Prof. Dr. RAMAZAN AKDEMİR

Sakarya

KARDİYOLOJİ

, Kardiyoloji, Kardiyak Anjiyografi, Eko(Ekokardiyografi), Holter Izlemi, Holter Monitürizasyonu, Periferik Damar Hastalığı, Şah Damarı (Karotis) Stentleme, Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları, Asd, Ventriküler Septal Defekt (Vsd), Aort Koarktasyonu, Aort Genişlemesi ( Anevrizması ), Manyetik Rezonans Anjiografi (Mranjiyo)
30 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez

Adresler

Klinik Bilgisi RAMAZAN AKDEMİR

Açık Adres

Arabacıalanı mahallesi, 541.Soak, No: 15, Kat:1/110, Serdivan/Sakarya, Türkiye

Özgeçmiş

Hakkımda

1970’de Muğla, Köyceğiz’de doğdu.

1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1997 yılında İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesinde kardiyoloji ihtisasına başladı. Aynı hastanede 2001 yılında ihtisasını tamamladı.

2001 yılında AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD da Yrd. Doç. Kadrosunda göreve başladı.

2005 yılında aynı bölümde doçent unvanı aldı.

Aynı yıl Sağlık Bakanlığı, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kardiyoloji Kliniği Kurulmak üzere Klinik Şefi olarak görevlendirildi.

2009 yılında, ikinci görev olarak (88 madde), Trabzon Ahievren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kurucu Başhekim olarak atandı. Bu hastanenin, 8 aylık bir süre zarfında  tam donanımlı, tüm personeliyle ve tüm birimleriyle çalışır bir hastane olarak kuruluşunu tamamladı.

Doğu Karadeniz bölgesinde ilk kez ASD-VSD-PDA kapama, mitral balon, Biventrikül Kalp Pili ve ICD uygulamalarını yaptı ve eğitimlerini verdi.

Kurucu baştabiplik görevini tamamlayarak Ankara Dışkapı Yıldırm Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki klinik şefliği görevine geri döndü. Verdiği başarılı hizmetlerden dolayı Sağlık Bakanı ve Trabzon Valisi tarafından takdirnameyle ödüllendirildi.

2007 yılında Ankara İli’nde Akut ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü tedavisinde Primer PTCA uygulamalarının yaygınlaşmasına olan katkısı nedeniyle yılın hekimi ödülüne layık görüldü.


2009-2010 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve SB Van Bölge EAH Kalp Hastanesinde geçici eğitmen olarak bulundu ve 300’den fazla sayıda hasta ASD-VSD-PDA Kapatılması ve Mitral Balon Valvüloplasti uygulamalarını ilgili hastanelerde görev yapmakta olan ekiple birlikte gerçekleştirdi.

25 Kasım 2010 tarihinde Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD da profesörlüğe yükseltildi.
2012-2020 tarihleri arasında SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.


Bu sürede, fakültenin kuruluşu, kadroların, müfredatın oluşturulması, eğitim öğretim yönetişim sistemlerinin kurulması ve eğitim alt yapılarının kuruluşlarını gerçekleştir.

Görev süresi boyunca, 500 ün üzerinde Tıp Doktoru ve 400 uzman doktorun eğitimlerinin tamamlanması ve Türkiye’de başka illere görev yapmak üzere yetiştirilmesi süreçlerini yönetti.

Tıp Eğitiminde hem lisans ve hem de uzmanlık seviyesinde ileri düzeyde deneyimler elde etti.
Türkiye Kardiyoloji Uzmanlığı Eğitim Müfredatı yazma komisyonunda, Tıpta uzmanlık Kurulu TUKMOS asil üyesi olarak görev yaptı.

2 yıl süre ile TÜBİTAK SBAG GYK Üyesi olarak hizmet verdi.


2 yıl süre ile Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şûrası Üyeliği yaptı ve ömür boyu onursal üyel olmaya hak kazandı.
Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon ve işbirliği süreçlerinde hem yönetici ve hem de mevzuat çalışmalarında aktif olarak görev yaptı.
Ekim 2015 de “Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne YÖK tarafından Mütevelli Heyet Üyeliğine YÖK temsilcisi Profesör üye olarak atandı ve üniversitenin kuruluş sürecine katıldı.

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği yönetim kurulu üyeliği, gelecek başkanlığı ve başkanlığı da dahil 10 yıl Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Alt birimlerinde görev yaptı.


TKD Adına Sağlık Bakanlığı, TTB nezdinde temsilci ve TUKMOS Üyeliğinde bulundu.


Sakarya Akut İnme Merkezini kurdu.


Türk Kardiyoloji Derneği tarafından, 2006 yılında, Ekokardiyografi alanında yayımlanmış en iyi bilimsel araştırmalara verilen “TKD Siemens Yayın Ödülü” verildi.


Uluslarası çok merkezli randomize kontrollü INVEST çalışmalsına katıldı. 2018 Avrupa Kardiyoloji Derneği Revaskülarizasyon Klavuzu yazım komitesinde görev aldı.

2001 yılından bu yana girişimsel kardiyoloji, Akut İnme, Doğumsal Kalp Hastalıkları, Periferik Damar Hastalıkları ve Karotis Arter Darlıkları, Kardiyovasküler görüntüleme ve Kardiyak MR ile ilgilenmektedir.


2022 yılında “Universidad Francisco de Vitoria- UFV Madrid, İspanya” da Kardiyak Magnetik Rezonans Görüntüleme(Eğitim dili İspanyolca), Tezli Master eğitimini tamamladı. 2023 yılında Kardiyak MR Master (Uzmanlık) Diplomasını Pekiyi Derece ile (Sobresaliente) aldı. 

03.10.2022 tarihinde kendi isteiği ile kamu görevlerinden emekliye ayrıldı. Halen Sakaryada sadece Özel Muayenehane hekimi olarak görev yapmaktadır.

...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • İskemik Kalp Hastalığı

 • Kalp Kapağı Problemleri

 • Kalp Romatizması

 • Beyin Damar Hastalıkları

 • Damar Hastalıkları

 • Bayılma

 • Sağ Kalp Yetmezliği

 • Kalp Çarpıntısı

 • Mitral Kapak Sorunu

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)

 • Aort Koarktasyonu

 • Taşikardi

 • Mitral Yetmezlik

 • Şişkinlik

 • Hiperlipidemi

 • Panik Atak

 • Baş Dönmeleri

 • Kalp Ritim Bozukluğu

 • Nefes Darlığı

 • Aort Kapağı Hastalıkları

 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)

 • Derin Ven Trombozu (Dvt)

 • Kalp Hastalıkları

 • Koroner Arter Hastalığı

 • Damar Sertliği

 • Kalbin Hızlı Atması

 • Ventriküler Septal Defekt (Vsd)

 • Aort Yetmezliği

 • Göğüs Ağrısı

 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)

...daha fazla
Okullar / Eğitimler
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Kardiyoloji Uzmanlığı

 • Kardiyak Manyetik Rezonans Tezli Yüksek Lisans(Yurtdışı)

...daha fazla
İş Deneyimi
 • Düzce Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  07-2001 - 10-2005
 • Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Kurucu Klinik Şefi
  10-2005 - 12-2010
 • Trabzon Ahievren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Raştırma Hastanesi Kurucu Başhekimi
  01-2009 - 12-2009
 • Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kardiyoloji Abd Başkanlığı
  12-2010 - 10-2022
 • Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
  05-2012 - 07-2020
...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe ,

İngilizce ,

Arapça

Videolar

Prof. Dr. Ramazan Akdemir Kimdir?

Prof. Dr. Ramazan Akdemir Kimdir?

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI

AORT KOARKTASYONU: STENT NASIL YAPILIR?

AORT KOARKTASYONU: STENT NASIL YAPILIR?

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURULUŞUNDAN KESİTLER

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KURULUŞUNDAN KESİTLER

BEYİN FELCİ NEDEN OLUR

BEYİN FELCİ NEDEN OLUR

SAKARYA TIP FAKÜLTESİ

SAKARYA TIP FAKÜLTESİ

Kardiyak MR ile Aort Koarktasyonu Teşhisi

Kardiyak MR ile Aort Koarktasyonu Teşhisi

ASD Closure Part I

ASD Closure Part I

ASD Closure Part II

ASD Closure Part II

Periferik Anjiyografi ve Stent Nasıl Yapılır? Canlı Yayın

Periferik Anjiyografi ve Stent Nasıl Yapılır? Canlı Yayın

Kalp Krizine Neden olan bir Pıhtının Çıkarılması(Canlı Yayın: Akut STEMI Trombüs Aspirasyonu)

Kalp Krizine Neden olan bir Pıhtının Çıkarılması(Canlı Yayın: Akut STEMI Trombüs Aspirasyonu)

Subclavian Artery Steals from Heart and Brain Treated by Angioplasty

Subclavian Artery Steals from Heart and Brain Treated by Angioplasty

Felç ve Sakatlık Nedeni olan Bir Patent Foramen Ovale(PFO)'nin Kapalı Yolla Tedavisi

Felç ve Sakatlık Nedeni olan Bir Patent Foramen Ovale(PFO)'nin Kapalı Yolla Tedavisi

2020 Yılı Sonunda Mezanter Arter Hastalıkları Tedavisinde Olgular Eşliğinde Güncel Yaklaşım

2020 Yılı Sonunda Mezanter Arter Hastalıkları Tedavisinde Olgular Eşliğinde Güncel Yaklaşım

Course on Percutaneous ASD closure

Course on Percutaneous ASD closure

Occlusion of Two Different Coronary Artery Fistula Using Coils and Stenting

Occlusion of Two Different Coronary Artery Fistula Using Coils and Stenting

İki Adet Doğumsal Kalp Deliğinin Tek Seferde Kapalı Yolla Tedavisi

İki Adet Doğumsal Kalp Deliğinin Tek Seferde Kapalı Yolla Tedavisi

Ameliyata Uygun Olmayan Genel durumu Bozuk Bir Hastada Balon, Aterektomi ve Başarılı Stent İşlemi(How would you treat that Patient?)

Ameliyata Uygun Olmayan Genel durumu Bozuk Bir Hastada Balon, Aterektomi ve Başarılı Stent İşlemi(How would you treat that Patient?)

How Would You Treat This Heavy Calcified LMCA-LAD Lesion?

How Would You Treat This Heavy Calcified LMCA-LAD Lesion?

Stent Kırılması Kalp Krizi Nedeni(PCI for Coronary Stent Fracture)

Stent Kırılması Kalp Krizi Nedeni(PCI for Coronary Stent Fracture)

Mitral Protez Kapakta Ciddi Derecede Paravalvüler Yetersizlik

Mitral Protez Kapakta Ciddi Derecede Paravalvüler Yetersizlik

SAĞ KORONER ARTERE BAŞARILI CTO GİRİŞİMİ: 8 YIL ÖNCE TAKILAN STENTİN TEKRAR AÇILMASI

SAĞ KORONER ARTERE BAŞARILI CTO GİRİŞİMİ: 8 YIL ÖNCE TAKILAN STENTİN TEKRAR AÇILMASI

Sol Ana Koroner Stentleme(Medina 0,1,0 )

Sol Ana Koroner Stentleme(Medina 0,1,0 )

Intravascular Ultrasoun Guided Left Main and Left Anterior Descending Coronary Artery Stenting

Intravascular Ultrasoun Guided Left Main and Left Anterior Descending Coronary Artery Stenting

Doğumsal Kalp Hastalığı(ASD), Kapalı Yolla Tedavi Edildi.

Doğumsal Kalp Hastalığı(ASD), Kapalı Yolla Tedavi Edildi.

Gelin Muayenehanemi Sanal Olarak Ziyaret Edin

Gelin Muayenehanemi Sanal Olarak Ziyaret Edin

KALP KRIZINE BAĞLI KALBİ DELİNEN HASTANIN KAPALI YOLLA TEDAVİSİ SONRASI

KALP KRIZINE BAĞLI KALBİ DELİNEN HASTANIN KAPALI YOLLA TEDAVİSİ SONRASI

Bir de ondan dinleyelim. Kalp Yetersizliği artık umutsuz değil.

Bir de ondan dinleyelim. Kalp Yetersizliği artık umutsuz değil.

Şah Damar(Karotis Arter) Hastalığı Tedavisi: MoMa Nedir?

Şah Damar(Karotis Arter) Hastalığı Tedavisi: MoMa Nedir?

Hasta Görüşleri

5.00
Genel Skor

1 Görüş

E*** B***

E*** B***

04 Mayıs 2023

aşırı ilgili bir doktor idi. müteşekkirim

Daha Fazla Gör

Dökümanlar

Doktor Resmi
AVİCENNA ATAŞEHİR
Klinik Bilgisi
RAMAZAN AKDEMİR

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Arabacıalanı mahallesi, 541.Soak, No: 15, Kat:1/110, Serdivan/Sakarya, Türkiye

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Görüşme

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
AVİCENNA ATAŞEHİR

Doktora ait özel paketler

Paketler
AMBULATUAR KAN BASINCI TAKİBİ-TANSİYON HOLTER
24 SAAT VEYA DAHA UZUN SÜRELİ, SÜREKLİ KAN BASINCI TAKİBİ YAPILIR. TAMAMEN YENİ CİHAZLAR İLE DETAYLI SONUÇLAR VERİLİR.
HER GÜN İÇİN 1000 TL ŞEKLİNDE ÜCRETLENDİRİLİR.
1.500
Satın al
HOLTER EKG
4 GÜN İLE 1 AYA KADAR RİTİM TAKİBİ VE TELEMETRİK TAKİP YAPILIR.
ÖZELLİKLE FELÇ VE SAKATLIK NEDENİ OLABİLEN ATRİYAL FİBRİLASYON TANISI İÇİN; İLAVETEN VENTRİKÜLER ARTİMİLERİN TANISI İÇİN.

HER GÜN İÇİN 1000 TL ÜCRETLENDİRİLİR
1.500
Satın al
STRES EKOKARDİYOGRAFİ
İŞLEM ÖZEL RANDEVU İLE YAPILIR
5.000
Satın al
ACİL MÜDAHALE İÇİN ÖZEL DOKTOR
HER TÜR ACİL KARDİYAK DURUM İÇİN ÖZEL DAVET
50
Satın al
DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI İÇİN DETAYLI EKOKARDİYOGRAFİ
İlk kez Yapılacak olan Detaylı Ekokardiyografi işlemidir.
2.500
Satın al
İKİNCİ GÖRÜŞ
HER TÜRK TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ İÇİN TIBBİ HİZMET VERİLİR
1.500
Randevu seç
KARDİYAK MR DĞERLENDİRME VE YORUMU
BAŞTAN SONA KARDİYAK MR ÇEKİMİ- YORUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ.
5.000
Satın al
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.