UZM. DR. SEYFİ MEMETALİ

İstanbul

Diğer

,
0 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Bu profil sayfası internete açık olan bilgilerden otomatik olarak oluşturulmuştur.

Adresler

Açık Adres

Altayçeşme mah Çamlı sk No:16 Dap Royal Center D blok Daire:28

Özgeçmiş

Hakkımda

Merhabalar; sayfama hoş geldiniz. Tıp doktoruyum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD’ dan Psikiyatri Uzmanlığımı aldım. Yurt dışında da hekimlik lisansımı akredite ettirdim. Yaklaşık 15 yıldır ruh sağlığı alanında çalışmaktayım. Psikoterapi hizmetlerine yönelik Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Dinamik Yönelimli Psikoterapi, BDT Hipnoterapi, Şema Terapi, Aile ve Çift Terapileri, Cinsel Terapi, Sigara bağımlılığına yönelik terapi eğitimleri de aldım. Psikoterapi ağırlıklı çalışmalarımı özelde sürdürmekteyim. Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesiyim Akademik Yayınlarım · Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu Komorbiditesi ile Bunların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Tıpta Uzmanlık Tez çalışması İstanbul – 2010. · Yuksel P, Alpay N, Babur C, Bayar R, Saribas S, Karakose AR, Aksoy C, Aslan M, Mehmetali S, Kilic S, Balcioglu I, Hamanca O, Dirican A, Kucukbasmaci O, Oner A, Torun MM, Kocazeybek B. The role of latent toxoplasmosis in the aetiopathogenesis of schizophrenia–the risk factor or an indication of a contact with cat?. Folia Parasitol (Praha). 2010 Jun;57(2):121-8. · Balcıoglu İ, Memetali S, Rozant R. Psikiyatrik Hastanın Suç İşlemesi: Ne Yapmalıyız ? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Türkiye de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:269-274. · Balcıoğlu İ, Memetali S, Rozant R. Tükenmişlik Sendromu ( Burn Out Syndrome ) Dirim Tıp Dergisi 2008; sayı:83 (99-104). · Benbir G, Memetali S, Karadeniz D. Depression and anxiety disorder in comorbidity of OSAS and the effects of CPAP treatment on quality of life. Poster sunumu. XX’th World Congress of Neurology Marrakesh November 2011. • Seifi Memetali, Feray Bölükbaşı, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz. The İnfluence of the Treatment of Obstrüktif Sleep Apnea Syndrome on Depression Anxiety and Quality of Life. Journal of Turkish Sleep Medicine 2014;2:51-7 Aldığım Kurs; Katıldığı Kongre ve Eğitimlerden bazıları · Prof. Dr. M. Zihni Sungur ile Kognitif Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi. 2007- 2009. · Kognitif Bilişsel Terapi Eğitim Sertifikası. ( Kognitif terapi yönelimli klinik görüşme, depresyon, anksiyete bozuklukları ve okb tedavisindeki uygulamaları toplam 50 saat ) Dr Emel Stroup ABPP, ACT. 2012 – 2013. •Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Eğitim Sertifikası 2015 – 2016 . Prof Dr Atilla Soykan ile 40 saat uygulamalı ve teorik hipnoterapi eğitimi. · İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği; Ekim 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen 26 oturumdan oluşan Psikanalize Giriş Seminerleri katılım belgesi. · Şema Terapi Eğitimi ( Borderline ve narsistik kişilik bozukluklarında uygulamaları.) Dr. Alp Karaosmanoğlu ISST Certified Schema Therapist. 25-26 Mayıs 2013. · İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sürekli tıp eğitimi Acil Yaşam Desteği kursu 2-5 Kasım 2007 · 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ‘Kanıta Dayalı Tıp’ 21-24 Haziran 2007-İstanbul · 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi 23-27 Ekim 2007-İstanbul · 12. Ergen Günleri ‘Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar’ 14 – 17 Kasım 2007 – İstanbul · İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 6-7 Mart 2008- İstanbul · 12. TPD Yıllık Toplantısı / Bahar Kongresi 23 – 27 Nisan 2008- Fethiye · 12. TPD Yıllık Toplantısı ‘ Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Pratik Yaklaşımlar’ kursu 2008. · TPD Yıllık Toplantısı ‘ Psikiyatri Pratiğinde Cinsel Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları’ kursu 2008. · 3. Psikiyatri Atölyeleri 24 – 25 Mayıs 2008 – İstanbul · 17. Anadolu Psikiyatri Günleri ‘Epidemiyolojiden Kliniğe’ 11-14 Haziran 2008- Zonguldak · 4. Cerrahpaşa Nöroloji Günleri ‘Nörolojide Tartışmalı Konular’ 19 Eylül 2008 – İstanbul · 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu 14- 19 Ekim 2009 – Antalya · 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘Lohusalık Döneminde Ruhsal Hastalıkların Tedavisi ‘ kursu ekim 2009. · 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘ Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi’ kursu ekim 2009. · Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Buluşmaları-1 10 Nisan 2009- İstanbul · 13. Bahar Sempozyumu 15- 18 Nisan 2009 – Antalya · 7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 02- 06 Haziran 2009 – Edirne · 22. European College of Neuropsychopharmacology 12- 16 Sept 2009 – İstanbul · 5. Şizofreni Akademisi. 26 – 28 Şubat 2010 – Antalya. · Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu. Dr Şeref Özer. Mart 2010 – İstanbul · 14. TPD Yıllık Toplantısı / Bahar Kongresi 13 – 17 Nisan 2010 – Antalya · 14. TPD Yıllık Toplantısı ‘Klinik Psikiyatride Aile ve Çift Terapisi’ ve ‘Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)’ kursları 2010. · 8. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu 13-16 Ekim 2011 İstanbul. · 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘21. Yüzyılda Psikoterapi’ 26-30 Ekim 2011 Antalya. · Türkiye Psikiyatri Derneği Hipnoz kursu Ocak 2012 – İstanbul. · 1st İstanbul – Eurasia Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May 2012 İST · 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13 Ekim 2012- Bursa · 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘Sigara Bağımlılığı’ kursu 09 Ekim 2012 – Bursa · Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 9. Ulusal Kongresi. 20 – 23 Aralık 2012 – İstanbul • Çift ve Aile Terapileri Derneği 1. Aile Sempozyumu katılım belgesi 21 Eylül 2013 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi 14-17 Kasım 2013 “Alkol ve Sigara Bağımlılığında Kognitif Davranışçı Terapi Yaklaşımı” ve Obezite ve Yeme Bozukluğu” çalışma grubu çalışması • 6 International Congress on Psychopharmacology April 16 -20 2014 Antalya • 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi 12- 16 Kasım 2014 Antalya • Kognitif ve Davranış Terapiler Derneği 4. Ulusal Kongresi 5-8 Kasım 2015 İstanbul • 8. International Congress on Psychopharmacology 20-24 April 2016 Antalya “TMS and Neuronavigation use Course” ” Stuttering and Speech Disorders Course”
...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kaygı Bozuklukları

 • Panik Atak

 • Sosyal Fobi

 • Depresyon

 • Uyku Bozuklukları

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • İlişki Problemleri

 • Psikiyatrik Bozukluk

 • İnternet Bağımlılığı

 • Baş Ağrıları

 • Demans

 • Uykusuzluk (İnsomnia)

 • Bipolar Bozukluk

 • İletişim Problemleri

 • Cinsel İşlev Bozukluğu

 • Baş Dönmeleri

 • Majör Depresif Bozukluk

 • Yeme Bozuklukları

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Anoreksiya

 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı

 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

 • Özgül Fobi

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Motivasyon Eksikliği

 • Hipokondriazis

 • Öfke Kontrol Bozukluğu

 • Sigara Bağımlılığı

 • Gelişim Bozuklukları

 • Bedensel Belirti Ve İlişki Bozuklukları

 • Uyurgezerlik

 • Uyku Problemleri

 • Agorafobi

 • Epilepsi

 • Psikotik Bozukluklar

 • Şizofreni

 • Altını Islatma Problemi

 • Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu

 • Narsistik Kişilik Bozukluğu

 • Yetişkin Hasta Pskiyatrik Muayenesi

 • Ereksiyon Sorunu

 • Sinir Hastalığı

 • Psikolojik Bozukluk

 • Kişilik Bozuklukları

 • Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

 • Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği

 • Erken Boşalma

 • Panik Bozukluğu

 • Kabus Bozukluğu

 • Sınav Kaygısı

 • Yetişkin Hasta Psikoterapisi

 • Unipolar Depresyon

 • Dikkat Eksikliği

 • Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

 • Deliryum

 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)

 • Kıskançlık

 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar

 • Bayılma

 • Oyun Bağımlılığı

 • Somatoform Bozukluk

 • Uyurgezerlik (Somnambulizm)

 • Saç Ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)

 • Atipik Psikoz

 • Zihinsel Özür

 • Konversiyon Bozukluğu

 • Dürtü Kontrol Bozukluğu

 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu

 • Panik Bozukluğu Şiddet Ölçeği

 • Evlilik Sorunları

 • Evlilik Terapisi

 • Kronik Hastalıklarda Psikiyatrik Bozukluklar

 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite

 • Dehb

 • Depersonalizasyon

 • Panik Bozukluklar

 • Evlenme Korkusu

 • Anne-Baba Eğitimi Ve Danışmanlığı

 • Ağlama Ve Öfke Nöbetleri

 • Aile Içi Çatışma

 • Aile Terapisi

 • Kaygı

 • Dikkat Dağınıklığı

 • Takıntı

 • Diş Sıkma

 • Çift Terapisi

 • Evlilik Öncesi Danışmanlık

...daha fazla
Okullar / Eğitimler
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD (İstanbul 2010)

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa 2003)

...daha fazla

Bilinen Diller

Türkçe

Hasta Görüşleri

0.00
Genel Skor

0 Görüş

Daha Fazla Gör
SEYFİ siz misiniz?
Profil Düzenle

Altayçeşme mah Çamlı sk No:16 Dap Royal Center D blok Daire:28

Takvim Mevcut Değil!
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Konsültasyon.

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Takvim Mevcut Değil!
Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.