PROF. DR. EMİNE DERVİŞ

İstanbul

Diğer

,
0 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Bu profil sayfası internete açık olan bilgilerden otomatik olarak oluşturulmuştur.

Adresler

Klinik Bilgisi

Açık Adres

Merkez Mah. Kültür Cad. Pasha City N:4 K:2 D:19

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Emine Derviş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzman hekim olarak S.B.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde çalışırken 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. S.B.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde Klinik şefliği yapmıştır. 2011 yılında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör unvanı almış olup, 2015 yılına kadar Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2016-2018 tarihleri arasında İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2018 Ekim tarihinden itibaren muayenehane hekimi olarak çalışmaya başlamıştır. 2015 yılından beri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanlığı görevini yürütmekte olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Dervis E., Koc K., Karaoglu A., Influence of PUVA Therapy on Dermoscopic Features of Acquired Melanocytic Nevi, Eur. J. Dermatol., 14, ). 2. Dervis E., Acbay O., Barut G., Karaoglu A., Ersoy L., Association of Vitiligo, Morphea, and Hashimoto’s Thyroiditis, Int. J. Dermatol., 43, ). 3. Sönmezoglu M., Dervis E., Badur S., Yenen O.S., Examination of the Relationship between the Hepatitis C Virus and Behçet’s Disease, J. Dermatol., 31, ). 4. Cakir N., Derviş E., Benian O., Pamuk N., Sonmezates N., Rahimoglu R., Tuna S., Cetin, T., Sarikaya Y., Prevalence of Behçet’s Disease in Rural Western Turkey: A Preliminary Report, Clin. Exp. Rheumatol., 22(Suppl.34), 53-55 (2004). 5. Arican O., Azman E., Dervis E., Balaban D., Total Serum IgE Levels in Vitiligo with Special Consideration of Atopy, Acta Dermatoven. APA, 13, 86-90 (2004). 6. Dervis E., Geyik N., Sensitivity and Specificity of Different Diagnostic Criteria for Behçet’s Disease in a Group of Turkish Patients, J. Dermatol., 32, ). 7. Dervis E., Dervis E., The Prevalence of Temporomandibular Disorders in Patients with Psoriasis with or without Psoriatic Arthritis, J. Oral Rehabil., 32, ). 8. Dervis E., Dervis E., Progressive Hemifacial Atrophy with Linear Scleroderma: A Case Report, Pediatr. Dermatol., 22, ). 9. Dervis E., Serez K., The Prevalance of Dermatolojik Manifestations related to Chronic Hepatitis C Virus in a Study from a Single Center in Turkey., Acta Dermatoven. APA, 14(3), 93-98 (2005). 10. Demirkok S.S., Basaranoglu M., Dervis, E., et al., Analysis of 87 patients with Lofgren's syndrome and the pattern of seasonality of subacute sarcoidosis, Respirology, 11 (4), ). 11. Dervis E., Demirkesen C., Generalized Linear Porokeratosis, Int. J. Dermatol., 45(9), ). 12. Dervis E., Keneler ve Dermatoloji, Türkderm, 43, ). 13. Çelik R., Dervis E., Psoriasisli hastalarda metabolik sendrom birlikteliği, Türkderm, 44, ). 14. Dervis E., Demirkesen C., Kaposi’s sarcoma in a patient with psoriasis vulgaris. Acta Dermatoven. APA, 19(3), 31-34 (2010). 15. Gargılı A., Midilli K., Ergin S., Şengöz G., Dervis E., Estrada Pena A. First record of Borrelia spielmani in Turkey. The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 4, ). 16. Sarvan F.O., Senocak M., The prevalences of some rheumatic diseases in western Turkey: Havsa study. Rheumatol Int., 32 (4 ), ) 17. Akpınar F., Dervis E., Association between acrochordons and the components of metabolic syndrome. Eur J Dermatol., 22(1), ) 18. Akpınar F., Dervis E., Drug eruptions: An 8-year study including 106 in patients at a dermatology clinic in Turkey, Indian J of Dermatol., 57(3), ) 19. Derviş E., Oral Mukozada İlaç Reaksiyonları Türkderm., 46 (Özel Sayı 2), 105-9(2012) 20. Azaklı N., Dervis E., Akne vulgarisli hastalarda izotretoinin kullanımının anksiyete ve depresyon skorlarına etkisi. Türkderm, 46(1), 29-32 (2012) 21. Kar S., Dervis, E., Akın, A., et al. Preferences of different tick species for human hosts in Turkey . Experimental and applied acarology., 61, 3: ) 22. Ağırgöl Ş., Azaklı HN., Baş Y., Derviş E., Alopesi areatada nukal nevüs flammeus sıklığı. Türkderm., 48, 92-4 (2014) 23. Akpınar F., Dervis E., Demirkesen C., Akpınar AC., Sönmez SE., Epithelioid sarcoma of the extremities, IJDVL 80( 2), ). 24. Belli AA ., Dervis E., The correlation between cutaneous IgM deposition and renal involvement in adult patients with Henoch-Schönlein purpura. Eur J Dermatol., 24(1), 81-4( 2014) 25. Çakmur H., Derviş E., The relationship between quality of life and the severity of psoriasis in Turkey. Eur J Dermatol., 25(2), ). 26. Akın Belli A. , Derviş E. , Özbaş Gök S. , Midilli K., Gargılı A., Evaluation of 10 cases of Lyme disease presenting with erythema migrans in Istanbul, Turkey. Mikrobiyol Bul., 49(4), ). 27. Akın Belli A., Geyik N., Dervis E., A case of bullous scabies misdiagnosed as acquired epidermolysis bullosa. Int J Dermatol., 54(11), 499–501(2015) 28. Dervis E., Akin Belli A. Benefits of dermoscopy for skin lesions confusing with tick bite and tick bites confusing with skin lesions. J Eur Acad Dermatol Venereol., 30(4),715-6 (2016) 29. Belli AA., Dervis E., Geyik N., Cutaneous metastasis as the primary manifestation of large cell neuroendocrine carcinoma of lung. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 82(5), ) 30. Belli AA., Dervis E., Kar S., Ergonul O., Gargılı A., Revisiting detachment techniques in human-biting ticks. J Am Acad Dermatol., 75(2), 393–397 (2016) 31. Dervis E., Ayer M. , Belli AA. , Barut SG., Cutaneous adverse reactions of imatinib therapy in patients with chronic myeloid leukemia: A six-year follow up. Eur J Dermatol., 26(2),133-7 ( 2016) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Azakli HN., Agirgol S., Takmaz S., Dervis E., Keratosis Follicularis Spinulosa Decalvans Associated wıth Leukonychia, West Indian Med J., 63(5):552-3(2014). doi: 10.7727/wimj.2013.096. Epub 2014 Jun 25. 2. Ozbas Gok S., Akin Belli A., Dervis E., Is There Really Relationship between Androgenetic Alopecia and Metabolic Syndrome? Dermatol Res Pract. 2015;2015:980310. doi: 980310. Epub 2015 Nov 4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Dede H., Özdoğan H., Mat C., Tüzüner N., Dervis E., Yurdakul S., Yazıcı H., Diagnoses of Patients in a Cutaneous Vasculitis Clinic, 2nd Mediterranean Congress of Angiology, Antalya, 1990. 2. Mat M.C., Dede H., Tüzüner N., Dervis E., Yurdakul S., Özdoğan H., Yazıcı H., Livedo Vasculitis and Cutaneous Polyarteritis Nodosa: A Comparative Study, 2nd Mediterranean Congress of Angiology, Antalya, 1990. 3. Mat M.C., Dede H., Tüzüner N., Dervis E., Özdoğan H., Yurdakul S., Yazıcı H., Nodular Vasculitis Evaluation of Fifteen Cases, 2nd Mediterranean Congress of Angiology, Antalya, 1990. 4. Dede H., Mat C., Dervis E., Kasapçopur Ö., Özdoğan H., Yazıcı H., Dermographism in Juvenile Chronic Arhritis, Int. Meeting on Rheumatic Diseases in Pediatric Age, Firenze, 83, 1991. 5. Çakır N., Dervis E., Benian O., Pamuk N., Sönmezateş N., Rahimoğlu R., Tuna S., Çetin T., Sarıkaya Y., Further Prevalence of Behçet’s Disease in Rural Western Turkey, Annual European Congress of Rheumatology, Lisbon, 341, BMJ Publishing Group, Portugal, 2003. 6. Demirkök S.S., Başaranoğlu M., Dervis, E., Ünal E., Karayel T., Erythema Nodosum due to Sarcoidosis vs Other Causes, ATS International Conference in San Diego, California, 2005. 7. Cakır N., Pamuk O.N., Dervis E., et al. The prevalance of rheumatologic diseases in Havsa: The initial evaluation. Annals of the Rheumatic Diseases, 64 (Suppl. 3), 551-551, 2005. 8. Dolar N., Serdaroglu S., Ozarmagan G., Dervis E., Yılmaz G., Ergin S., Alper S., Gunes A., Aydingoz I., Inaloz S., Gul U., Gunasti S., Genital herpes in Turkish patients: herpes simplex virus (HSV)-1 or HSV2? And the correlation between serology and polymerase chain reaction. International Journal of Std & AIDS, 17, 54-54, P066 Supplement: 1 (2006). 9. Cetinus E, Alp M, Sener N, Dervis E., Glomus Tumor : Evaluation of 14 Cases Located in Finger. XXI Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH2016), 2016, in Santander, Spain. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler a) Özgün araşturma, Makale, Derleme 1. Tüzün Y., Aktunç-Derviş E., Parapsoriasis Teriminin Bugünkü Yeri ve Mikozis Fungoidese Dönüşebilen Hastalıklar, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 22, 13-20 (1988). 2. Aktunç-Derviş E., Tüzün Y., Taşifilaksi, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 23, 79-82 (1989). 3. Derviş E., Ersoy L., Karaoğlu A., Dermatoskopi, Haseki Tıp Bülteni, 37, 63-66 (1999). 4. Varnalı E., Derviş E., Ersoy L., Karaoğlu A., Bazal Hücreli Epitelyoma Tedavisinde Kriyoterapi, Haseki Tıp Bülteni, 37, ). 5. Eryılmaz N., Derviş E., Koç K., Ersoy L., Karaoğlu A., Topikal Kortikosteroidlere Karşı Gelişen Kontakt Duyarlılığın Patch Test İle Değerlendirilmesi, Haseki Tıp Bülteni, 37, ). 6. Derviş E., Dündar M., Akalın G., Ersoy L., Karaoğlu A., Yücel A.H., Pigmente Lezyonların Tanısında Dermatoskopi, Haseki Tıp Bülteni, 38, 7-11 (2000). 7. Derviş E., Sönmezoğlu M., Ersoy L., Karaoğlu A., 1993-1998 Yılları Arasında Saptadığımız Sifilizli Olguların Değerlendirilmesi, Türkderm, 34, ). 8. Derviş E., Varnalı E., Karaoğlu A., Ersoy L., Keloidlerde Kriyoterapi ile Elde Edilen Sonuçlar, Türkderm, 34, ). 9. Derviş E., Aksu A.S., Ersoy L., Karaoğlu A., Genital Ülserlerde Genital Herpes Sıklığı, Türkderm, 35, 32-36 (2001). 10. Derviş E., Barut G., Kutluk R., Karaoğlu A., Ersoy L., Pitirosporum Foliküliti: Klinik ve Histopatolojik Bulgular, Türkderm, 35, 46-50 (2001). 11. Derviş E., Sönmezoğlu M., Varnalı E., Ersoy L., Karaoğlu A., Ürtikerli Olgularda Hepatit B Virüs Sıklığı, Viral Hepatit Dergisi, 7, ). 12. Balaban D., Çetinkaya K., Geyik N., Derviş E., Ersoy L., Cherry Anjiomlarda Kriyoterapi ve İntralezyoner Kortikosteroid Uygulamasının Karşılaştırılması, Haseki Tıp Bülteni, 39, ). 13. Arıcan Ö., Bilgiç K., Derviş E., Ersoy L., Psoriazis Vulgarisli Hastalarda Serum Prolaktin Düzeyi, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 12, 11-15 (2002). 14. Derviş E., Derviş E., Oral Ülserler, Klinik Gelişim, 22(2), 24-28(2009). 15. Derviş E., Borrelyal Deri Hastalıkları, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, özel sayı 3, 47-55 (2010). 16. Derviş E., Oral Antioksidanlar, Dermatoz,2(1): ) 17. Derviş E., Psoriyazis ve Metabolik Sendrom. Turkiye Klinikeri J Dermatol-Special Topics 5(3):27-31(2012) 18. Ağırgöl Ş,Baş Y ,Azaklı HN, Geyik N, Karaoğlu A, Derviş E,Günay .C Alopesi Areatada Klinik Özellikler ve Tiroid Otoimmünitesi Sıklığı.,Türkiye Klinikleri J Dermatol 23(1):1-6(2013) 19. Belli AA.,Derviş E., Otoimmun büllöz hastalıklarda lazer tedavisi, Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 9(1), 20-4(2016) b) Editöre mektup, Teknik not, Tartışma, Vaka takdimi 1. Aktunç-Derviş E., Serdaroğlu S., Tüzün Y., Aplazya Kutis, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 22, ). 2. Aktunç-Derviş E., Serdaroğlu S., Tüzün Y., Öz F., Kotoğyan A., Hand Schüller Christian Olgusu, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 23, ). 3. Derviş E., Kılıç I., Bıyıklı N., Ersoy L., Diskeratozis Kongenita, Türkderm, 31, ). 4. Derviş E., Kılıç I., Barut G., Bir İnkontinensiya Pigmenti Olgusu, Türkderm, 32, ). 5. Dündar M., Derviş E., Kılıç I., Karaoğlu A., Ersoy L., Bir Liken Planus Pemfigoides Olgusu, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 10, ). 6. Derviş E., Hiçdönmez B., Barut G., Karaoğlu A., Ersoy L. Prurigo Pigmentosa, Türkderm, 35, ). 7. Derviş E., Koç K., Balaban D., Akalın G., Hipopigmente Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu, Türkderm, 38, ). 8. Erdoğan A.G., Balaban D., Derviş E., Karaoğlu A., Demirkesen C., Pagetoid Retikulozis (Woringer Kolopp): Seyrek Rastlanan Primer Kutanöz T-hücreli Lenfoma Olgusu, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 15, 42-44 (2005). 9. Derviş E., Barut G., Karun S., Doğumsal Multipl Glomanjiyom: Olgu Sunumu, Türkderm, 39, 46-50 (2005). 10. Erdoğan A. G., Balaban D., Derviş E., Karaoğlu A., Aminoasidürinin Eşlik Ettiği Netherton Sendromlu Bir Olgu, Türkderm, 40, ). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Mat M.C., Aktunç-Derviş E., Serdaroğlu S., Tüzün Y., Savaşkan H., Bakteriyel Deri Hastalıklarının Yaş ve Tiplere Göre Dağılımı ve Mevsimlerle İlişkileri, XII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 561-567, İstanbul, 1988. 2. Mat M.C., Dede H., Tüzüner N., Derviş E., Özdoğan H., Yurdakul S., Yazıcı H., Nodüler Vaskülitli 15 Olgumuzun Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 369-371, Adana, 1990. 3. Derviş E., Kotoğyan A., Tüzüner N., Aydemir E.H., Tüzün Y. Parapsoriasis ve Mikozis Fungoides Olgularında PUVA Tedavisi, XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 413-419, Adana, 1990. 4. Tüzün Y., Kotoğyan A., Mat M.C., Derviş E., Psoriasisli Hastalarda UVB ile Kombine Diflukortolon Valerat Etkinliğinin Çift Kör Araştırılması, XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 437-440, Adana, 1990. 5. Derviş E., Mat, M.C., Dede H., Tüzüner N., Savaşkan H., Eritema Nodozumlu Olgularda PPD Testinin Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 561-566, Adana, 1990. 6. Mat M.C., Dede H., Tüzüner N., Derviş E., Yurdakul S., Özdoğan H., Yazıcı H., Livedo Vaskülitis ve Kütane Poliarteritis Nodozanın Klinik ve Histopatolojik Karşılaştırılması, XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 577-581, Adana, 1990. 7. Dede H., Mat M.C., Tüzüner N., Derviş E., Özdoğan H., Yurdakul S., Yazıcı H., Vaskülit Polikliniğinde Son İki Yıllık Gözlemlerimiz, XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 683-686, Adana, 1990. 8. Mat M.C., Dede H., Tüzüner N., Özkan U., Derviş E., Yurdakul S., Özdoğan H., Savaşkan H., Yazıcı H., Eritema Nodosum Tedavisinde Potasyum İyodürün Etkinliğinin Çift Kör Plasebo Kontrollu Araştırılması İlk Sonuçlar, XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 459-461, Erzurum, 1992. 9. Çakır N., Pamuk O.N., Derviş E., İmeryüz N, Uslu H, Benian, Ö., Şenocak, M.Ş., Havsa’da Romatolojik Hastalıkların Prevalansı: İlk Değerlendirmeler, Romatoloji 2004, 5, Antalya, 200410. Dolar N., Serdaroğlu S., Özarmağan G., Derviş E., Yılmaz G., Midilli K., Alper S., Güneş A.T., Aydıngöz İ., İnalöz S., Erdem C., Yücel A., Genital Herpesli Hastalarda HSV Tip Tayini ve Seralojik Tip Tayini İle İlişkisi (Multisentrik Çalışma), XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu, 175, Ankara, 2005. 11. Oğuz O, Taşlı L, Derviş E., Bazı Özellikli Tablolarda Dermoskopi, Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-6, 86-90, İstanbul, 2005. 12. Derviş E., Gebelerde Antiviral İlaçların Kullanımı, Prof.Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-7, 186-192, İstanbul, 2007. 13. Derviş E., Kene ve Dermatoloji, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 63-64, Konya, 2008. 14. Derviş E., Antineoplastik ilaçların dermatolojik yan etkileri, Dermatoloji 2009 Bahar Simpozyomu, 22-25. 15. Derviş E., Psoriasisde hasta değerlendirmesi,PASI-PSI yeterli mi? XXIII Dermatoloji Kongresi, Antalya 2010. 16. Derviş E., Dermatolojide oral antioksidan kullanımı, 4. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu,İstanbul 201017. Derviş E., Mesleki Kontakt ürtiker, Mesleki deri hastalıkları simpozyumu, Erzurum 201118. Derviş E., Eritrodermilerde tanısal yaklaşım, 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji günleri, Kuşadası,2011. 19. Derviş E., Metotreksat, 9. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, Çanakkale 2011. 20. Derviş E., Hedefe yönelik kanser ilaçlarına bağlı dermatolojik yan etkiler, Bahar simpozyumu, Fethiye, 2011. 21. Derviş E, Ürtikeryal sendromlar, Lütfü Tat simpozyumu, Ankara, 201122. Derviş E, Vitiligo tedavisinde güncel yaklaşımlar. Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, 25-27 Haziran 2012,İstanbul 23. Derviş E, Nekrotizan yumuşak doku infeksiyonları 7.Ege Dermatoloji günleri kongre kitapçığı, sayfa 112, 09-13 Mayıs 2013, İzmir. 24. Derviş E.,Atopik Dermatiti Olan Çocuklarda Tedavi, Atopik Yürüyüşü Önleyebilir mi? Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-10, Sayfa,185-193. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Dermatoloji Akademisi Derneği, İstanbul, 201325. Derviş E, Lenfanjiomlar, Lütfü Tat simpozyumu, Ankara, 201526. Derviş E. İdiyopatik generalize pruritus. Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-11, Sayfa, 219-226. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Dermatoloji Akademisi Derneği, İstanbul,201527. Derviş E. HIV-Dermatolojik bulgular. Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-12. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Dermatoloji Akademisi Derneği, İstanbul,201728. Derviş E, Akral Dermatozlar, Lütfü Tat simpozyumu, Ankara, 201729. Derviş E ,Derviş E. Oral kanserler. Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-13. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Dermatoloji Akademisi Derneği, İstanbul,201830. Derviş E. Nekrotizan Fasiit. XXVII Dermatoloji Kongresi, Antalya 2018. Diğer yayınlar Türkçe kitap bölüm yazarlığı 1. Derviş E., Eritema Elevatum Diutinum, Dermatoloji’de Tedavi Kitabı, 214-216. Editörler; Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2010. 2. Derviş E., Eritema Nodozum, Dermatoloji’de Tedavi Kitabı, 223-226. Editörler; Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2010. 3. Derviş E., Granülomatoz Keilit, Dermatoloji’de Tedavi Kitabı, 300-302. Editörler; Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2010. 4. Derviş E., Giannotti Crosti sendromu, Dermatoloji’de Tedavi Kitabı, 276-278. Editörler; Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2010. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Dermatoloji Derneği Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği European Academy of Dermatology and Venereology Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernek Genel Sekreterliği Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernek Genel Sekreterliği Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernek Eş Başkanlığı Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernek Başkanlığı Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernek Başkanlığı Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1. Behçet hastalığında klinik ve demografik bulgular, Dr. Yalçın Baş, İstanbul 2009. 2. Gebelikte görülen fizyolojik deri bulgularının ve gebeliğe özgü dermatozların sıklığı, Dr. Sezen Takmaz, İstanbul 2009. 3. Pemfigus vulgaris hastalarının demografik, klinik özellikleri ve hastalığın tedaviye cevabı, Dr. İbrahim Korkmaz, İstanbul 2009. 4. Onikomikozlarda klinik ve mikolojik araştırma, Dr. Ozan Aksu, İstanbul 2009. 5. Akrokordonların klinik özellikleri, diabet, hipertansiyon, obezite ve metabolik sendrom ile birlikteliğinin araştırılması, Dr. Fatma Ak, İstanbul 2010.
...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Cilt Kanseri

 • Deri Enfeksiyon Hastalıkları

 • Liken Planus

 • Alerjik Egzama

 • Genital Siğil

 • Gül Hastalığı (Pityriasis Rosea)

 • Tırnak Batmaları

 • Ürtikeria Pigmentosa

 • Atopik Dermatit

 • Psöriazis

 • Mikozis Fungoides (Mf)

 • Pemfigus

 • Deri Kanseri

 • Saç Egzaması Ve Kepek

 • Güneş Lekeleri

 • Akne Skarları

 • Tırnak Mantarı

 • Varis

 • Mantar

 • Hassas Deri

 • Seboreik Dermatit

 • Saçta Kepek

 • Saç Mantarı

 • Tırnak Hastalıkları

 • Sakal İltihabı

 • Saç Ve Sakal Ağarması

 • Uçuk

 • Anus Kaşıntısı

 • Amiloidoz

 • Saç Hastalıkları

 • Ürtiker

 • Kılcal Damar Çatlaması

 • Viral Enfeksiyon

 • Güneş Yanığı

 • Sivilce

 • Egzama

 • Deri Lekeleri

 • Kaşıntı

 • Nasır

 • Ayak Mantarı

 • Kurdeşen

 • Deri Kuruluğu

 • Deri İltihabı

 • Aşırı Kıllanma

 • Alerji

 • Aft

 • Çıban

 • Behçet Hastalığı

 • Çiller

 • Cilt Lekeleri

 • Cilt Hastalıkları

 • Saç Dökülmesi

 • Saç Kıran

 • Hpv Enfeksiyonu

 • Vitiligo

 • Skleroderma

 • Psoriasis Vulgaris

 • Livedo Retikülaris

 • Pyoderma

 • Allerjik Kontakt Dermatit

 • Alopesi Areata

 • Ben

 • Akne

 • Siğiller

 • Sedef Hastalığı

 • Kepek

 • Su Çiçeği

 • Uyuz

 • Tırnak İltihabı

 • Apse

 • Akne Vulgaris

 • Dermokozmetik Uygulamalar

 • Ameliyatsız Cilt Gençleştirme

...daha fazla
Okullar / Eğitimler
 • Edirne Tıp Fakültesi-1986

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör
EMİNE siz misiniz?
Profil Düzenle
AVİCENNA ATAŞEHİR
Klinik Bilgisi

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Merkez Mah. Kültür Cad. Pasha City N:4 K:2 D:19

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Görüşme

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.