Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.

Madde 1. TANIMLAR VE TARAFLAR

1.1 Hizmet Sağlayıcı: Genel merkezi Reşit Paşa Mh. Katar Cd. No:4 İç Kapı No:1101 - İtü Teknokent Arı-3 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, Bulut Klinik Teknoloji Anonim Şirketi. Bundan böyle "Veri Yöneticisi" olarak anılacaktır.

1.2 Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: https://www.bulutklinik.com

1.3 Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir.

1.4 Profesyonel: Doktor, diş doktoru, psikolog, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, terapist ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka meslekleri yürüten kullanıcılardır.

1.5 Kuruluş: Tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşlardır.

1.6 Sahip: Kuruluşla ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan Kullanıcıya verilen statüdür.

1.7 Profil: Herhangi bir Kuruluş veya Profesyonel ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede toplandığı yerdir.

1.8 Hesap: Kullanıcı veya Profesyonellerin kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site kullanıcısıdır.

1.9 Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alış verişi ve görüntülü görüşme yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek vardır.

1.10 Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

1.11 Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

Madde 2. TANI HİZMETLERİ

2.1 Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan Hizmet’ler, bir Profesyonel’den yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetten faklıdır. Bulutklinik.com\'da hizmet veren Profesyoneller sizleri şahsen muayene ederek fiziki durumunuzu değerlendirebilme imkanına sahip değillerdir.

2.2 Değerlendirmelerini sizden gelen bilgiler üzerinden yaparlar. Bu nedenle fiziki muayene esnasında görebilecekleri ve onların tanı ve düşüncelerini etkileyebilecek bazı kritik noktaları değerlendiremeyebilirler. Hizmet Sağlayıcı üzerinde hizmet veren Profesyoneller bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve durumu tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için sizlerle sürekli irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

2.3 Hizmet Sağlayıcı’nın online hizmetleri yerel doktorunuzla yapacağınız yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir.

2.4 Hizmet Sağlayıcı fizik muayenenin önemini vurgular ve tavsiye eder. Hizmet Sağlayıcı\'nın hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinizde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olursunuz.

2.5 Hizmet Sağlayıcı\'nın hizmetlerinden yararlanarak uzaktan istişare ile tıbbi görüş aldığınızda aşağıdaki koşulları bilerek kabul etmiş olursunuz.

2.6 Alınacak tıbbi tanı sınırlıdır ve tarafınımıza iletilen iletilen bilgi ve veriler doğrultusunda geçerlidir.

2.7 Uzaktan istişare ile alınan tıbbi görüş bir hekim ile yüz yüze gerçekleştirilecek muayenenin alternatifi değildir.

2.8 Veri Yöneticisi üyesi hekimler fiziki muayene ile elde edilebilecek önemli bilgilere sahip değillerdir.

2.9 Fiziki muayene yapmamış olması Profesyonel’in sağlık durumunuzla ilgili teşhis kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.

2.10 Hizmet Sağlayıcı\'nın servislerinden yararlanırken yukarıdaki risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve riskleri kabul ettiğinizi ayrıca Hizmet Sağlayıcı\'nın sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini onaylamış olursunuz.

2.11 Hizmet Sağlayıcı üyelik hesabınızda bulunan ve tarafınızca doldurulmuş olan formlardaki ve Profesyonel’lerin isteği üzerine tarafımıza ulaştırılan her türlü bilginin güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. Profesyonel’ler her türlü değerlendirmelerini bu bilgilerin güncelliği esasına göre yapmaktadırlar.

Madde 3. PROFESYONEL’LERİN PROFİLLERİ

3.1 Profesyonel’e ait profilin oluşturulabilmesi için o Profesyonel hakkında en azından temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

3.2 Profesyonel hakkındaki temel bilgiler adı, soyadı mesleki unvanı.

3.3 Her Profesyonel’in sadece bir adet profili bulunmaktadır. Birkaç Profesyonel’in ortak bir profil açmasına izin verilmemektedir. Mükerrer profiller silinecektir.

3.4 Profesyonel, kendi profilini oluşturabilir veya teyit edebilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.

3.5 Profesyonel tarafından oluşturulan veya teyit edilen profil, "Teyit edilmiş profil" olarak işaretlenecektir.

3.6 Teyit edilmiş profile sahip Profesyonel şu işlemleri gerçekleştirebilir:

3.6.1 Hakkındaki bilgileri düzenleyebilir,

3.6.2 Kendine ait resmi bir fotoğrafını ekleyebilir, başkalarına ait veya özel hayatındaki fotoğraflarını ekleyemez,

3.6.3 Hizmet Sağlayıcı, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve hâlihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

3.6.4 Profesyonel profillerinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin erişimine açıktır.

Madde 4. TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKALAR

Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde yer alan, kullanılan bütün bilgi, resim, kodlar, metinler, grafikler, isimler, ikonlar, videolar, logolar, Hizmet Sağlayıcı markası ve diğer markalar, www.bulutklinik.com alan adı, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dâhil tüm içerik ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi Veri Yöneticisi’dur ve Türkiye ve uluslararası telif hakları ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Bunlardan herhangi biri tamamen veya kısmen veya yüksek çağrışım ve benzerlikle Veri Yöneticisi’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayımlanamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısımı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Veri Yöneticisi’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal hakları saklıdır.

Madde 5. SORUMLULUK SINIRLARI

5.1 Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı veya Profesyonel tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2 Kullanıcı veya Profesyonel, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.

5.3 Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya Profesyonele ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler, materyaller ve ayrıca hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

5.4 Hizmet Sağlayıcı, Site vasıtası ile herhangi bir Profesyonel tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

5.5 Hizmet Sağlayıcının ücret karşılığı tedarik edilen mal ve hizmetlerin kaliteleriyle ilgili sorumlulukları, ücretli hizmetlerle ilgili kanun maddeleri tarafından belirlenmektedir.

5.6 Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

5.7 Belirli bir Kullanıcı, Profesyonel veya Sahip\'e ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı , Profesyonel veya Sahip\'e karşı sorumlu tutulamaz.

Madde 6. ONLINE RANDEVU VE GÖRÜŞME

6.1 İşlemlerinin tamamlanabilmesi için üye ücretler bölümünden seçilen ilgili ödeme tutarını kredi kartı vb. ile tamamlamalıdır. Ödemesi yapılan online randevu için Profesyonel’ler belirlenen saatte randevu yapan üyeyi beklemektedir. Randevu alan tarafından randevu 1(bir) gün (24 saat) öncesine kadar yalnız sistem üzerinden iptal edile bilinir. İptal edilen randevu için randevu alan dilerse farklı bir Profesyonel, farklı bir gün ve saatte kendisine verilen promosyon koduyla yeni bir randevu gerçekleştirebilir yada randevu işlemini tamamen iptal ederek ödemesini ödediği ödeme türüne göre geri alabilir. Randevu saatine 24 saatten az bir süre kala randevular iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz. Online görüşmeler, Profesyonel’in belirlediği süre kadardır, satın alınan süre görüşme sırasında çeşitli sebeplerle kesildiğinde, kalan süre üyeye promosyon olarak iade edilecek ve üye dilediği zaman kalan süresini, sadece görüşmede kesinti yaşadığı Profesyonel ile kullanabilecektir.

6.2 Rapor danışmaları rapor yollandıktan sonra iptal edilemez.

6.3 Hastane randevuları randevudan önce her an iptal edilebilir, Profesyonel’inizin diğer randevuları açısından hastane randevunuzu en az 2 saat öncesinde iptal etmeniz uygun olacaktır.

Madde 7. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAF MAHKEMELERİ

7.1 İşbu kullanım koşullarında yer almayan hususlarda Türk Hukuku’nun ilgili mevzuatları geçerlidir. Veri Yöneticisi hizmetler ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul merkez mahkemeleri yetkilidir.

Madde 8. GÜVENLİK

8.1 Veri Yöneticisi’nin yazılımda en gelişmiş güvenlik sistemleri kullanılmıştır. Her türlü teknolojik yenilik yakından takip edilmekte ve hızla uygulanmaktadır. Mevcut hiçbir sistem kendisine yöneltilecek kasıtlı saldırılara veya istem dışı bilgi paylaşımlarına (bize ulaştırmış olduğunuz size ait bilgiler) karşı yüzde yüz güvenli değildir.

8.2 Veri Yöneticisi sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8.3 Veri Yöneticisi\'nin hizmetlerinden yararlanırken; herhangi bir izinsiz açıklama, oluşabilecek kasıtlı bir saldırı, hata, gecikme, arıza, veri tabanımızda bulunan ve tarafımıza ulaştırılmış olan bilgilere ilişkin yolsuzluğa dair risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve kesinlikle sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz.

8.4 Veri Yöneticisi, yukarıda açıklanan olağandışı bu durumlar ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında haricinde, tarafımıza iletilmiş hiçbir bilginizi izniniz dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

Madde 9. GİZLİLİK BİLDİRİMİ

9.1 Veri Yöneticisi, ziyaretçilerinin gizliliği ve işlerin güvenliği üzerinde hassasiyetle durur. Sistemin bütün detayları bu özenin gereklerine göre hazırlanmıştır.

9.2 Veri Yöneticisi, hizmetin gerekleri dolayısıyla iletişim bilgilerinizi, tıbbı durumunuza ve sağlık geçmişinize ilişkin bilgileri sizden talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, Veri Yöneticisi ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

9.3 Aynı zamanda, sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli olan Kimlik numarası, Doğum Tarihi, İsim ve Soyisim bilgisi, Telefon Numarası bilgisini zorunlu olarak kaydedecek, hizmet alacağınız hekimler ile paylaşılacaktır.

9.4 Hizmetlerden yararlanmak için gerekli ödemeyi de kredi kartı bilgilerinizle yapmanız gerekmektedir. Bütün bilgileriniz üyeliğinizi iptal edene kadar güvenle sistemimizde saklanır.

9.5 Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Veri Yöneticisi, site trafiğini izler, sitemize giren ziyaretçilerinin IP adreslerini, sitemiz içindeki hareketlerini, sitemizde ne kadar zaman harcadığını hizmet geliştirme amacıyla takip eder; bu bilgileri herhangi bir özel kimlikle ilişkilendirmez. IP adresleri, kullanıcılar genel bir şekilde tanımlama ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

9.6 Veri Yöneticisi, bilgilerinizin güvenliği için size özel bir kimlik ve parola ile sisteme girmenizi sağlar. Bilgileriniz üstün güvenlik teknikleriyle şifrelenir. Şifre bilgilerinizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır ve önemle tavsiye edilir.

9.7 Veri Yöneticisi’nin, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Veri Yöneticisi’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.8 İş bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili Profesyonel’in doğrudan veya dolaylı emri, talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili hasta tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Bu web sitesinin temel amacı sağlık alanında kamuoyunun daha iyi bilgilenmesini sağlamaktır. Veri Yöneticisi bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.

Madde 10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1 Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ve Bilgilendirme (Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni) metninde yer alan açıklamalarda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir. Veri Yöneticisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, İlgili Mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile birlikte Veri Yöneticisi’nin 6698 Sayılı Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

10.2 Kullanıcı, kişisel verilerinin 6698 Sayılı kanunda ve İlgili Mevzuat’ta yer alan hukuki sebeplerin/düzenlemelerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, Veri Yöneticisi’nin operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Bilgilendirme’de (Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni) belirtilen hususlar kapsamında işlenebileceğini kabul etmektedir. Bilgilendirme’de (Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni) yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışına üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda aktarabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin Veri Yöneticisi’nin anlaşmalı olduğu yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarda, işbu Sözleşme’de yer alan amaçlarla ve İlgili Mevzuat’a uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder.

10.3 Kişisel verilerinize ilişkin; veri sorumlusu ve varsa temsilcilerine, hangi amaçla işleneceğine, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğine, veri toplama yöntem ve sebeplerine ve diğer hususlara Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Bulut Klinik Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) ile www.bulutklinik.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi uygulamasından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.10 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.11 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.12 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.13 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.14 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.15 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olara yenilenecektir.

4.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 KULLANICI, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE SİTE VE UYGULAMA’NIN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. KULLANICI, FİKRİ MÜLKİYET İHLALLERİ, İÇERİK, UYGULAMA VE SİTE’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) ŞİRKET’İ BERİ KILDIĞINI KABUL EDER.

6.5 ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK ŞİRKET, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. ŞİRKET’İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

8.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
DOKTOR AYDINLATMA METNİ

BULUTKLİNİK TEKNOLOJİ A.Ş (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

BULUTKLİNİK TEKNOLOJİ A.Ş larak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle aşağıda belirtilen kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Veri Kategorisi İşlenen Veri
Kimlik Ad-Soyad, TCKN, Müşteri ID.
İletişim E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İş Yeri Adresi, Sosyal Medya Hesapları,
Müşteri İşlem Çağrı Merkezi Kayıtları, Sipariş Bilgileri, Mesaj Kayıtları.
Pazarlama Site Kullanımı Bilgileri (Çerezler), Anket, Form, Ticari İletiler.
İşlem Güvenliği Cihaz İşletim Sistemi ve Sürümü, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modeli, IP Adresi, Kullanıcı İşlem Kayıtları, Parola Bilgileri.
Finans Ödeme Yöntemlerine Bağlı Olarak Ödeme Kayıtları ve Kart Bilgileri, IBAN Bilgisi, Vergi Levhası, Vergi Numarası, İmza Sirküleri
Hukuki İşlem Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Sözleşmeler.
Mesleki Deneyim Meslek Bilgisi, Çalışma Geçmişi, Mesleki Deneyim Bilgileri.
Görsel Kayıtlar Profil Fotoğrafı.

3) Kişisel Verilerinizin Hangi Hukuki Sebeplere İstinaden ve Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz a), b), c) maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın tarafımızca işlenecektir. Ancak d) maddesinde sayılan kişisel verileriniz ancak özgür iradenizle açık rıza vermeniz şartıyla tarafımızca işlenebilmektedir.

a) Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Finans, Hukuki İşlem ve Mesleki Deneyim kategorilerindeki verileriniz KVKK m.5/2(a) ve 5/2(ç) uyarınca “Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine istinaden:

 • İlgili mevzuatlar gereği saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • İlgili mevzuatlar gereği faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesi
 • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir

b) Kimlik, İletişim, Finans, Mesleki Deneyim ve Hukuki İşlem kategorilerindeki verileriniz KVKK m.5/2(c) uyarınca “Tarafınızla aramızda sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekeli olması” hukuki sebebine istinaden:

 • Bulut Klinik Teknoloji A.Ş olarak hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

c) Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Görsel Kayıtlar ve Mesleki Deneyim kategorilerindeki verileriniz KVKK m.5/2(c) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden:

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması
 • Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnternet sitesinin işlevsel hale getirilmesi
 • Mesleki yeterlilik doğrulama işlemlerinin yapılması
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

d) KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine istinaden pazarlama verileriniz bu aydınlatma metnine ek olarak tarafınıza sunulan “Açık Rıza Metni”nde açık rıza vermeniz kaydıyla aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.

Veri Kategorisi İşleme Amacı
Pazarlama Özgür iradeniz rıza vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, internet sitesi üzerinden reklam amaçlı çerezlerin toplanması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz verileri aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kişi gruplarıyla yalnızca yurt içinde aktarmaktayız.

Aktarılan Kişi Grubu Aktarılma Amacı Aktarılan Veri Grubu
Muhasebecilerimiz Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi. Kimlik Verileriniz, Finans Verileriniz, Müşteri İşlem, İletişim Verileriniz.
Avukatlarımız Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi. Kimlik Verileriniz, Hukuki İşlem Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, İletişim Verileriniz.
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi. Kimlik Verileriniz, Finans Verileriniz, İletişim Verileriniz, Mesleki Deneyim Verileriniz, İşlem Güvenliği Verileriniz.
Tedarikçiler/İş Ortaklarımız Organizasyon süreçlerinin planlanması, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Ek hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Kimlik Verileriniz, Finans Verileriniz, İletişim Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, Pazarlama Verileriniz.

5) Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplandığı

Kişisel verileriniz, bu metnin (3) fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere istinaden ve belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle ve bazı durumlarda otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi (çerez toplanması), internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulması, mesaj yoluyla iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, başka platformlarda verilerinizi alenileştirilmiş olmanız, yapılan görüşmelerde manuel olarak alınan notlar.

6) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

 • (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • (f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • (h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • (ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru Bilgisi
1 Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No:1101 Teknokent Arı-3 Sarıyer/İstanbul Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
2 Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
3 Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
4 Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;(a)Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,(b)Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasınıbaşvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • (a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • (b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • (c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • (d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • (e) Talep konusu.

8) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda uygun ortamlar aracılığıyla yeni metinlerimiz tarafınıza sunulacaktır.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://bulutklinik.com adresinden ulaşabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, daha önce benimle paylaşılan,bulutklinik.com veya Bulut Klinik mobil uygulaması üzerinden her zaman ulaşabileceğim vehttps://bulutklinik.com/kvkk-policy linkinde yer alan aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde Bulut Klinik Teknoloji A.Ş tarafından genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri, kampanya ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesi kapsamında bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulmasına ve bu amaçla kişisel verilerimin işlenmesine, bu amaçla sınırlı olarak özgür irademle rıza veriyorum.

Vermiş olduğum açık rızamı istediğim zaman diliminde geri alabileceğim; açık rızamı geri almak için “Aydınlatma Metni”nde açıklanan başvuru yollarından dilediğim herhangi birini veya veri sorumlusunun göndermiş olduğu iletilerde iptale ilişkin tarafıma sunulan yollardan herhangi birini kullanabileceğim konusunda bilgilendirildim.