Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkındaki Yönetmelik Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı 10.02.2022 tarihinde resmi gazetede ‘Uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu’ başlıklı yönetmeliği yayınlandı. Yönetmelik, hali hazırda sağlık hizmeti sunan ve sunacak olan sağlık kurumlarının uyması gereken usul ve esasları içeriyor. Peki, yönetmeliğin detaylarında neler var? Sizler için derledik.

Makaleyi Paylaş
Binlerce hekim ve milyonlarca hastanın tercihi #bulutklinik

Yönetmeliğin Amacı Nedir?

Yönetmelik, sağlık hizmetinin zamandan ve coğrafyadan bağımsız olarak çağdaş tıbbi teknolojiler ile sunulmasına hizmet etmek üzere;

 • Uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına,
 • Uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine,
 • Uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesine, tescil edilmesine,
 • Sağlık kurumlarının bu kapsamda denetlenmesi ile alakalı usul ve esasları düzenler.

Yönetmelik Kimleri Kapsıyor?

Online sağlık hizmetinin daha yasal bir zeminde yapılabilmesi için oluşturulan yönetmelik;

 • Uzaktan sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesislerini,
 • Uzaktan hizmeti sunumunda bulunan tüm sağlık meslek mensuplarını,
 • Uzaktan sağlık bilgi sistemi geliştiricilerini,
 • Uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen kişileri kapsar.

Uzaktan Sunulabilecek Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Yönetmeliğe göre uzaktan sağlık hizmeti sunum kriterlerine uymak koşulu ile verilebilecek hizmetler şunlardır:

 • Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılırken, tanısı yapılmış hastalıkları kontrol edilerek kişiye tıbbi danışmanlık da verilebilecek.
 • Uzaktan sağlık hizmetinde konsültasyon ya da ikincil görüş talep edilebilecek. Gerekli görüldüğü takdirde kişiye fiziki olarak bir sağlık kurumuna başvurması önerilebilecek.
 • Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takip edilebilmesi için kan şekeri ve kan basıncı gibi parametreleri değerlendirebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek.
 • Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal hizmetlerin sağlanması için hizmet verilecek.
 • Sağlık yönünden riskli artan ve yaşlı bireylerin çok yönlü takibi yapılabilecek.
 • Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal özellikli kılavuzlar doğrultusunda bireylerin sağlığını korumak için gerekli tıbbi işlemler yürütülecek.
 • Giyilebilir teknoloji ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep edenlerin sağlık verileri ölçülüp takip edilebilecek.
 • Hekim tarafından hastaya e-reçete ve e-rapor düzenlenebilecek.

Uzaktan Sağlık Hizmeti Verebilmek için Neler Yapılmalıdır?

Öncelikle yönetmeliğe göre online sağlık hizmeti vermek isteyen bir doktor, mutlaka herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmalıdır. Bağlı olduğu sağlık tesisi ise uzaktan sağlık hizmetini sunabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 • Sağlık tesisinin Sağlık Bakanlığı’na başvurarak uzaktan sağlık hizmeti faaliyeti izin belgesi alması gerekir. Bu başvuru için gereken belgeler yönetmelik Ek1’de mevcuttur.
 • Uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesisinin, Sağlık Bakanlığı'nca üretilen ya da tescil edilerek kullanımı onaylanan Bulutklinik gibi yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkan sağlayan, güvenli ve Sağlık Bakanlığı'na akredite bir yazılım kullanması gereklidir.
 • Bakanlık faaliyet izni için yapılan başvuruyu incelendikten sonra onaylanmasının ardından faaliyet izin belgesi düzenler. Bu belgede faaliyet alanı ve sınırları belirlenir.
 • Hali hazırda uzaktan sağlık hizmeti veren sağlık tesislerinin ise yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde, uzaktan sağlık hizmeti faaliyet belgesi alması gerekmektedir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yapan Sağlık Tesisleri de Uzaktan Sağlık Hizmeti Verebilir mi?

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi olan sağlık tesisleri de, ilgili mevzuat bünyesinde sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verebilir. Bu aşamada online sağlık hizmeti vermek isteyen sağlık tesisleri, sağlık turizmi ve turistin sağlığı bildirimlerinin kolayca yapılabileceği Bulutklinik yazılımını tercih edebilir.

Bakanlık İzni Olmadan Sağlık Hizmeti Sunulamayacak

Sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığı’ndan onay almadan ve sağlık hizmeti sunmaya yetkisi olmadığı bir alanda uzaktan sağlık hizmeti veremeyecek. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu sırasında elde edilen ilgili veriler ise mevzuat dışında işlenemeyecek ve aktarılamayacak.

Uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında yönetmelikle ilgili daha detaylı bilgi için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-2.htm adresine bakabilirsiniz.

                                                 Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkındaki Yönetmelik Yayınlandı

Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.