DR. PSK. DAN. S.BURCU ÜÇOK

Ankara

Diğer

,
0 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Bu profil sayfası internete açık olan bilgilerden otomatik olarak oluşturulmuştur.

Adresler

Açık Adres

Çankaya

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Psk. Dan. S. Burcu Üçok yurtdışında yaşadığı için online seanslar gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Almanya, Hollanda, İsveç gibi Avrupa ülkelerinden danışanları bulunmaktadır. Eğitim 2009 - 2019 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora– Ankara (GPA: 3.33) Tez: Mediating Roles of Satisfaction with Dual-career Lifestyle and Relationship Satisfaction in the Association between investments and commitment/ Yatırımlar ile ilişkiye bağlılık arasındaki ilişkide çift-kariyerli yaşam tarzı doyumu ve ilişki doyumunun aracı rolünün incelenmesi 2006 - 2009 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Yüksek Lisans - Ankara Tez: Testing Response Styles Theory: The Relationship of Response Styles and Problem Solving to the Depressive Symptoms of Preadolescens/ Tepki Stilleri Kuramı’nın Test Edilmesi: Önergenlerde Tepki Stilleri ve Problem Çözmenin Depresif Belirtilerle İlişkisi (ODTÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü En İyi Tez Ödülü) (GPA: 3.88) 2001- 2006 Boğazici Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çift Anadal Programında Lisans– İstanbul (GPA: 3.38) 1994 – 2001 Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi (İstanbul) İş Deneyimi 2019- halen ODTÜ KKK Öğretim Görevlisi 2017-2019 Kök Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Kurucusu, Psikolojik Danışman & Psikoterapist Güz 2016 Öğretim Görevlisi, EDS.401 (Sınıf Yönetimi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, MEF Üniversitesi Bahar 2016 Öğretim Görevlisi, PCG.432 (Ergenlikte Stres Yönetimi), Öğretim Görevlisi, PCG.202 (Test- Dışı Teknikler) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, MEF Üniversitesi Güz 2015 Öğretim Görevlisi, PCG.201 (Öğrenme Psikolojisi), Öğretim Görevlisi, EDS.201 (Eğitim Psikolojisi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, MEF Üniversitesi Bahar 2015 Öğretim Görevlisi, PSYC.101 (Psikolojiye Giriş) PCG.102 (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, MEF Üniversitesi 2015- 2017 Yansıma Psikolojik Danışmanlık’ta Psikolojik Danışman ve Psikoterapist, Nişantaşı/ İSTANBUL 2010- 2015 Etki Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Psikolojik Danışman & Psikoterapist 4. Levent/ ISTANBUL Güz 2013 – 2015 Okulöncesi Dönem Çizgi Film Projesinde Danışmanlık TRT-Çocuk 2013- 2014 FMV Işık Okulları’nda Psikolojik Danışman (Nişantaşı) 2011- 2013 İTÜ GVO Natuk Birkan İlköğretim Okulu’nda Psikolojik Danışman (Maslak) 2010- 2011 MEF Okulları’nda Psikolojik Danışman (Bahçeşehir) 2008- 2010 Robert Kolej Çocuk İnceleme Merkezi’nde Okulöncesi Öğretmeni 2007- 2008 Ankara Üniversitesi ve London School- “Gebelik Dönemi ve Doğum Sonrası Depresyon” konulu proje Haziran- Eylül 2008 Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yaz Okulu (araştırmacı & saha koordinatörü) Haziran- Eylül 2007 Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yaz Okulu (saha koordinatörü) Haziran- Eylül 2006 Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yaz Okulu (saha koordinatörü) Araştırma Görevliliği Deneyimi 2014- 2017 MEF Üniversitesi Alınan Eğitimler 16-27 Temmuz 2012 Advanced Research Methods & Statistics in Social Sciences (AREMSIS), International Graduate Program: Hierarchical Linear Modeling & Advanced Regression Workshop, Koç University 02-06 Temmuz 2012 Advanced Research Methods & Statistics in Social Sciences (AREMSIS), International Graduate Program: Structural Equation Model Workshop, Koç University 09-13 Temmuz 2012 Advanced Research Methods & Statistics in Social Sciences (AREMSIS), International Graduate Program: Limited Dependent Variable Models Workshop, Koç University Akademik Çalışmalar Yayınlar Atalay, Z., Aydın, U., Bulgan, G., Taylan, R.D., & Özgülük, S. B. (2017). Bilinçli- Farkındalık Temelli Öz- yeterlik Ölçeği- Yenilenmiş (BFÖÖ- Y): Türkiye uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 16(4), 1803- 1815. Tarı Cömert, I., Atalay Özyeşil, Z., & Ozguluk, S. B. (2016). Satisfaction with life, meaning in life, sad childhood experiences, and psychological symptoms among Turkish students. Psychological Reports, 118(1), 236- 250. Özgülük, S. B., Erdur- Baker, Ö., & Bugay, A. (2012). Turkish version of Children’s Response Styles Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment,28(2),154-160. Erdur- Baker, Ö., Özgülük, S B., Turan, N. ve Danışık, N.D. (2009). Ergenlerde görülen psikolojik belirtilerin yordayıcıları olarak ruminasyon ve öfke/ öfke ifade tazrları. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 43- 53. Ozguluk, S. B. (2010). Prediction of attitudes towards child abuse by gender, age, income and education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 515-519. Ozguluk, S. B. & Erdur- Baker, Ö. (2010). Gender and grade differences in children’s alternative solutions to interpersonal conflict situations. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 511- 514. Erdur- Baker, Ö., Ozguluk, S B., Turan, N. ve Danışık, N.D. (2009). Ergenlerde görülen psikolojik belirtilerin yordayıcıları olarak ruminasyon ve öfke/ öfke ifade tarzları. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 43- 53. (Rumination and anger/ anger expression styles as the predictors of psychological symptoms in adolescents, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal) Akcinar, B., & Ozguluk, S. B. (2009). Needs Assessment of Outdoor Play Area as a Part of Preschool Education Curriculum. In Ozer, B., Yaratan, H., & Caner, H (Eds.), Proceedings of International Conference on Educational Sciences ICES’08 (pp. 80-87). North Cyprus, Eastern Mediterranean University Press. Ozguluk, S.B., Erdur- Baker, Ö. ve Danışık, N.D. (2008). Relationship of Adolescents’ Somatic Symptoms to Rumination and Anger Expression Styles. In Ozer, B., Yaratan, H., & Caner, H (Eds.), Proceedings of International Conference on Educational Sciences ICES’08 (pp. 80-87). North Cyprus, Eastern Mediterranean University Press. Ozguluk, S.B., Numan, T. ve Danışık, N.D. (2007). Ruminasyon ve öfke/öfke ifade tarzları ile psikolojik belirtiler. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17- 19 Ekim, Çeşme. Kitap Bölümü Üçok, S. B. & Öztemur, G. (2017). Psikanalitik Kuram: S. Freud. Editörler Doç. Dr. Dilek Gençtanırım- Kurt ve Yrd. Doç. Dr. Evrim Çetinkaya- Yıldız. Kişilik Kuramları: Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle. PEGEM Akademi. Sunum yapılan kongreler Üçok, S. B. & Hatipoğlu- Sümer, Z. (2018). Geçmiş ve Gelecek Yatırımlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim. Ozguluk, S. B. & Hatipoğlu- Sümer, Z. (2017). We are both working! What will be the destiny of our relationship?. IARR, Syracuse, 22- 25th of June. Ozguluk, S. B. & Hatipoğlu- Sümer, Z. (2017). Impact of Past and Planned Investments on Dual-Career Couples. IARR, Syracuse, 22- 25th of June. Ozguluk, S. B. & Öztemur, G. (2016). Investigation of the role self- compassion and basic psychological needs play in adolescents’ cyber- bullying behaviors. ABC: Bullies, Bullied and Bystanders Conference, Dublin, 9-10th of June Öztemur, G. & Ozguluk, S. B. (2016). The Relationship of Resilience and Parental Acceptance- Rejection Levels to Cyber Victimization. ABC: Bullies, Bullied and Bystanders Conference, Dublin, 9-10th of June Özgülük, S.B. & Akcinar, B. (2015). Parental and Developmental Factors Contributing to School Adaptation. Paper presentation at the 20th International Conference of APPAC 2015, Athens, Greece. Özgülük, S. B. & Erdur- Baker, Ö. (2010). Gender and grade differences in children’s alternative solutions to interpersonal conflict situations. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 511- 514. Özgülük, S. B. (2009). Testing the Response Styles Theory in Turkey: Contribution of Response Styles to Depressive Symptoms. European Conference on Educational Research, 25th- 30th, September, Vienna. Akcinar, B. ve Özgülük, S. B. (2008). Needs Assessment of Outdoor Play Area as a Part of Preschool Education Curriculum. International Conference on Educational Sciences, 23rd- 25th, June, North Cyprus. Özgülük, S.B., Erdur- Baker, Ö. ve Danışık, N.D. (2008). Relationship of Adolescents’ Somatic Symptoms to Rumination and Anger Expression Styles. International Conference on Educational Sciences, 23rd- 25th, June, North Cyprus. Özgülük, S.B., Numan, T. ve Danışık, N.D. (2007). Ruminasyon ve öfke/öfke ifade tarzları ile psikolojik belirtiler. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17- 19 Ekim, Çeşme. Projeler Proje İsmi: Okulda Üniversite Modeli Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa Özcan Projedeki Rolü: Ayazağa Ortaokulu’nda bir dönem gönüllü psikolojik danışmanlık Proje İsmi: Bilinçli- Farkındalık Temelli Psikoeğitim Programının Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygısı, Matematiğe Yönelik Tutumları ve Öz- Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zümra Atalay Proje Kodu: TÜBİTAK 1001- 115K450 Projedeki Rolü: Araştırmacı Proje İsmi: Tepki Stilleri Kuramı’nın Türkiye’de Test Edilmesi: Ruminatif/ Distraktif Eğilimler ile Problem Çözme Becerilerinin Çocuklarda Görülen Depresif Belirtileri Yordama Gücünün İncelenmesi ( Testing Response Styles Theory in Turkey: Investigating the Role of Ruminative/ Distractive Tendencies and Problem Solving Skills of Children in Predicting Depressive Symptoms ) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ozgur Erdur- Baker Proje Kodu: Fakülte Gelişim Programı, ODTÜ (BAP ) Projedeki Rolü: Araştırmacı Yer Alınan Komiteler MEF Üniversitesi Eğitimde Değişim Konferansları (EDK16) 10- 11 Aralık 2016/ Düzenleme Komitesi MEF Üniversitesi Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK17) 11- 12 Kasım 2017/ Düzenleme Komitesi YABANCI DİL İngilizce (çok iyi) BİLGİSAYAR Word (çok iyi), Excel (iyi), PowerPoint (iyi), SPSS (çok iyi), AMOS (iyi)
...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Depresyon

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Sınav Kaygısı

 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

 • Panik Atak

 • Stres

 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi

 • Evlilik Sorunları

 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi Problemleri

 • Aile Dizimi

 • Aile Dinamikleri

 • Evlilik Danışmanlığı

 • Evlilik Öncesi Danışmanlık

 • Aile Danışmanlığı

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör
S.BURCU siz misiniz?
Profil Düzenle

Çankaya

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Görüşme

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.