Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.

Aile Danışmanlığı

15 Aralık 2022
5 dk
15 Aralık 2022
İçindekiler

  Aile Danışmanlığı

  Görece yeni bir araştırma ve disiplin alanı olan Aile Danışmanlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir şekilde toplum hayatına girdi.  Son yıllarda çiftler ya da aile bireyleri, aile hayatının daha iyi işleyebilmesi için profesyonel bir destek sağlayan Aile Danışmanlığı hizmetine daha fazla başvurmaya başladı. Önce Aile Danışmanlığına neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna cevap verirsek,  çerçevemizi de daha sağlıklı şekillendirebiliriz. 

  Hızla Değişen Dünya ve ortaya çıkan yeni ilişkiler, etkileşimler, durumlar, roller, kimlikler; aile kurumunun iletişiminde de bir takım güçlükleri beraberinde getirir oldu. Modern yaşam karşısında geleneksel aile kalıpları zamanla önemli çözülmeler ve dönüşümler yaşadı. Geniş aileden çekirdek aileye geçiş, daha geç yaşta evlenme, kadının iş hayatına daha fazla katılımı, ebeveyn görevleri ve sorumlulukları gibi konular, aile kurumunda yeni örgütlenmeleri gerekli kılarken; aile bireyleri de bu dengeler içinde iletişim ve etkileşim problemleri yaşamaya başladılar. Aileyi eksenine alarak çözüm geliştirmeye çalışan aile danışmanlığı hizmeti de bu problemlerin çözümüne odaklanarak zamanla kurumsallaşmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Yaş, eğitim, meslek, sosyokültürel faktörler ve daha bir çok  değişken gözetilerek geliştirilen aile danışmanlığı hizmeti, kendi kapsamı içerisinde aile kurumunun işlerliğine katkılar sunmadır diyebiliriz.

              Tarihsel gelişiminden kısaca bahsettiğimiz Aile danışmanlığı hizmetinin amacı  çiftlere kendi içlerinden üretebilecekleri çözüm süreçlerine katkı sunmak ve yardımcı olmaktır. Danışmanın görevi, yargılamak ya da karar vermek olmayıp, sağlıklı kararları verebilmeleri için aile bireylerine destek sağlamaktır.

  Ülkemizde aile danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin çok çeşitli gerekçeleri olmakla birlikte, bunların başında iletişim sorunları, aldatılma, çocuk gelişimi sürecinde gerçekleşen problemler, ekonomik nedenlerle ortaya çıkan olumsuz durumlar, öfke kontrolü gelmektedir. Problemin kapsamı ve çözümü her aile için farklı olabilmektedir. Her ailenin kendine özgü bir yapısı ve dinamiği vardır ve mevcut çözüm teorileri bazen bunlara uygun sosyolojik zemini de bulamamaktadır. . Danışmanın görevi her aileye dönük özel bir yaklaşım geliştirerek, çözüme yararı olabilecek ayrıntılı bilgileri toplamaktır. Hangi kuram ya da yaklaşımın sergilenmesi gerektiği problemin ya da aile dinamiklerinin farklılığına değişebilir. (Kullanılan yöntem ve teknikler site içinde başka yazılarımızda ele alınmaktadır. Görüşme takvimi önceden belirlenerek basitten karmaşığa doğru sorunun ne olduğu anlaşılmaya çalışılır.   Aileler çift olarak gelebilecekleri gibi, çocukları olmadan, çocuklarıyla ya da bireysel olarak seanslara katılabilirler.   Muhatap kişilerin seanslara gelip gelmemeleri kendi istekleri sonucudur. Aile bireylerinden biri ya da birilerinin katılmaması seansların sürmesine engel değildir. Tek bir aile bireyi ile de olumlu sonuçlar alınabilmektedir.  Aile Danışmanlığı seansları diğer terapilerden uzun olarak problem durumuna göre haftada 2 kez olabilir ve 1,5 – 2 saat sürebilir.

  Aile Danışmanlığı hizmetinde ailenin iyilik hali, yani işlerliği esastır. İletişimi sağlıklı olan bir ailenin mutlu ve başarılı olması beklenir.

  Mahir Kanık