizyonu sonrası abdominal diastazdan korunma: Kadavra

çalışması ve ultrasonografik araştırma", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.


E29. P. Ata, M. Canbakan, M. Kara, L. Özel, E. Ünal. ″ Donorüne karşı düşük düzey duyarlı olan renal alıcılarda serum flowsitometrik C1Q antikor analizi", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.

E30. Ata, P, F. Çetimkaya, T. Özgezer, L. Özel, E. Demiralp, M.İ. Titiz, ″ O kan grubunda olan renal alıcıların serumlarında flowsitometrik yöntem ile anti-AB antikor titresinin saptanması", Transplantasyon 2011, Antalya, 2011.

E31. P. Ata, E. Ünal, H. Cemel, L. Özel, M. Kara, M. Canbakan, M.İ. Titiz. ″ Plazmaferez

tedavisi; referans renal transplant merkezinin deneyimleri ", Transplantasyon 2011,

Antalya, 2011.

E32. S. Demiral, E. Ünal, M. Kara, L. Özel, M.İ. Titiz. ″ Hemodiyaliz amacıyla oluşturulan

arteriovenöz fistüllerde erken ve geç dönem komplikasyonlar", Transplantasyon 2011,

Antalya, 2011.

E33. L. Özel, H. Tanrıkulu, N. Aksoy, M. Kara, E. Özdemir, M.K. Yıldız, Hikmet Karagüllü, A.Ö. Balık. ‘’Geçirilmiş meme kanseri cerrahisi sonrası gelişmiş iki aksiller bant olgusu’’,12. Ulusal meme hastalıkları kongresi, Antalya. 2013.
E34. E. Ersöz, A. Ünal, E. Ünal, V. M. Kara, E.Özdemir, H. Karagüllü, L. Özel, ″ Meme kanserli hastalarda ileri görüntüleme yöntemi olan meme magnetic rezonansın evreleme ve meme koruyucu cerrahi karara etkisi". 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 2013.
E35. L. Özel, H. Tanrıkulu, V. M. Kara, T. Demir, N. Aksoy, S. İbişoğlu, M.İ.Titiz. ″Renal transplantasyon yapılmış kadın hastalarda benign ve malign meme hastalıklarının taraması". 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 2013.
E36. A.M. Gökçe, L. Özel, P. Ata, G.Şahin, M. Gücün, E. Özdemir, S. İbişoğlu, M.I. Titiz. ″ Periton diyalizi uygulanmış renal transplantasyonlu hastalarda nadir bir ileus nedeni: enkapsüle peritoneal fibrosis". 15. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, Antalya. 2013.
E 37. P. Ata, S. İbişoğlu, A.M. Gökçe, L. Özel, B. Uyanık, M. Kara, M.I.Titiz. ″ HLA uyumsuzluğu; hangi antijen greft fonksiyonuna daha çok etkili? "15. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, Antalya. 2013.
F. Diğer yayınlar :

G. Atıfta bulunulan eserler:
1. (A1) Ozel L, Talu M, User Y, Aydın N, Marur T." Coexistence of a Meckel's diverticulum and a urachal remnant". Clin Anat.18(8):609-12, 2005.
Sitasyon: 21.1. Snyder CL. Current management of umbilical abnormalities and related anomalies from clsnyder. com, Semin Pediatr Surg. 2007 Feb;16(1):41-9.
1.2. Singamsetty S, Elinson RP. Novel regulation of yolk utilization by thyroid hormone in embryos of the direct developing frog Eleutherodactylus coqui. Evol Dev. 2010 Sep-Oct; 12(5):437-48.

2. (A2) Toros SZ, Toros AB, Yüksel OD, Ozel L, Akkaynak C, Naiboglu B. Association of laryngopharyngeal manifestations and gastroesophageal reflux , Eur Arch Otorhinolaryngol, 266(3): 403-409, 2009.
Sitasyon: 52.1. Gupta R., Sataloff RT. Laryngopharyngeal reflux: current concepts and questions. Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery. 17(3):143-148, June 2009.
2.2. Pellicano R, Francesco F, Saracco G, Fagoonee S, Roccarina D, GasbarriniA. Helicobacters and Extragastric Diseases. Helicobacter. Volume 14, Issue Supplement s1, pages 58–68, September 2009.

2.3. Hye-Kyung Jung. Epidemiology of Gastroesophageal Reflux Disease in Asia:A Systematic Review. J Neurogastroenterol Motil. 17(1): 14–27, January 2011.
2.4. Madani A, Wong E, Sowerby L, Gregor JC. Detecting the other reflux disease
The Journal of Family Practice, Vol. 59, No. 02: 102-107, February 2010.
2.5. Madani A, Wong E, Sowerby L, Gregor JC . Detecting the other reflux disease. J Fam Pract. ; 59(2):102-7, Feb 2010.
3. (A3) Ozel L, Ozel MS, Toros AB, Kara M, Ozkan KS, Tellioglu G, Krand O, Koyuturk M, Berber I. Effect of early preoperative 5-fluorouracil on the integrity of colonic anastomoses in rats ”, World J Gastroenterol. 15 (33): 4156-62 ,2009.
Sitasyon:23.1. L Lei, X Liu, M Tang, Z Wang, S Guo. Zero-order release of 5-fluorouracil from PCL-based films featuring trilayered structures for stent application. Eur J Pharm Biopharm. 78(1):49-57, May 2011.
3.2. JP Feng, JG Chen, XL Yuan, YP Wang, Impact of 5-fluorouracil on glucose metabolism and pancreatic pathology in rats. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi.13(12):935-8, Dec 2010.
4. (A4) Kara M, Tellioglu G, Krand O, Fersahoğlu T, Berber I, Erdoğdu E, Ozel L, Titiz I. Predictors of hypocalcemia occuring after total/near total thyroidectomy. Surgery Today. 39 (9):752-57, 2009.
Sitasyon:34.1. Houlton JJ, Pechter W, Steward DL. PACU PTH facilitates safe outpatient total thyroidectomy. Otolaryngol Head Neck Surg. 144 (1): 43-7, Jan 2011.
4.2. Ali S, Yu C, Palmer FL, Ganly I, Shaha A, Shah JP, Kattan MW, Patel SG. Nomogram to Aid Selection of Patients for Short-Stay Thyroidectomy Based on Risk of Postoperative Hypocalcemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 137(11):1154-60; Nov 2011.
4.3. Wu SD, Gao L. Is routine calcium supplementation necessary in patients undergoing total thyroidectomy plus neck dissection? Surgery today, 41(2):183-8;Feb 2011.
5. (A7). Kara M, Tellioglu G, Bugan U, Krand O, Berber I, Seymen P, Eren PA, Ozel L, Titiz MI. Evaluation of intraoperative parathormon measurement for predicting successive surgery in patients undergoing subtotal/total parathyroidectomy due to secondary hyperparathyroidism. Laryngoscope. 120(8):1538–44, 2010.
Sitasyon:15.1. Ghani A, Baxter P. Surgical Parathyroidectomy versus Cinacalcet Therapy: In the Management of Secondary Hyperparathyroidism. Otolaryngol Head Neck Surg. Nov 2011.

6. (A8). Ozel MS, Ozel L, Toros SZ, Marur T, Yıldırım Z, Erdoğdu E, Kara M, Titiz MI. Denervation point for neuromuscular blockade on lateral pectoral nerves: a cadaver study. Surg Radiol Anat. 33:105-8, 2011.
Sitasyon:16.1. Porzionato A, Macchi V, Stecco C, Loukas M, Tubbs RS, De Caro R. Surgical anatomy of the pectoral nerves and the pectoral musculature. Clin Anat. 28 Nov 2011.

7. (A10). Toros AB, Toros SZ, Aker F, Ersoz F, Derin A, Kesici B, Ozel L. Histopathological changes of rat kidney with exposure to chronic thinner inhalation. Ren Fail.;33(1):15-8, 2011.
Sitasyon:17.1. Findikcioglu K, Findikcioglu F. An unusual suicide attempt with injection of paint
thinner in the dorsum of the hand. J Hand Surg Eur Vol. 36(7):609-10. Jun 2011.
H. Katılım sertifikası alınan mezuniyet sonrası eğitim kursları, kongre / sempozyum /konferanslar:
H1. Kolon ve Rektum Kanseri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (26 .10.1996)
H2. Meme Hastalıkları Eğitimi Kursu(1-8.11.1996)
H3. Videolaparoskopi Temel Eğitim Kursu )
H4. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Endoskopi Ünitesi
Endoskopi Kursu (03.09.2007)
H5. 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi,(18-20 Kasım 2005)
H6. Ulusal Kanser Haftası (1-72007 Nisan Ankara)
H7. II. Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Teknik Gelişmeler ve uygulamalar
Sempozyumu ( 24-25 Nisan 2008)
H8. Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar semineri ( 12 Mart 2011, İstanbul)
H9. Imaging and Qualıty in Breast care. 2nd Maymet –ESO joint postgraduate education meeting at Istanbul, Turkey. 2012
H10. Walking for the cure A partnership event on breast cancer held between 10-11 November 2012, in İstanbul- Turkey.
H11. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı İstanbul 19-20 Ocak 2013, Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu, İstanbul Kongre Merkezi.
H 12 . Tiroid ve Paratiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonu workshop, 28 Eylül 2013.
H13. School of Oncoplastic Breast Surgery, in Antalya, 24 October 2013
H 14. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Antalya.
H15. Meme Kanseri Cerrahisi Ustalık Kursu, 31 Ekim 2013, İstanbul.
H16. European Academy of Senology Certificate, Diagnostics, breast surgery procedures, local systemic therapy, live surgery workshop healt economics. 07-16 Şubat 2014.
H17. Breast Symposium, 30-31 Mayıs 2014, Samsun.
H18. Memorial Cerrahi Sempozyumu I, 05.08.2014, İstanbul.
H19. Breast Reconstructive surgery course in International Istanbul Breast Cancer Conference (BREASTANBUL), 30 september 2014, Istanbul, Turkey.
H20. Breast surgery International (BSI) State of Art Course in International Istanbul Breast Cancer Conference (BREASTANBUL) 30 september 2014, Istanbul, Turkey.
H21. International Istanbul Breast Cancer Conference, BREASTANBUL 2014, 30September -02 october 2014.
H22. II. Hasta Dernekleri Zirvesi, Patient Journey, 26.11.2014.
H23. Meme Kanseri Cerrahisinde paradigma değiştiren yöntem; Sentinel Lenf nodu Biyopsisi, 4 Nisan 2015, İstanbul.
H24. Meme Kanseri Tedavi Algoritmalarının Oluşturulması Toplantısı, Klinik Onkoloji derneği, 11 Nisan 2015.
H25. 2nd Istanbul Reconstructive Breast cancer Surgery Workshop, 10-11 Mayıs, 2014 Istanbul, Turkey.
H26. 3rd Istanbul Reconstructive Breast Cancer Surgery Workshop, Level II Reconstructive Breast Cancer Surgery Course: Immediate procedures and Level III Therapeutic Mammoplasty Masterclass, 9-10 May 2015, Istanbul, Turkey
H27. Obsevership in Breast Reconstructive Surgery, IEO European Institue of Oncology, 25 May- 5 June , 2015.
H28. Certificate International Breast Ultrasound Course: Multimodality Breast Imaging and Image Guided Interventions, Istanbul, 18-20, 2015

...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Meme Cerrahisi

 • Meme Kanseri

 • Meme Hastalıkları

 • Tiroid Guatr

 • Kıl Dönmesi

 • Kasık Fıtığı

 • Fıtık

 • Karın Ağrısı

 • Lipomlar

 • Anal Fissür

 • Anal Apse

 • Perianal Abse

 • Makat Siğili

 • Pilonidal Sinüs

 • Anal Bölge Hastalıkları

 • Mastit

 • Meme Ucu Akıntısı

 • Meme Kisti

 • Fibroadenom

 • Mide Hastalıkları

 • Hemoroit

 • Perianal Fistüller

 • Fistül

 • Perianal Fissürler

 • Guatr (Yumrulu)

 • Kanser

 • Göğüs Kanseri

 • Yağ Bezesi

 • Laparoskopik Ve Açık İnguinal Ve İnsizyonel

 • Anorektal Bölge Cerrahisi

 • Meme Başı Akıntısı

 • Meme Başı Kanaması

 • Göbek Fıtığı

 • Boyunda Lenf Bezi Büyümesi

 • Ben

 • Siğiller

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe ,

İngilizce

Hasta Görüşleri

5.00
Genel Skor

1 Görüş

P*** A***

P*** A***

08 Aralık 2022

Ben Leyla hanıma Amerikadan ulaştım..hastasını ilgi ve dikkatle dinleyen,enerjisi müthiş çok tatlı bir doktor.Çok keyifli ve sağlıklı bir görüşme oldu.Buradan da teşekkür ederim.

Daha Fazla Gör

Makaleler

AVİCENNA ATAŞEHİR
Klinik Bilgisi
DR LEYLA ZER

Küçükbakkalköy, Liberty Plaza, Sarı Lale Sokak, Ataşehir/İstanbul, Türkiye

Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Konsültasyon.

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.