PSK. DAN. FATMA ŞAM MIZRAK

Eskişehir

Diğer

,
0 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Bu profil sayfası internete açık olan bilgilerden otomatik olarak oluşturulmuştur.

Adresler

Açık Adres

Hoşnudiye Mahallesi 732. Sokak No:12 /13 Gürdal Abacı Plaza

Özgeçmiş

Hakkımda

Psk. Dan. Fatma Şam Mızrak, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2006'da mezun olduktan sonra yine psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış, doktora çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Harran Üniversitesi'nde Aile Danışmanlığını eğitimini de tamamlayan Fatma Mızrak, CHİRON.US Dönüşüm Merkezi' nde danışanlarına hizmet vermektedir. 16 yıldır alanında her yaştan danışanla çalışmaktadır. OKULLAR / EĞİTİMLER Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Aile danışmanlığı Uygulayıcı Eğitimi / Harran Üniversitesi 450 saat EMDR Temel ve İleri Düzey Uygulayıcı Eğitimi Bütüncül Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Egitimi Aktarım Odaklı Terapi Uygulayıcı Egitimi Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi Cinsel Terapi İleri Düzey Uygulayıcı Eğitimi Masterson Kohut Eğitimi Flash Emdr Uygulayıcı Eğitimi Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi Deneyimsel Oyun Terapisi Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Sanat Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Müzik Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Bilişsel Müdahale Programı Aile ve Çift Terapisi Eğitimi Mindfulness Temelli Stres Azaltma Eğitimi Kariyer Danışmanlığı Eğitimi/ Nevin DÖLEK 1 yıl Filial Terapi Uygulayıcı Egitimi Yaratıcı Teknikler Eğitimi Travma Olgularıyla Bütüncül Psikoterapi 1.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi/ Psikoterapi Enstitüsü Üstün Zekâlı Çocukların Tanı ve Terapisi Disleksi Tanı Terapi Tedavi / Akademi Disleksi Sigara Bağımlılığına Yaklaşım ve Vaka Formülasyonu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı Tedavi/ Mücahit ÖZTÜRK Oyun Terapisinde Travmatik Olgularla Çalışmak Hamile ve Doğum Psikoterapisi/ Uzm.Psk. Neşe KARABEKİR Kayıp ve Yas’ın Psikodinamiği / Psikoterapi Entitüsü Psikoterapide Nörobilim Ruh ve Beden / Psikoterapi Entitüsü Pozitif Bilişsel Davranışçı Terapide Vaka Yönetimi Bebekten Sonra İlişkiler Webinarı OKB ve Çekingen Kişilik Bozukluğu Olan Ergenlerde Terapi Sürecinin Yapılandırılması Porno Kültüründe Çocuk Ergen Danışmanlığı/ Gail Dines Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Kognitif Davranışçı Terapi Lawrence Cohen ile Oyuncu Ebeveynlik Oyunun Iyilestirici Gucu Webinar Mindfulness ve Meditasyon/ Zümra ATALAY OKB Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı Sema Yeşilyurt Lapçin Dr. François de Carufel - Seksofonksiyonel Kuram Perspektifinden Cinsel Terapi Hayali bir Vakanın Rölatif Bütüncül Formülasyonu – Uz. Dr.Tahir Özakkaş Hosted by Selcuk Universitesi Webinar, Ogr.Gor.Dr. Ayse ALPTEKIN, Prof.Dr. Byron NORTON Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Egitimi Çocukluk Dönemi Bağlanma Şekillerinin Yetişkinlikteki İzdüşümleri Webinarı Çocukluk Bağlanma Şekillerinin Yetişkinlikteki İzdüşümleri Bilişsel Davranışçı Terapi ve Vaka Formülasyonu Webinarı /Prof.Dr. Murad ATMACA Mutlu İlişkilerin Formülü Webinarı Bağlanmaya Yaşam Boyu Bakış Webinarı Ergenlerde Duygu Regülasyonu/ Atanur Akar Ertuğrul Taş - Çift Terapilerinde Evlilik Dışı İlişkileri Ele Alma Mustafa Çağlar - Vajinismus Tedavisinde Şifreler Psikolojik Sağlamlık Webinarı/ Atanur AKAR Çocuk ve Ergenlerde Görüşme Teknikleri Webinar Sınır Kişilik Bozukluğunda Şema Mod Terapisi/ Dr. Klinik Psikolog Mert AYTAÇ İlişkisel Terapilerde Farklı Müdahele Teknikleri; Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna Prof.Dr. Doğan ŞAHİN/ Borderline Kişilik Örgütlenmesinin Epidemiyolojisi ve Terapötik Yaklaşım Kohuttan Lacana Psikanalitik Psikoterapide Kendilik ve Özne/ Psikoterapist Dr. Kamil Tuzgöl Romantik İlişkiler ve Bağlanma Stilleri Yeşilay - İyileşmek Mümkün Webinar Travmatik Yaşantıların Klinik Değerlendirmeleri ve Vaka Formülasyonu/ Prof.Dr. Tamer AKER Dr. Zülal İşcanoğlu ile Bağlanmaya Yaşam Boyu Bakış Webinarı İşaret dili eğitimi saat MEB onaylı TONİ 4 Zekâ Testi Eğitimi/ Mevlana Üniversitesi Pİ TONİ Zekâ Testi Eğitimi/ Mevlana Üniversitesi Aile Terapisi Eğitimi ve Workshop / Nevin DÖLEK C.A.T Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği Bender- Geshtalt Görsel Algı Testi / Psikolojik Eğitimler Derneği Benton Göresel Bellek Testi / Psikolojik Eğitimler Derneği Catell 2A Uygulamalı Zeka Testi / Psikolojik Eğitimler Derneği Porteus Labirenti Uygulamalı Zeka Testi / Psikolojik Eğitimler Derneği Draw a Person Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği Peobody Kelime Anlama Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği Ankara Gelişim Envanteri Uygulamalı / Psikolojik Eğitimler Derneği Metropolitan Okul Olgunluğu Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği Gessel Gelişim Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği Denver II Gelişim Envanteri Uygulamalı / Psikolojik Eğitimler Derneği Frostig Görsel Algı ve Bellek Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği D2 Dikkat Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği Good Enough Uygulamalı Test Eğitimi / Psikolojik Eğitimler Derneği Aile danışmanlığı/ Psikoakademi Attentioner Bilişsel Müdahale Programı Bilişsel Müdahale Programı Uygulayıcı Egitimi
...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Depresyon

 • Stres

 • Travma

 • Kaygı Bozuklukları

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Yas (Matem)

 • Çocukluk Çağı Travmaları

 • Dikkat Dağınıklığı

 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite

 • Uyum Bozuklukları

 • Davranış Bozuklukları

 • İnternet Bağımlılığı

 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi Problemleri

 • Kendine Zarar Verme

 • Panik Atak

 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

 • Anksiyete

 • Vajinismus

 • Sosyal Fobi

 • Yeme Bozuklukları

 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)

 • Uyku Bozuklukları

 • Sosyal Uyum Problemleri

 • Korku

 • Bağlanma Problemleri

 • Kıskançlık

 • Sosyal Medya Bağımlılığı

 • Kronik Mutsuzluk

 • Boşanma Travması

 • Öfke

 • Disleksi

 • Motivasyon Eksikliği

 • Çekingenlik

 • Öğrenme Güçlüğü

 • Okul Başarısızlığı

 • Okul Zorlukları

 • Tükenmişlik Sendromu

 • Psikolojik Bozukluk

 • Hiperaktivite

 • Fobiler

 • Telefon Bağımlılığı

 • Oyun Bağımlılığı

 • Unutkanlık

 • Evlilik Sorunları

 • Ağlama Ve Öfke Nöbetleri

 • Kişilik Bozuklukları

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Kronik Yorgunluk Sendromu

 • Cinsel İstismar

 • Performans Kaygısı

 • Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu

 • Sınav Kaygısı

 • Alt Islatma (Enürezis)

 • Asperger Sendromu

 • Cinsel Travmalar

 • Çok Nesilli Travma

 • Panik Bozukluğu

 • Sigara Bağımlılığı

 • Kardeş Kıskançlığı

 • Anoreksiya

 • Konuşma Bozuklukları

 • Cinsel İşlev Bozukluğu

 • Yaşlılık Depresyonu

 • Bipolar Bozukluk

 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu

 • Alkol Bağımlılığı

 • Agorafobi

 • Ereksiyon Sorunu

 • Erken Boşalma

 • Sertleşme Problemi

 • Otizm

 • Blumia

 • Akran Zorbalığı

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Tırnak Yeme

 • Özgül Fobi

 • Anne - Baba Ayrılığı

 • Ergenlik Bunalımı

 • Kaka Tutma (Enkoprezi)

 • Üstün Zeka Sonucu Uyum Problemleri

 • Algı Testleri

 • Çocuk Testleri

 • Çocuklar Ile Ilgili Sorunlar

 • Evlat Edinme

 • Saldırganlık

...daha fazla
Okullar / Eğitimler
 • Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

 • Aile danışmanlığı Uygulayıcı Eğitimi / Harran Üniversitesi 450 saat

 • Emdr Temel ve İleri Düzey Uygulayıcı Eğitimi

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör
FATMA ŞAM siz misiniz?
Profil Düzenle

Hoşnudiye Mahallesi 732. Sokak No:12 /13 Gürdal Abacı Plaza

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Konsültasyon.

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.