Doc. Dr. FEZA NURÖZLER

İstanbul
Norwood Ameliyatı, Holter Izlemi, Cox-Maze Prosedürü, Perikardiyosentez, Kalp Transplantasyonıu
0 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez

Adresler

Açık Adres

Doğu Mah. Nevbahar Sok. No : 1 - Pendik

İmkanlar

Wi-Fi Wi-Fi
Kredi Kartı Kredi Kartı
Otopark Otopark
Çocuk Oyun Alanı Çocuk Oyun Alanı
İkram İkram

Özgeçmiş

Hakkımda

EĞİTİMİ Üniversite Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhtisas Hacettepe Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi DENEYİMİ Medical University of South Carolina, Charleston, SC. Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH Mount Sinai Medical Center, New York, Ny Presbyterian Hospital, Columbia University – New York, Özel Doğan Hastanesi Özel Pendik Bölge Hastanesi ÜYELİKLERİ – Society of Thoracic Surgeons – European Society of Cardiothoracic Surgery – International Society of Cardiothoracic Surgeons – Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği YAYINLARI A1. Nurözler F,Tokgözoğlu L, Paşaoğlu I, Ersoy Ü, Böke E, Bozer AY. Atrial Fibrillation after CABG surgery; Predictors and the role of MgSO4 replacement. Journal of Cardiac Surgery, 1996:11;421-27 A2 Nurözler F, Bradley SM. Consideration in biventricular repair after the Norwood procedure. European J Cardiothoracic Surgery. 2000 ;18(5):540-544. A3 urözerF Argenziano M, Ginsburg ME. Nitric oxide usage after posttraumatic pneumonectomy. The Annals Thoracic Surgery 2001;71:364-366 A4 Nurözler F, Argenziano M, Oz MC, Naka Y. Fungal Left Ventricular Assist Device Endocarditis, The Annals of Thoracic Surgery 2001;71:614-8 A5 Nurözler F, Bradley SM. St Jude Medical valves in the pulmonary position: Anticoagulation and thrombosis. Asian Cardiovascular Thoracic Annals 2002;10:181-3 A6 Üstünsoy H., Sivrikoz MC, Bakir K, Erbağcı B, Ucak R, Nurözler F. The inhibition of proinflamatory cytokins with pentoxifyline in the cardiopulmonary bypass lung. Respiratory Medicine. 2002; 96(4): 275-9 A7 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G, Okten C. Impact of clopidogrel on postoperative blood loss after non-elective coronary bypass surgery. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. 2005;4:546-549 A8 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G, Okten C. Off-Pump coronary endarterectomy on high-risk patients. Asian Cardiovascular Thoracic Annals. 2006; 4:227-230 A9 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Off-pump coronary bypass for patients with concominant malignancy. Circulation J. 2006; 70: 70:1048-1051 A10 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Coronary bypass for bad ventricle; adoption of the “hybrid-pump” bypass. J Cardiothorac Surg. 2006;16;1:44-8. A11 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük. Off-pump CABG in type 2 diabetic patients: does insulin dependency matter. Scand. Card Vasc Surgery 2007; 41: 39-43 A12 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. Scand. Card Vasc Surgery 2007 ; 41(3):192-6. A13 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Inadvertently retrieval of broken coronary angioplasty wire from the aorta during off-pump coronary bypass. CVJSA 2007;18 (1) :34-35 A14 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Off-pump coronary bypass for bad ventricle. CVJSA 2007; 18(1):26-29 A15 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. False aneurysm of the left ventricle following myocardial infarction; an unusual location. CVJSA 2007;18(6):380-2. A16 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Aprotinin for patients exposed to clopidogrel before offpump coronary bypass. Asian Cardiovascular Thoracic Annals. 2008;16:483-487 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler : B1 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. 5.EACTS/ESTS Joint Meeting, Stocholm 200 B2 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. 16. Word Congress WSCTS, Ottowa 2006 B3 Nurözler F, Cosgrove DM. Initial experiences with Cosgrove-Edwards annuloplasty system on tricuspid valve repair. Cleveland Clinic Foundation, Department of Cardiothoracic Surgery Resident Research Day Meeting, Cleveland USA 1998. B4 Simsic J, Bradley SM, Nurözler F, Balaji S. Arrhytmias after the staged Fontan procedure: Comparision of two surgical protocols. American Heart Society Meeting, Orlando, USA, 1997. B5 Cenal AR, Nurözler F, Zengin M, Dağlar B, Yakut Ç, Gürbüz A, Balkanay M, Isık Ö, Yakut C. the ten year experience in mechanical prosthetic valve dysfunction.VI th World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons. Hiroshima, japan 1996 B6 İpek G, Isık Ö, Nurözler F, Tataroğlu C, Erentuğ V, Berki T, Gürbüz A, Balkanay M, Yakut C. Revascularization of multistenotic left anterior descending coronary artery: The multibypass technique. Conference for the Cardiac Interventions Standarts and Concepts (108), Vienna, Austria 1996 B7 Güler M, Nurözler F, G İpek, Balkanay M. Continuous retrograde coronary sinus blood cardioplegia without antegrade component in aortic valve surgery. Conference for the Cardiac Interventions Standarts and Concepts, Vienna, Austria 1996 B8 İpek G, Nurözler F, Tuncer A, Zengin M, Yakut N, Işık Ö, Yakut C. A new method used in coronary bypass surgery to have bloodless anastomotic area. Conference for the Cardiac Interventions Standarts and Concepts(109), Vienna, Austria 1996 B9 Işık Ö, İpek G, Gürbüz A, Şişmanoğlu M, Nurözler F, Yakut Ç, Kırali K, Yakut C. Surgical treatment of chronic aortic dissection after aortic valve replacement. Turkish- German VI. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology. İzmir 1994 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. F Nurözler, B Yaymacı, NU Bozbuğa, C Yakut. Erişkin yaş grubunda patent duktus arteriyosus;farklı cerrahi yaklaşımlar. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:1,524-7 D2 F Nurözler, DM Cosgrove. Cosgrove-Edwards anüloplasti ringi kullanımıyla trikuspid kapak tamiri. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi2000;8:2,576-8 D3 F Nurözler, SM Bradley. Kavapulmoner şant prosedürlerinden sonra pulmoner arter gelişimi. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:2,571-4 D4 NU Bozbuğa, A Öztürk, F Nurözler, B Yaymacı, C Yakut. Aort kapak ve sol ventrikül çıkım yolunun morfometrik özelliklerinin incelenmesinde matematiksel çözümlemenin kullanılması. Göğüs Kalp ve Damar CerrahisiDergisi2000;8: 682-6 D5 H Üstünsoy, M.C Sivrikoz, F Nurözler, O Köylüoğlu, M Topal, B Erbağcı, H Koçoğlu. Ekstrakorporeal dolaşım esnasında pentoxifili’nin periferik sistem üzerindeki koruyucu rolü. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:2,687-9 D6 H Üstünsoy, M.C Sivrikoz, F Sırmatel, F Nurözler, M Topal, M Şanlı, L Elbeyli. Derin venöz trombozda chlamydia pneumoniae’nın rolü. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:2,719-21 D7 F Nurözler, C Yakut. Constrictive epicarditis; a case report. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 146-7 D8 B Yaymacı, Y Başaran, B Say, F Nurözler, C Ermeydan, A İzgi, F Güzelmeriç, İ Dindar, C Yakut. Quantification of mitral paraprosthetic regurgitation, Comparision of Vena Contracta width and proximal convergenge methods. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 10-20 D9 B Yaymacı, Y Başaran, C Ermeydan, B Say, F Nurözler, F Güzelmeriç, İ Dindar. Mitral paraprostetik kaçakların derecelerinin belirlenmesinde vena kontrakta genişliğinin rolü: Multiplan transözefajiyal ekokardiyografik çalışma. Türk Ekokardiyografi Dergisi. 2000;2:65-69 D10 C Sivrikoz, H Üstünsoy, İ Meram, K Bakır, F Nurözler, A Celkan, N Tahtacı, L Elbeyli. Akciğer iskemi-reperfüzyon ve reekspansiyon hasarında pentoxifili’nin antioksidan etkileri. Gaziantep Tıp Dergisi. 2001;1 :1-4 D11 F Nurözler, SM Bradley. Kademeli Fontan operasyonları sonrasında görülen aritmiler; iki cerrahi tekniğin karşılaştırılması Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi.2001,9:137- 14 D12 H Üstünsoy, C Sivrikoz, F Nurözler, M Şanlı, B.T Özgür, M Topal, L Elbeyli Üst ekstremite raynaud sendromunda yapılan serviko-torasik sempatektomilerini İzleme parametresi olarak venöz kan gazları ve digital basınç ölçümleri. Damar Cerrahisi Dergisi 2001,1;1-3 ) D13 F Nurözler, A Tandoğan, B Yamak. Huge left atrial myxoma with minimal symptoms. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2003.11;52-53 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G, Okten C. Off-Pump coronary endarterectomy on high- risk patients. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006 E2 Nurözler F, Kutlu S. T, Okten C, Küçük G. Off-pump coronary bypass for patients with concominant malignancy. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006 E3 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006 E4 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Does low-dose aprotinin reduce bleeding and blood product use in patients treated with clopidogrel before off-pump coronary artery bypass grafting. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi. Bodrum 2006 E5 Nurözler F, Kutlu S. T, Okten C, Küçük G. Coronary bypass for bad ventricle; adoption of the “hybrid-pump” bypass. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006 E6 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Off-pump coronary bypass for bad ventricle. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006 E7. A Tandoğan, F Uygur, CC Öğütmen, Y Pya, F Nurözler, R Asil, B Yamak. İleri yaşta kardiyak cerrahi girişimler. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri Diyarbakır 2001 E8 F Uygur, A Tandoğan, CC Öğütmen, Y Pya, F Nurözler, Y Fikri, B Yamak. Kapak cerrahisi ile kombine koroner bypass cerrahisi: 56 hastanın erken dönem sonuçları. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri Diyarbakır 2001. E9 F Nurözler, DM Cosgrove. Triküspit kapak tamirinde Cosgrove-Edwards anüloplasti ringi kullanımı. VI. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2000 E10 F Nurözler, SM Bradley. Bidireksiyonel kavopulmoner şant operasyonları sonrasında pulmoner arter gelişimi. VI. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2000 E11 K Kırali, M Güler, S Ömeroğlu, D Mansuroğlu, A Tuncer, ME Toker, M Şişmanoğlu, F Nurözler, AR Cenal, B Dağlar, E Akıncı, G İpek, Ö Isık, C Yakut.Koroner revaskularizasyonlar. XVI Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya 2000 E12 M Güler, D Mansuroğlu, F Nurözler, H Yener, T Koçak, T Berki, O Isık, C Yakut. Aort kapak cerrahisinde antegrad komponentsiz devamlı izotermik retrograd kan kardiyoplejisi uygulaması. XI Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 1995 E13 AR Cenal, F Nurözler, M Zengin, B Dağlar, T Koçak, Ç Yakut, A Gürbüz, M Balkanay, Ö Işık, C Yakut. Mekanik protez kapak disfonksiyonlarında on yıllık cerrahi deneyimimiz. XI Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 1995 E14 H Tekümit, F Nurözler, Ö Işık, C Yakut. Mitral kapak tamirinde yeni bir yöntem; erken sonuçlar. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Kuşadasi 1994 E15 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk. Sol ventrıkül dısfonksıyonu olan hastalarda CABG, hibridpump bypass adaptasyonu. IX. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2006 E16 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk Ciddi fonksiyonel triküspid yetmezliğinde De Vega anuloplastiyle birlikte edge to edge tamirin uygulanması IX. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2006 E17 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk. Off-pump CABG öncesı clopıdogrel kullanmış hastalarda, düşük doz aprotının kullanımının kanama ve kan ürünlerı kullanımını üzerine etkileri IX. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2006 E18 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk.Sol ventrıkül dısfonksıyonu olan hastalarda off-pump CABG IX. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2006
...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Yetmezliği

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)

  • Aort Koarktasyonu

  • Mitral Kapak Replasmanı

  • Periferik Damar Hastalığı

  • Mitral Darlığı

  • Kalp Kapağı Hastalıkları

  • Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe ,

İngilizce

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör

Doğu Mah. Nevbahar Sok. No : 1 - Pendik

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Konsültasyon.

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.