PROF. DR. AYTEN ERDOĞAN

İstanbul

Diğer

,
0 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Bu profil sayfası internete açık olan bilgilerden otomatik olarak oluşturulmuştur.

Adresler

Açık Adres

Zafer Sokak, No 7/2 Nişantaşı/

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Ayten Erdoğan danışanlarına Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanı olarak hizmet vermektedir ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Erdoğan Öğrenim Durumu Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1985 Tıpta Uzmanlık Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İstanbul Universitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2004 Yard. Doçentlik Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2006-2008 Doçentlik Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2008-2010 Profesör Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2013-2016 Profesör Psikoloji Beykent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 20162017 Profesör Psikoloji İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2017- Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: “Çocuk ve Ergen Temporal Lob Epilepsili ve Jüvenil Myoklonik Epilepsi Hasta ve Kardeşlerinde Depresyon ve Davranış problemleri” İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2004, İstanbul Tez Danışmanı: Doç. Dr. Levent Kayaalp Görevler: Acil Servis Hekimliği: T.C. Sağlık Bakanlığı, Karşıyaka Devlet Hastanesi, İzmir, Numune Devlet Hastanesi, Ankara 1985-1989 Pratisyen Hekimlik: T.C. Sağlık Bakanlığı, Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı, Ankara, Şişli Sağlık Grup Başkanlığı, İstanbul 1989-2000 Ar.Gör. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2000-2004 Uzman Dr. T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 6. Yüksek İhtisas Kurulu Şubat-Ağustos 2006 Yard.Doç. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 2006- 2008 Doç. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 2008-2010 Eğitim Görevlisi Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 2010-2013 Profesör Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 2013-2016 Profesör Beykent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 2016-2017 Profesör İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Psikoloji 2017-- Diğer Görevler: Bölüm başkanlığı: İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Psikoloji Anabilimdalı Başkanlığı, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2014-2016 Eğitim görevlisi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hast. E. A. Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul,2010-2014 Anabilimdalı Başkanlığı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Zonguldak, 2006-2010, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Asistan Komisyonu Üyeliği, 2003 Türkiye Asistan Temsilcisi, European Forum of Psychiatric Trainies, Paris, 2003 Bilimsel Dergi Hakemliği, International Journal of Experimental Dermatology, Epilepsy&Behavior, Epilepsia, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Türkiye Psikiyatri Dergisi, Düşünen Adam, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeliği, 2006- Halen Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2008 Projelerde Yaptığı Görevler: Türkiye’nin Ruh Sağlığı Profilinin Değerlendirilmesi, (Araştırma), T.C. Sağlık Bakanlığı (Araştırmacı olarak katılım), 1998, İstanbul. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Tabipler Birliği Türkiye Psikiyatri Derneği Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Türkiye Multipl Skleroz Hastalığı Derneği Anksiyete Bozuklukları Derneği Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği Türkiye Obesite Araştırma Derneği Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği European Association of New Psychiatrists International Early Psychosis Association ESERLER Kitap bölümü 1. Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan Antipsikotik İlaçlar, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Editörler: Eyüp Sabri Ercan, Neslihan Emiroğlu, Aynur Akay, 2016. 2. Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan Antidepressan İlaçlar, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Editörler: Eyüp Sabri Ercan, Neslihan Emiroğlu, Aynur Akay, 2016. 3. Çocuk ve Ergenlerde Kullanılan Anksiyolitik İlaçlar, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Editörler: Eyüp Sabri Ercan, Neslihan Emiroğlu, Aynur Akay, 2016. 4. Ergen Bir Kız Hastada Klozapin Tedavisi ile Tekrar Eden Nötropeni, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Olgu Kitabı, Editör: Neslihan Emiroğlu, 2016. 5. Çocuk ve Ergenlerde Kronik Hastalıklar ve Hastalık Kavramının Gelişimi, Temel Pediatri, Editörler: Enver Hasanoğlu, Ruhan Düşünsel, Aysun Bideci, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1. The Burden of Care and Burnout in Individuals Caring for Patients with Alzheimer's Disease. Yıldızhan E, Ören N, Erdoğan A, Bal F.Community Ment Health J. 2019 Feb;55(2):304-310. doi: 10.1007/s10597-018-0276-2. Epub 2018 Apr 21.PMID: 29680976 2. Psychological well-being and marital satisfaction in response to weight loss after bariatric surgery. Karagülle OO, Yavuz E, Gülçiçek OB, Solmaz A, Şentürk S, Erdoğan A, Çelik A, Çelebi F.Surg Today. 2019 May;49(5):435-442. doi: 10.1007/s00595-018-1750-8. Epub 2019 Jan 3. Correction to: Is emotion recognition the only problem in ADHD? Effects of pharmacotherapy on face and emotion recognition in children with ADHD. Demirci E, Erdogan A.Atten Defic Hyperact Disord. 2018 Jun;10(2):161. doi: 10.1007/s12402-017-0247- 4. Association of Suicide Attempts and Non-Suicidal Self-Injury Behaviors With Substance Use and Family Characteristics Among Children and Adolescents Seeking Treatment for Substance Use Disorder. Guvendeger Doksat N, Zahmacioglu O, Ciftci Demirci A, Kocaman GM, Erdogan A. Subst Use Misuse. 2017 Apr 16;52(5):604-613. doi: 10.1080/10826084.2016.1245745. Epub 2017 Jan 31. 5. Konjenital adrenal hiperplazi olan çocuk ve ergenlerde otistik özellikler ve 2d:4d parmak oranlarının ilişkisi" Çiğdem Ç. Gizem Melissa Kocaman, Ayten Erdoğan. Anatolian Journal of Psychiatry. 2017; 18(4): 305-403. doi: 10.5455/apd.239006. 6. Çocuk ve ergenlerde moxo dikkat eksikliği hiperaktivite testi sonuçları ile klinik tanı olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun karşılaştırılması (Comparıng moxo attentıon defıcıt hyperactıvıty test results and clınıcally dıagnosed attentıon defıcıt hyperactıvıty dısorder). Okumuş G, Önal Sa, Kahyaoğlu H, Erdoğan A. Journal of socıal and humanıtıes scıences research, 2017; 4(5): 889-905 7. The Assessment of Family Functions, Dyadic Adjustment, and Parental Attitude in Adolescents with Substance Use Disorder. Öngel Atar A, Yalçin Ö, Uygun E, Çiftçi Demirci A, Erdoğan A. Noro Psikiyatr Ars. 2016 Mar;53(1):38-44. 8. Treatment of Neuroleptic Malignant Syndrome with Electroconvulsive Therapy in an Adolescent with Psychosis. Tanidir C, Aksoy S, Canbek O, Aras GF, Kilicoglu AG, Erdogan A. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016 Mar;26(2):179-80. 9. Is emotion recognition the only problem in ADHD? effects of pharmacotherapy on face and emotion recognition in children with ADHD. Demirci E, Erdogan A. Atten Defic Hyperact Disord. 2016 Dec;8(4):197-204. 10. Association of suicid attempts and deliberate self-harm behaviors with substance use and family characteristics among children and adolescents seeking treatment for substance use disorder. Neslim Guvendeger Doksat, Oguzhan Zahmacioglu, Arzu Demirci Ciftci, Gizem Melissa Kocaman, Handan Metin Duman, Ayten Erdogan. Substance use and misuse. 2016. 11. Trends and gender differences in alcohol and substance use among children and adolescents admitted to an addiction treatment center in Turkey: comparison of 2014 with 2011. Neslim Güvendeğer Doksat, Arzu Demirci Ciftci, Oğuzhan Zahmacıoğlu, Mehmet Tekden, Fatih Özbek, Gülay Günay, Gizem Melissa Kocaman, Ayten Erdoğan. Anatolian Journal of Psychiatry. Online First: 30 Nov, 2015. doi: 10.5455/apd.201477 12. First Episode Psychosis: Relationship of Symptoms, Initial Treatment and Clinical Response. Eren Yıldızhan, Ahmet Türkcan, Sibel İnan, Zehra Erenkuş, Özhan Yalçın, Ayten Erdogan. Turkish Journal of Psychiatry 2015; 26(2): 77-86. 13. Liver enzyme levels in adolescent patients treated with buprenorphine and additional psychotropic agents. Arzu Çiftçi Demirci, Hatice Gunes, Hilal Adaletli, Esra Bulanik, Ayten Erdoğan. Am J Drug Alcohol Abuse. 2015 Jan;41(1):107-13. doi:10.3109/00952990.2014.983272. 14. Sociodemographic characteristics and drug abuse patterns of adolescents admitted for substance use disorder treatment in Istanbul. Arzu Çiftçi Demirci, Ayten Erdoğan, Özhan Yalçın, Yıldızhan E, Koyuncu Z, Eseroğlu T, Önder A, Evren C. Am J Drug Alcohol Abuse. 2015 May;41(3):212-9. doi: 10.3109/00952990.2014.973961. Epub 2014 Nov 14. 15. A Retrospective Investigation of Clozapine Treatment in Autistic and Nonautistic Children and Adolescents in an Inpatient Clinic in Turkey. Ozhan Yalcin, Gizem Kaymak, Ayten Erdogan, Canan Tanidir, Gul Karacetin, Ali Guven Kilicoglu, Caner Mutlu, Hilal Adaletli, Hatice Gunes, Kayhan Bahali, Basak Ayik, Ozden Sukran Uneri. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 2015; 26:1–7. DOI: 10.1089/cap.2015.0020 16. Risperidone use in preschool children with aggressive and destructive behavioral symptoms. [English]. Mutlu C, Üneri ÖŞ, Tanıdır C, Güneş H, Çopur M, Kılıçoğlu AG, Adaletli H, İpek H, Erdoğan A. doi: 10.5455/apd.167083. Published Online: Aug 19, 2014 17. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Aile İşlevlerinin Ve Anne Baba Tutumunun Değerlendirilmesi. Ayça Öngel Atar, Özhan Yalçın, Ersin Uygun, Arzu Çiftçi Demirci, Ayten Erdoğan. Arch Neuropsychiatr; 2015. DOI: 10.5152/npa.2015.8750 18. Effective Use of Aripiprazole Augmentation in a Clozapine-Treated Adolescent with Autism Spectrum Disorder. Gunes Hatice, Tanidir Canan, and Erdogan Ayten. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. November 2015, 25(9): 727-728. doi:10.1089/cap.2015.0101. 19. Mood disorder with mixed, psychotic features due to vitamin b12 deficiency in an adolescent: case report. Ali Evren Tufan, Rabia Bilici, Gülay Usta, Ayten Erdoğan. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2012 Jun 22;6(1):25. 20. İstanbul ili örnekleminde çocuk ve ergen cinsel istismarlarının karakteristik özellikleri. Mazlum Çöpür, Özden Şükran Üneri, Erkan Aydın, Mustafa Kayhan Bahalı, Canan Tanıdır, Hatice Güneş, Ayten Erdoğan. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2012;13:46-50. 21. Liver function tests in children and adolescents receiving risperidone treatment for a year: A longitudinal, observational study from Turkey. Mehmet G. Karaman, Ayten Erdogan, Ali Evren Tufan, Nihal Yurteri, Esra Ozdemir, Handan Ankaralı. İnternational Journal of Psychiatry in Clinic Practice, 2011;15:204-208. 22. Çocuk ve gençlerde risperidon tedavisine bağlı serum lipit profili. Mehmet Gökşin Karaman, Nihal Yurteri, Esra Özdemir, Serhat Kala, Handan Ankaralı, Figen Elmacı Karaman, Ayten Erdoğan. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2011;12:295-300. 23. Idiosyncratic Liver Failure Probably Associated with Atomoxetine: A Case Report. Ayten Erdogan, Figen Akçay, Ethem Pişkin, Mehmet Gökşin Karaman, İshak Tekin, Banu Bilezikçi, Mehmet Haberal. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2011; 21(3):295-7. 24. Risperidone and serum lipid profile changes in child and adolescent patients. Mehmet Goksin Karaman, Esra Ozdemir, Nihal Yurteri, Ayten Erdogan. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 2011;17(1):16-20. 25. Türkiye’nin Dört Farklı Bölgesinde Çocuk Ve Ergenlere Cinsel Tacizde Bulunan Kişilerin Karakteristik Özellikleri. Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2011;12:55-61. 26. A case of suicide attempt with long acting methylphenidate (Concerta) Esra Ozdemir, Mehmet G. Karaman, Nihal Yurteri, Ayten Erdogan. Atten Defic Hyperact Disord. 2010 Nov;2(3):103-5. 27. Six months of treatment with risperidone may be associated with nonsignificant abnormalities of liver function tests in children and adolescents: a longitudinal, observational study from Turkey. Ayten Erdogan, Mehmet Gokşin Karaman, Esra Ozdemir, Nihal Yurteri, Ali Evren Tufan, Mehmet Ali Kurcer. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2010 Oct;20(5):407-13. 28. Pulmonary arterial hypertension in an adolescent treated with methylphenidate. Mehmet G. Karaman, Figen Atalay, Ali Evren Tufan, Ayten Erdogan. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2010 Jun;20(3):229-31. 29. Correlations between alexithymia and pain severity, depression, and anxiety among patients with chronic and episodic migrainepcn. Irem Yalug, Macit Selekler, Ayten Erdogan, Ayse Kutlu, Gulmine Dundar, Handan Ankaralı and Tamer Aker Psychiatry Clin Neurosci. 2010 Jun;64(3):231-8. 30. Risperidone and liver function tests in children and adolescents: A short-term prospective study. Ayten Erdogan, Nuray Atasoy, Hanife Akkurt, Devrim Öztürk, Elif Karaahmet, Irem Yaluğ, Handan Ankaralı, İbrahim Balcıoğlu. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.  2008 Apr 1;32(3):849-57. Epub 2008 Jan 12. 31. Antipsychotic prescription in a university hospital outpatient population in Turkey. A retrospective database analysis, 2005-2006. Levent Atik, Ayten Erdogan, Elif Karaahmet, Özge Saraçlı, Mehmet Ali Kurçer, İbrahim Balcıoğlu.  Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 May 15;32(4):968-74. Epub 2008 Jan 11. 32. Prevalence and behavioral correlates of enuresis in young children. Ayten Erdogan, Hanife Akkurt, Eray Yurtseven, Gunay Can, Sibel Kiran J Paediatr Child Health. 2008 May;44(5):297-301. Epub 2007 Nov 25. 33. A review of liver function tests during treatment with atypical antipsychotic drugs: a chart review study. Nuray Atasoy, Ayten Erdogan, Irem Yaluğ, Devrim Öztürk, Numan Konuk, Levent Atik, Yücel Üstündağ. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007 Aug 15;31(6):1255-60. Epub 2007 May 25. 34. Effect of Working Hours on Behavioral Problems in Adolescent: A Turkish Sample. Sibel Kiran, Ayse Unal, Numan Konuk, Ayse Ocakci, Ayten Erdogan. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 2007;14:103-110. 35. Pain Perception in Patients with Bipolar Disorder and Schizophrenia. Levent Atik, Numan Konuk, Omer Akay, Devrim Öztürk, Ayten Erdogan. Acta Neuropsychiatrica, 2007; 19:1-7. 36. Behavioral Correlates of Television Viewing Time in a Turkish Sample of Preschool Aged Children: A Cross Sectional Study. Ayten Erdogan, Sibel Kiran, Gulsen Aydogan, Nazan Kucuk Boettjer, Eray Yurtseven, Gunay Can, Numan Konuk, Levent Atik, Nuray Atasoy. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 2006;13:225-230. 37. Severe Liver Enzyme Elevations after Three Years of Olanzapine Treatment: A Case Report and Review of Olanzapine–Accociated Hepatotoxicity. Tuba Özcanli, Ayten Erdogan, Samuray Özdemir, Barış Önen, Kerem Doksat, Abdullah Sonsuz, Mine Özmen, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2006;30:1163-1166. 38. Plazma Levels of Tumor Necrosis Factor-Alpha and Interleukin in Obsessive Compulsive Disorder. Numan Konuk, Ihsak Tekin, Ulkem Ozturk, Levent Atik, Nuray Atasoy, Sibel Bektaş, Ayten Erdogan. Mediators of Inflamation, 2007.  39. Personality and Mood Profiles in Patients of Mesial Temporal Lob Epilepsy with Hypocampal Sclerosis. Tuba Özcanlı, Mine Özmen, Ayten Erdoğan, Çigdem Özkara, Serpil Bayçora, Mustafa Uzan, Fulya Maner, Neurology, Psychiatry and Brain Research, 2006;13, 30:36. 40. Evaluation of Behavioral And Emotional Problems in Deaf Children By Using The Child Behavior Checklist. Numan Konuk, Ayten Erdogan, Levent Atik, Özge Simsekyilmaz. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 2006;13:59-64. 41. Dissociative Identity Disorder Presenting Dermatitis Artefacta: A Case Report. Mine Özmen, Ayten Erdoğan, Ertugrul Aydemir, Oya Oguz, International journal of Dermatology, 2006; 45(6), 770-771. 42. Topiramate-Related Obsessive Compulsive Disorder. Çigdem Özkara. Mine Özmen, Ayten Erdoğan, Eur Psychiatry. 2005 Jan;20(1):78-9. 43. Management of Marked Liver Transaminase Increase with Clozapine Treatment: A Case Report and Review of Clozapine-Induced Hepatotoxicity. Ayten Erdoğan, Nese Kocabasoglu, Irem Yalug, Gulsen Ozbay, Hakan Senturk, International Journal of Psychiatry in Medicine 2004;34(1):83-89. 44. Anxiety and Depression in Children with Epilepsy and Their Mothers. Orhan Baki, Ayten Erdoğan, Orhun Kantarcı, Gül Akışık, Levent Kayaalp, Cengiz Yalcınkaya, Epilepy&Behavior, 2004;5:958-964. 45. A Prospective Randomized Single Blind Multicenter Prospective Trial Comparing Efficiacy and Safety of Paroxetine with or without Quetiapine Therapy on Depression Associated with Anxiety. İlhan Yargıç, Nese Kocabasoglu, Aytül Çorapçıoğlu, Ayten Erdoğan; International journal of Psychiatry in Clinical Practise 2004;8:1-7. 46. Excessive Masturbation After Epilepsy Surgery: A Case Report. Mine Ozmen,  Ayten Erdoğan, Sirin Duvenci, Cigdem Ozkara, Emin Özyurt. Epilepsy&Behavior 2004; 5(1):133-6. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Lise Öğrencilerinde Problemli Internet Kullanımı ile Saldırgan Davranışların İlişkisi: Özel Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Örneği Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,2018,53 (1) : 217-228 Third Sector Social Economic Review,2018,53(1) :217-228 doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.875 2. DSM-V Sonrası Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu ve Tepkisel Bağlanma Bozukluğu. Kılıçoğlu AG., Erdoğan A. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2015;8(1):68-74 3. Çocuk ve Ergenlerde Görülen Dirençli Psikotik Bozuklukların Tedavisi. Ayten ERDOĞAN, Yunus Emre HASKILIÇ. Türkiye Klinikleri Çocuk ve Ergenlerde Psikotik Bozukluklar Kliniği ve Tedavisi Özel Sayısı. 2015 4. Çocuk ve ergenlerde görülen psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılan atipik antipsikotikler. Başak AYIK, Ayten ERDOĞAN. Türkiye Klinikleri Çocuk ve Ergenlerde Psikotik Bozukluklar Kliniği ve Tedavisi Özel Sayısı. 2015 5. DSM-V Sonrası Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu ve Tepkisel Bağlanma Bozukluğu/Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder After DSM-V. Ali Güven KILIÇOĞLU, Ayten ERDOĞAN. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2015;8(1):68-74 6. Pediatrik Bipolar Bozuklukta Epidemiyoloji. Caner MUTLU, Neslim Guvendeger DOKSAT, Ayten ERDOĞAN. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015;7(4):382-390 doi:10.5455/cap.20150410011326 a,b 7. Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi [Treatment of Pediatric Bipolar Disorder]. Erdoğan A, Kurban S, Yalçın Ö. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):92-106 8. Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojik, Psikososyal ve Çevresel Nedenleri [Neurobiological, Psychosocial and Environmental Causes of Violence and Aggression]. Yalçın Ö, Erdoğan A. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):388-419 9. Atomoksetin tedavisi alan çocuk ve ergenlerde karaciğer enzimleri ve bilirubin düzeyleri; Liver enzymes and bilirubin levels during atomoxetine treatment in children and adolescents [English]. Özden Şükran Üneri, Mazlum Çopur, Canan Tanıdır, Hatice Güneş, Ayten Erdoğan. Düşünen Adam. 2013; 26(1): 22-27 10. Psikofarmakolojideki Yeniliklerin Tanıtılmasıyla İlgili Eleştirel Bir Gözden Geçirme Overview of The Promotions About Innovations in Psychopharmacology Mehmet Kerem Doksat, İrem Yaluğ Ulubil, Ayten Erdoğan, Neslim Güvendeğer Doksat Yeni Symposium 2010; 49:3-18. 11. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Genetik Boyutu - Genetic Basis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Gizem Melissa Akgün, A. Evren Tufan, Nihal Yurteri, Ayten Erdoğan Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):15-48. 12. Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment Ayten Erdoğan Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2010;2(2):132160 13. Aripiprazole Treatment in the Adolescent Patients with Inhalants Use Disorders and Conduct Disorder: A Retrospective Case Analysis Ayten Erdogan, Nihal Yurteri New/Yeni Symposium 2010;48(3):229-233. 14. Kronik ve ölümcül hastalığı olan çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunların tanınması ve yönetilmesi. Ayten Erdoðan, Mehmet Gökşin  Karaman. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008; 9(4):244-252 15. Olanzapinle ilişkili periferik ödem: Olgu sunumu. Nuray Atasoy, Elif Karaahmet, Numan Konuk, Levent Atik, Ayten Erdoğan. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2008;18:194-196 16. Çocuk Psikososyal Gelişiminde Babanın Rolü. Ayten Erdoğan, Yeni Sempozyum Dergisi, 2004; 42(4):147-153. 17. Avrupa’da Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Eğitimi-Türkiye’deki ile Karşılaştırılması. Koray Karabekiroğlu, Ayten Erdoğan, Sabri Hergüner, Burak Doğangün, Nuşin Elçi, Adriana Mihai, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2004;11(2):54-64. 18. Çocuk ve Ergenlerde Adli Psikiyatri. Ayten Erdoğan, İbrahim Balcıoğlu, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2003; 4(2):101-107. 19. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nörobiyolojisine Giriş. Neşe Kocabaşoğlu, Ayten Erdoğan, Yeni Sempozyum Dergisi, Aralık, 2002; 40(4):130-135. . 20. Çocuk ve Ergen Temporal Lob Epilepsili ve Jüvenil Myoklonik Epilepsi Hastalarında ve Kardeşlerinde Depresyon ve Davranış Problemleri. Ayten Erdoğan, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, 2004. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : “Child and adolescent mental and behavioral disorders Experience of paliperidone in a small sample of adolescent inpatients. Caner Mutlu, Canan Tanidir, Ali Guven Kilicoglu, Hilal Adaletli, Hatice Gunes, Sena Aksoy, Ayten Erdogan. International Congress on Psychopharmacology, April 2015/ANTALYA-TÜRKİYE /Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S126 Clinical consequences of untreated psychosis with first episode psychosis. Yıldızhan E, Türkcan A, Önder A, İnam S, Erdogan A. 15. İnternational Congress of ESCAP, 2013, İrlanda Methylphenidate for suicide attempt. ÖKılıçoğlu AG, İpek H, Mutlu C, Doğan H, Önder A,, Erdogan A. 15. İnternational Congress of ESCAP, 2013, İrlanda “Risperidone use in preschool children with destructive behavior problems. A Erdogan, OS Uneri, H İpek, C Mutlu, AG Kilicoglu, H Gunes, C Tanidir, M Copur. IACAPAP Paris, 2012. “Prevalence and behavioral correlates of enuresis in preschool children” Ayten Erdogan, Hanife Akkurt, Gulsen Aydogan, Nazan Kucuk Boettjer, Eray Yurtseven, Gunay Can, Nuray Atasoy, Numan Konuk, Levent Atik. European Psychiatry, Volume 22, Supplement 1, March 2007, Pages S325-S326 "Plasma Levels of Tumor Necrosis Factor-Alpha and Interleukin-6 in Obsessive Compulsive Disorder," Konuk N., Tekın I., Ozturk U., Atik L., Atasoy N., Bektas S., Erdogan A., American Psychiatric Association Congress, San Diego, USA, 2007. A case of suicide attempt with long acting methylphenidate (Concerta) Esra Ozdemir, Mehmet G. Karaman, Nihal Yurteri, Ayten Erdogan. 2nd International Congress on ADHD. Viyana, 2010. "Depression and Anxiety in Mesial Temporal Lobe Epilepsy Patients: Their Relation to Lesion Laterality," (poster presentation), Ozmen M., Erdoğan A., Günel B., Ozkara C., Ozyurt E., World Epilepsy Congress, Lisbon, Portugal, 2003. "Turkish Association of Child and Adolescent Psychiatrist and Tranies, (poster presentation), Karabekiroglu K., Erdogan A., Meeting of European Federation of Psychiatric Tranies, Cambridge, England, 2004. "The Comorbidity of Personality Disorders Among Individuals With Obesity and Their Relation to Self-esteem in a Turkish Clinical Sample," (poster presentation), Yalug I., Erdoğan A., Ozdemir A., Ozmen M., Yumuk V., European Obesity Congress, Prague, 2004. "Venlafaxine versus fluoksetin in the treatment of obsessive-compulsive disorder:A preliminary single-blind, 12 week, controlled study," (poster presentation), Yargıç I, Kocabasoglu N, Corapçıoğlu A., Erdoğan A., European Neuropsychopharmacology, Sweeden, 2004. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Trends and gender differences in alcohol and substance use among children and adolescents admitted to an addiction treatment center in Turkey: comparison of 2014 with 2011. Neslim Güvendeğer Doksat, Arzu Demirci Ciftci, Oğuzhan Zahmacıoğlu, Mehmet Tekden, Fatih Özbek, Gülay Günay, Gizem Melissa Kocaman, Ayten Erdoğan. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2015 Antalya Bir adölesanda farklı bir psikoz semptomu: havlama: olgu sunumu. Hamiyet İpek, Ayten Erdoğan. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 2012. Çocukluk çağında yapay psikoz: İki olgu sunumu Kayhan Bahalı, Hamiyet İpek, Sema Kurban, Caner Mutlu, Ayten Erdoğan. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 2012. Çocuk ve ergenlerde cinsel tacizlerin karakteristik özellikleri. Mazlum Cöpür, Özden Şükran Üneri, Erkan Aydın, Mustafa Kayhan Bahalı, Canan Tanidir, Hatice Güneş, Ayten Erdoğan. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. "Avrupa’da Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Eğitimi-Türkiye’deki ile Karşılaştırılması," (Poster sunumu), Karabekiroğlu K., Erdoğan A., Hergüner S., Doğangün B., Elçi N., Mihai A., Ulusal Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bursa, 2004. "Somatik Ağrılarla Birlikte Seyreden Depresyon Hastalarında Ek Analjezik Olarak Ketiapin Eklenmesi: Retrospektif Analiz," (Poster sunumu), Erdoğan A., Ozmen M., Zahmacıoglu O., Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 2004. "Obezite tanısı alan hastalarda sosyodemografik özellikler, bu özelliklerin obezite oluşumu ve şiddeti ile ilişkilendirilmesi," (Poster sunumu),Yalug I., Ozdemir A., Erdoğan A., Ozmen M., Yumuk V., Anadolu Psikiyatri Kongresi, Gaziantep, 2004. "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Polikliniği Klinik Örnekleminde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Yaygınlığı," (Poster sunumu), Ozsan H., Odabasoglu G., Erdoğan A., Dogangun B., Zahmacioglu O., Kayaalp L., Ulusal Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2002. "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Polikliniği Klinik Örnekleminde Somatik Semptomla Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri," (Poster sunumu),Odabasoglu G., Ozsan H., Dogangun B., Erdoğan A., Zahmacioglu O., Kayaalp L., Ulusal Pediatri Kongresi, 2002 Bilimsel Kongrelerde Sözel Sunumlar Psikiyatrik hastalığı olan ebeveynle yaşamak. (Sözel sunum), 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 2012 Çocuk ve ergenlerde deliryum. (Sözel sunum) Bahar Sempozyumu, Antalya, 2011 SGK ilaç ödemesindeki düzenlemelerin yarattığı sorunlar "Devir Protokolu" (Sözel sunum), Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2010 Pedofili Profili: Türkiye'deki Cinsel İstismarcıların Özellikleri Diğer Ülkelerden Farkımız Var mı? (Sözel sunum), Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 2009 Gençlerde Asperger Sendromu: Klinik Yaklaşımlar, (Sözel sunum), Anadolu Psikiyatri Kongresi, Zonguldak, 2008 Çocuk ve Ergenlerde Atipik Antipsikotik Kullanımına Bağlı Etik Sorunlar (Sözel sunum), Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2008 İntihar edeceğini söyleyen ergenlere nasıl bir yaklaşımda bulunulmalıdır? Olayın hukuksal yönleri, acil yönetimi, (Sözel sunum), Gazi Günleri, Kıbrıs, 2008 "Restraint and Seclusion – Turkish Policy and Reduction of Coercive Practices," (oral presentation), Erdoğan A., World Pscyhiatric Association, International Congress, İstanbul, Turkey, 2006. Uluslararası SCI ve SCI Expanded dergilerde yayımlanan atıflar Oxcarbazepine and fluoxetine protect against mouse models of obsessive compulsive disorder through modulation of cortical serotonin and creb pathway. Tushar Arora, Malay Bhowmik, Razia Khanam, Divya Vohora. Behavioural Brain Research 247 (2013) 146– 152 Tolerability and safety profile of risperidone in a sample of children and adolescents Lucia Margari, Emilia Matera, Francesco Craig, Maria G. Petruzzelli, Vincenzo O. Palmieri, Adriana Pastor and Francesco Margari. International Clinical Psychopharmacology 2013. Which psychotropic medications induce hepatotoxicity? Karim Sedky, Racha Nazir, Aditya Joshi, Gagandeep Kaur, Steven Lippmann, General Hospital Psychiatry 34 (2012) 53–61 Antipsychotics and Abnormal Liver Function Tests: Systematic Review. Katie F.M. Marwick, Mark Taylor, Simon W. Walker. Clinical Neuropharmacology & Volume 35, Number 5, September/October 2012. The role of glutamate signaling in the pathogenesis and treatment of obsessive–compulsive disorder. Ke Wu, Gregory L. Hanna, David R. Rosenberg, Paul D. Arnold Pharmacology, Biochemistry and Behavior 100 (2012) 726–735 When patients do not hurt: silent acute abdomen in a patient with schizophrenia. Carolina Retamero, Camille Paglia. General Hospital Psychiatry 34 (2012) 210.e9–210.e11 Emotional regulation, dissociation, and the self-induced dermatoses: Clinical features and implications for treatment with mood stabilizers Madhulika A. Gupta, Clinics in Dermatology (2013) 31, 110–117 Pain, affective symptoms, and cognitive deficits in patients with cerebral dopamine dysfunction. Johanna M. Jarcho, Emeran A. Mayer, Ziyue Karen Jiang, Natasha A. Feier, Edythe D. London PAIN, 153 (2012) 744–754 Sexual desire and satisfaction after resective surgery in patients with mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Kallakatta N. Ramesha, Ashalatha Radhakrishnan, Ashwini Jiayaspathi, Sebastian Padickaparambal, Aley Alexander, Janardhanan P. Unnikrishnan, P. Sankara Sarma, Kurupath Radhakrishnan Epilepsy & Behavior 25 (2012) 374–380 Alexithymia and depression in a chronic pain patient sample. Anita S. Saariaho, Tom H. Saariaho, Aino K. Mattila, Max R. Karukivi, Matti I. Joukamaa. General Hospital Psychiatry 35 (2013) 239–245 Prevalence of Nocturnal Enuresis and Related Factors in Children Aged 5-13 in İstanbul. Gulumser Dolgun, Sevim Savaser,Serap Balci, Saadet Yazici. Iranian Journal of Pediatrics, Volume 22 (Number 2), June 2012, Pages: 205-212 Depression in Children and Adolescents with Epilepsy: a 15 Year Research Reviewof Prevalence, and Demographic and Seizure Related Correlates. Seyfhashemi, Maryam; Bahadoran, Parviz. Iranian Journal of Pediatrics, 2013;23(1):1-7.Iran Katıldığı kurs ve eğitimler Bebek ruh sağlığı temel eğitimi; Çocuk ve gençlik ruh sağlığı derneği Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde “yapılandırılmış görüşme teknikleri”;Çocuk ve gençlik ruh sağlığı derneği Çocuklarda oyun sağaltımı, Halime odağ psikanaliz ve psikoterapi vakfı Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik yıl Dönem Ders adı Haftalık saati Öğrenci sayısı 2015-2016 Güz Gelişim Psikolojisi I 9 180 İlkbahar Gelişim Psikolojisi II 9 180 2015-2016 2017-2018 1018-2019 2019-2020 Güz Gelişim Psikolojisi I 9 180 İlkbahar Kişilik Kuramları 9 180 İlkbahar Psikoterapi Kuramları 9 180 İlkbahar Kişilik Kuramları 9 180 Güz Nöropsikoloji 9 180 İlkbahar Kişilik Kuramları 9 180 Güz İlkbahar Psikoterapi Kuramları 9 180 Nöropsikoloji 9 180 İlkbahar Psikoterapi Kuramları 9 180 Güz Psikoterapi Kuramları 9 180 İlkbahar Gelişim Psikolojisi II 9 180
...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Otizm

 • Öğrenme Güçlükleri

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Hiperaktivite

 • Sınav Kaygısı

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Depresyon

 • Gelişim Bozuklukları

 • Uyum Bozuklukları

 • Konsantrasyon Bozukluğu

 • Çocukluk Dönemi Korkuları

 • Dikkat Eksikliği

 • Şizofreni

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Bipolar Bozukluk

 • Davranış Bozuklukları

 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu

 • Fobiler

 • Yeme Bozuklukları

 • Anoreksiya Nervoza

 • Alkol Madde Kullanım Bozuklukları

 • Cinsel Kimlik Karmaşası

 • Tik Bozuklukları

...daha fazla
Okullar / Eğitimler
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1979-1985)

 • Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı (2000-2004)

 • Doçentlik: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı (2006-2008)

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör
AYTEN siz misiniz?
Profil Düzenle

Zafer Sokak, No 7/2 Nişantaşı/

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Konsültasyon.

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.